Zmiany chemiczne i fizyczne w nerwach podczas stanu czynnego i śmierci

Filed Under (Uncategorized) by admin on 08-09-2019

0

Pracę mięśnia, jak wiadomo obrachować można łatwo, znając ciężar, który mięsień podnosi i wysokość skurczu. Pierwszy z nich mierzymy w gramach, drugi w milimetrach ; iloczyn zaś wyr żony w gramo-milimetraeh, zamieniamy w energię według wzoru : I erga 981 gr, I em., czyli w przybliżeniu I gramomilimeter 100 erg. Z takiego porównania okazuje się, że energia podniety zawsze jest nieskończenie mniejszą od tej energii, którą może reprezentować praca, wykonana przez mięsień, z czego oczywiście wynika, że energia bodźca jest tylko czynnikiem wyzwalaiącym, że linia wyobrażająca przyrost energii mięśnia w stosunku do wzrostu pdniet , przebiega linia, wyobrażająca przyrost wysokości skurczu i że na ten stosunek wpływa także wielkość obciążenia o tyle, że przy pewnej danej podniecie w pewnych granicach obciążenia (1—150 gr.) praca wykonana przez mięsień jest tem większą, im większe jest obciążenie, że poza tzw. granicą zaś energia mięśnia opada w miarę wzrostu obciążenia. Działanie dwóch podniet współczesnych lub szybko po sobie następujących. dopóki siła tych podniet nie dochodzi do tego stopnia, przy którym otrzymujemy największą czynność nerwów, daje efekt większy, aniżeli działanie każdej z tych podniet z osobna ; powstaje więc w nerwie jakby sumowanie się dwóch podniet, właściwie dwóch stanów czynnych. Takie samo znaczenie mają także podniety, z których każda z osobna nie jest zdolną wywołać stanu czynnego nerwu, t. j. podniety, które nie dochodzą do progu. Przytoczyliśmy wyżej dowody, że słabszy prąd indukcyjny pozostawia pewną zmianę, którą badaniem pobudliwości nerwu możemy wykazać. Podobnie działają nie tylko słabe prądy elektryczne, ale i wszystkie inne słabe podniety: mechaniczne, chemiczne, termiczne i t. d. Szczególnie patologia układu nerwowego przedstawia liczny szereg dowodów, że i najsłabsze podniety wpływają na pobudliwość nerwów. Wiadomo np., że ucisk skóry, zęba, w prawidłowych warunkach nie sprawia nam żadnego bólu ; tymczasem w rozpoczynających się sprawach zapalnych, tak skórze, np. przy obieraniu końców palców, jakoteż w okostnej zęba, kiedy wskutek wysięku lub tylko zmian w krążeniu krwi, ucisk Śródtkankowy się zwiększa, okolice te mogą być jeszcze zupełnie niebolesne, lecz pod wpływem najmniejszego ucisku zewnętrznego uczuwamy ból, niekiedy nawet bardzo dotkliwy. Oczywiście więc, że tu ma miejsce także zsumowywanie się podrażnienia miejscowego z działaniem podniety zewnętrznej, że wskutek podrażnienia miejscowego wprawdzie nie został przekroczony próg pobudliwości, lecz pobudliwość zostaje znacznie podniesiona. Ponieważ składu chemicznego nerwu, jak to już widzieliśmy wyżej, do dziś dnia nie znamy dokładnie, przeto i zmiany mm zachodzące podczas stanu czynnego i podczas obumierania również nie mogą być dokładnie oznaczone, tem bardziej, że jak z histologicznego badania nerwów wiadomo, nie wszystkie składowe części włókien nerwowych biorą jednostajny udział podczas stanu czynnego. Cała sprawa przenoszenia się stanu czynnego, jako też i przechodzenia w stan czynny pod wpływem bodźców zewnętrznych, odbywa się prawdopodobnie wyłącznie tylko w włóknie osiowem. Oczywiście więc, że i zmiany chemiczne, jeżeli wogóle istnieją, muszą zachodzić przeważnie tylko w tej części włókna nerwowego. Ponieważ włókna osiowe w stosunku do innych składników pnia nerwowego stanowią bardzo nieznaczną część, przeto już z góry można przypuścić, ze zmiany chemiczne w nerwach wogóle muszą być bardzo nieznaczne. [podobne: dieta świętej hildegardy, lerivon opinie, sylveco krem brzozowy z betuliną ]

Comments (0)

Ja mam takie zmiany, małe, od 15 roku życia

[..] Cytowany fragment: psycholog katowice[…]

To tylko niedobór witaminy K

[..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu Odszkodowanie zdrowotne[…]

Ja słyszałam i czytałam ksiazke Po co ten Jod

Powiązane tematy z artykułem: dieta świętej hildegardy lerivon opinie sylveco krem brzozowy z betuliną