Zapobieganie HIV Zapobieganie zarażeniom HIV w Ugandzie

Filed Under (Uncategorized) by admin on 01-09-2019

0

Aby ocenić wpływ strategii skojarzonej na zapobieganie ludzkiemu wirusowi niedoboru odporności (HIV) na występowanie zakażeń wirusem HIV, przeanalizowaliśmy związek pomiędzy występowaniem HIV a zwiększeniem skali terapii przeciwretrowirusowej (ART) i medycznym obrzezaniem mężczyzn w Rakai , Uganda. Badano również zmiany w supresji wirusa i zachowań seksualnych na poziomie populacji. Metody
W latach 1999-2016 zebrano dane z 30 społeczności z 12 ankiet w Kohortowym badaniu kohortowym Rakai, otwartej, populacyjnej kohorty osób w wieku od 15 do 49 lat. Oceniliśmy tendencje w częstości występowania wirusa HIV na podstawie obserwowanych danych dotyczących serokonwersji, zgłaszanego przez uczestników stosowania ART, zgłaszanego przez uczestników obrzezania mężczyzn, tłumienia wirusa i zachowań seksualnych.
Wyniki
W sumie 33 937 uczestników badania dostarczyło 103 001 wizyt osobo- wych. Łącznie 17 870 osób, które początkowo były nosicielami wirusa HIV, obserwowano w przypadku 94 427 osobolat; wśród tych osób zaobserwowano 931 serokonwersji. ART została wprowadzona w 2004 r., A do roku 2016 zasięg ART wyniósł 69% (72% wśród kobiet vs. 61% wśród mężczyzn, P <0,001). Obniżenie poziomu wiremii HIV wśród wszystkich osób zakażonych wirusem HIV wzrosło z 42% w 2009 r. Do 75% do 2016 r. (P <0,001). Obłożenie obrzezaniem mężczyzn wzrosło z 15% w 1999 r. Do 59% do 2016 r. (P <0,001). Odsetek nastolatków w wieku od 15 do 19 lat, którzy stwierdzili, że nigdy nie inicjowali seksu (tj. Opóźniony debiut seksualny) wzrósł z 30% w 1999 r. Do 55% w 2016 r. (P <0,001). Do 2016 r. Średnia częstość występowania zakażeń wirusem HIV spadła o 42% w stosunku do okresu sprzed 2006 r. (Tj. Przed zwiększeniem skali strategii łączonej w zakresie profilaktyki HIV) - z 1,17 przypadków na 100 osobolat do 0,66 przypadków na 100 osobo-lat (skorygowany wskaźnik częstości występowania, 0,58; przedział ufności 95% [CI], 0,45 do 0,76); spadki były większe wśród mężczyzn (skorygowany wskaźnik częstości występowania, 0,46; 95% CI, 0,29 do 0,73) niż wśród kobiet (skorygowany wskaźnik częstości występowania, 0,68; 95% CI, 0,50 do 0,94).
Wnioski
W tym podłużnym badaniu częstość występowania zakażeń HIV zmniejszyła się znacząco wraz ze wzrostem skali łączonej strategii profilaktyki HIV, która dostarcza dowodów empirycznych, że interwencje w profilaktyce HIV mogą mieć efekt na poziomie populacji. Konieczne są jednak dodatkowe wysiłki w celu przezwyciężenia dysproporcji w zależności od płci i osiągnięcia większego zmniejszenia częstości występowania zakażeń wirusem HIV. (Finansowane przez National Institute of Allergy and Infectious Diseases i inne.)
Wprowadzenie
Strategia skojarzona zapobiegania ludzkiemu wirusowi niedoboru odporności (HIV) jest definiowana jako jednoczesna implementacja wielu interwencji w celu zmniejszenia częstości występowania zakażeń HIV.1 Większość pakietów profilaktycznych w Afryce Subsaharyjskiej obejmuje terapię przeciwretrowirusową (ART) i medyczne obrzezanie mężczyzn, wraz z dostarczaniem testów na HIV i poradnictwem, promocją używania prezerwatyw i innych interwencji behawioralnych2. Skala takiej kombinacji strategii zapobiegania zakażeniom wirusem HIV była intensywna w dziedzinie globalnego zdrowia w ciągu ostatniej dekady.3
Badania modelowe wskazują, że wysoki zasięg ART i obrzezanie mężczyzn mogłyby znacznie zmniejszyć częstość występowania zakażeń wirusem HIV do poziomu niskiego poziomu endemicznego, 4,5 i potencjalnie mogłyby nawet doprowadzić do jego eliminacji .6,7 Jednak skuteczność połączonych strategii zapobiegania HIV pozostaje niepewny ze względu na wyzwania związane ze zwiększeniem zasięgu interwencji oraz dokładnym mierzeniem zmian zachorowalności na zakażenie HIV na poziomie populacji.8,9. Udowodnienie skuteczności profilaktyki HIV na poziomie populacji ma zasadnicze znaczenie dla zrozumienia, czy obecne oparte na dowodach interwencje są wystarczające, aby złagodzić zakażenie wirusem HIV i kierować przydziałem zasobów.
Chociaż poprzednie badania z RPA pokazały, że rosnący zasięg społeczności ART zmniejsza ryzyko zakażenia HIV na poziomie indywidualnym, nie wykazano spadku częstości zakażenia HIV na poziomie populacji 10,11 Inne badania z Ameryki Północnej sugerują, że zwiększenie skali ART zmniejszyło częstość zakażeń wirusem HIV, ale badania te opierały się na modelowanych danych dotyczących częstości występowania i danych z obserwacji strażaków.9,12-14 Standardową metodą empiryczną oceny częstości występowania zakażeń wirusem HIV jest pomiar podłużny serokonwersji HIV w kohorcie .8,9 Takie badania są jednak rzadkie, pomimo pilnej potrzeby wykazania związku między zmianami w zakresie ART i obrzezaniem mężczyzn a częstością występowania zakażeń wirusem HIV w czasie.4,5,15 Ocena wpływu kombinacji strategii na profilaktykę HIV na temat występowania zakażeń wirusem HIV analizowaliśmy długoterminowe tendencje w zachorowalności na HIV w Rakai w Ugandzie, na podstawie obserwowanych serokonwersji i ich związków z cale-up ART i męskiego obrzezania, supresji wirusa na poziomie populacji i zachowań seksualnych
[patrz też: medicare mińsk, amlozek cena, bruzda sylwiusza ]

Comments (0)

moje wyniki: tsh 4,400

[..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: dieta kopenhaska[…]

moje wyniki: tsh 4,400

[..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: fitness[…]

Jeśli nie chorujesz na jakaś popularną znaną przez lekarza chorobę

[..] Odniesienie w tekscie do odchudzanie warszawa[…]

Widzę lekką poprawę

Powiązane tematy z artykułem: amlozek cena bruzda sylwiusza medicare mińsk