Zapobieganie HIV Zapobieganie zarażeniom HIV w Ugandzie czesc 4

Filed Under (Uncategorized) by admin on 01-09-2019

0

Najczęstszymi przyczynami utraty aktywności były migracje z badanych społeczności (42 do 63% strat) oraz podróże do pracy lub szkoły (od 25 do 33% strat). Wskaźniki uczestnictwa i obserwacji były znacznie niższe wśród osób młodszych niż wśród osób starszych, wśród mężczyzn niż wśród kobiet oraz wśród osób mieszkających w centrach handlowych niż wśród osób żyjących w społecznościach rolniczych, ale te stowarzyszenia były stabilne w czasie. Osoby z ryzykownymi zachowaniami seksualnymi były nieco bardziej narażone na utratę w wyniku obserwacji niż osoby o niskim ryzyku zachowań seksualnych, ale związek ten był również stały w czasie (rys. S2 do S4 w Dodatku uzupełniającym). Średnia stopa wzrostu populacji w analizowanym okresie, liczona od populacji rezydentów objętych spisami gospodarstw domowych, niezależnie od wieku, wynosiła 3,4% rocznie (95% CI, 3,2-6,6).
Temporalne trendy w zachowaniach seksualnych
Rysunek 1. Rycina 1. Zachowania seksualne zgłaszane w badaniu kohortowym dla społeczności Rakai w latach 1999-2016. Przedstawiono odsetki mężczyzn i kobiet zakażonych HIV-ujemnych, którzy stwierdzili, że nigdy nie zainicjowali seksu (tj. Opóźniony debiut seksualny) (panele A i B) , odsetki aktywnych seksualnie mężczyzn i kobiet, którzy zgłosili posiadanie wielu partnerów seksualnych (panele C i D), oraz odsetek kobiet i mężczyzn z przypadkowymi (tj. niezaklasyfikowanymi jako związki małżeńskie lub długoterminowe dobrowolne związki) partnerami seksualnymi, którzy zgłaszali konsekwencje używanie prezerwatyw (panele E i F), w zależności od grupy wiekowej. Daty na osi X reprezentują środek każdego okresu badania, z którego zebrano dane. Największe zmiany zachowań seksualnych w czasie wystąpiły wśród nastolatków i dziewcząt w wieku od 15 do 19 lat, którzy zgłosili, że nigdy nie zainicjowali seksu i wśród nastolatków, którzy zgłosili się do wielu partnerów.
Na rycinie przedstawiono zależne od wieku zachowania seksualne według daty badań wśród mężczyzn i kobiet zakażonych HIV. Najbardziej istotne zmiany w zachowaniach seksualnych wystąpiły wśród nastolatków w wieku od 15 do 19 lat, wśród których odsetek osób, które zgłosiły, że nigdy nie zainicjowały seksu (tj. Opóźniony debiut seksualny), wzrósł z 30% w 1999 r. Do 55% w całym 2016 r. Ogółem (p <0,001). ) i od 35% (194 z 553) do 56% (679 z 1207) wśród chłopców w okresie dojrzewania i od 28% (209 z 757) do 55% (646 z 1165) wśród nastolatków w tym samym okresie czasu (P <0,001 dla obu porównań). Dorastający chłopcy, którzy inicjowali seks, również znacznie rzadziej zgłaszali wielu partnerów seksualnych w ostatnim badaniu aniżeli w badaniu z 1999 r. (19% w 2016 r. W porównaniu z 40% w 1999 r., P <0,001). Nie było istotnych zmian w czasie w procentach kobiet, które miały wielu partnerów seksualnych. Ogólnie rzecz biorąc w grupach wiekowych odsetek osób, które zgłosiły konsekwentne stosowanie prezerwatyw z przypadkowymi partnerami, pozostał w dużej mierze niezmieniony w czasie (wykres 1E i 1F).
Powiększanie skali ART i zmiany w populacji Supresja wirusa wirusem HIV i obwód obrzezania mężczyzn
Rycina 2. Rycina 2. Skalowanie biomedycznych interwencji związanych z HIV i zmian w supresji wirusa u uczestników zakażonych HIV, 1999-2016.Panel A pokazuje skalę terapii przeciwretrowirusowej (ART), która została zmierzona na podstawie zgłoszonego przez uczestnika zastosowania ART, u uczestników badania na obecność ludzkich niedoborów odporności (HIV), zgodnie z płcią, począwszy od 2006 r.
[patrz też: medicare mińsk, laryngolog mińsk mazowiecki, badoo szczecin ]

Comments (0)

Myślałam że to anemia

[..] Odniesienie w tekscie do spalacz tłuszczu ranking temat[…]

Witam, tydzień temu wykryto mi niedoczynność tarczycy a mianowicie TSH 5,620

Article marked with the noticed of: implanty gliwice[…]

Mam 59 lat i od 2 lat biorę tabletki 

[..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: kraków dentysta[…]

Sporo informacji ale ciezko sie to czyta

Powiązane tematy z artykułem: badoo szczecin laryngolog mińsk mazowiecki medicare mińsk