Zapobieganie HIV Zapobieganie zarażeniom HIV w Ugandzie ad

Filed Under (Uncategorized) by admin on 01-09-2019

0

W tym przypadku strategia łączenia, która została oceniona, obejmowała poradnictwo i testowanie HIV, dobrowolne obrzezanie mężczyzn, ART dla osób żyjących z HIV, promocję używania prezerwatyw i interwencje w celu zmiany zachowania. Metody
Opis kohorty
Kohortowe badanie kohortowe Rakai (RCCS), ustanowione przez Rakai Health Sciences Program, jest otwartą, populacyjną kohortą osób w wieku od 15 do 49 lat w wielu społecznościach. 16 RCCS znajduje się w Rakai District, która ma populację z około 518 000 i jest w większości na obszarach wiejskich z rozproszonymi centrami handlowymi17. W niniejszym badaniu wykorzystano dane od uczestników z 30 społeczności RCCS, które były nieprzerwanie oceniane od 6 kwietnia 1999 r. do 2 września 2016 r. (ryc. S1 w dodatku uzupełniającym, dostępne z pełny tekst tego artykułu w); dane zebrano przy pomocy 12 ankiet.
Aby zidentyfikować uprawnionych uczestników, spis gospodarstw domowych wylicza wszystkie osoby według płci, wieku i czasu zamieszkania, niezależnie od tego, czy są one obecne, czy nieobecne w domu. Po przeprowadzeniu spisu, RCCS bada wszystkich mieszkańców, którzy są w odpowiednim wieku i którzy wyrazili świadomą zgodę na piśmie. Uczestnicy rozmawiają na temat cech demograficznych, zachowań seksualnych, wykorzystania SZTUKI i statusu obrzezania mężczyzn. Krew żylną otrzymuje się do badania na obecność wirusa HIV w czasie każdego badania (szczegóły dotyczące metod laboratoryjnych podano w Dodatku uzupełniającym). Zwiększenie skali strategii łączonej zapobiegania HIV, która została sfinansowana z planu awaryjnego AIDS (PEPFAR) opracowanego przez prezydenta USA18, rozpoczęło się na dobre w połowie 2000 r. (Szczegóły dotyczące zwiększenia skali znajdują się w Dodatku Dodatek).
Analiza statystyczna
Oceniliśmy skalę strategii łączenia w zakresie profilaktyki HIV ze statystyką opisową i regresją logistyczną, wykorzystując dane z wizyty osobowej w każdej ankiecie. W szczególności zasięg ART został zdefiniowany jako procent wszystkich uczestników HIV-dodatnich, którzy zgłosili stosowanie ART, niezależnie od kryteriów kwalifikujących ART; Zasięg ART oceniono ogólnie i osobno w zależności od płci. Zgłoszone przez uczestnika stosowanie ART w kohorcie zostało wcześniej potwierdzone przez wykrycie leków przeciwretrowirusowych w osoczu ze swoistością 99% (95% przedział ufności [CI], od 96 do 100) i czułością 77% (95% CI, 70 do 83) i bez różnic w zależności od płci.19 Objęcie obrzezaniem mężczyzn podczas danej wizyty zostało zdefiniowane jako odsetek mężczyzn, którzy zgłosili, że byli obrzezani. Zgłaszany przez uczestnika status obrzezania został wcześniej potwierdzony na podstawie danych klinicznych ze swoistością 100% .20 Tłumienie wirusa zostało zdefiniowane jako obciążenie wirusem mniejsze niż 1000 kopii RNA na mililitr, zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia. 21
Jednostką narażenia na występowanie zakażeń wirusem HIV były okresy międzyosobowe obserwacji pomiędzy ankietami wśród osób, które początkowo były nosicielami wirusa HIV i które uczestniczyły w co najmniej dwóch ankietach. Przypadki incydentu Zakażenie wirusem HIV zdefiniowano jako przypadki, w których osoby po zakażeniu HIV były seropozytywne po raz pierwszy po uzyskaniu wyniku seronegatywnego wobec HIV podczas poprzedniej wizyty RCCS; jedna nieudana wizyta była dozwolona
[więcej w: rumień guzowaty zdjęcia, penicylamina, szpital piaseczno mickiewicza ]

Comments (0)

Zawsze w takich artykułach dot. raka lekarze obwiniają pacjentów

Article marked with the noticed of: usuwanie zębów bytom[…]

Czy zawsze to wina pacjentów? Nie.

[..] Cytowany fragment: detox[…]

Nic mi sie nie dzieje od momentu wizyty.

Powiązane tematy z artykułem: penicylamina rumień guzowaty zdjęcia szpital piaseczno mickiewicza