Zapobieganie HIV Zapobieganie zarażeniom HIV w Ugandzie ad 9

Filed Under (Uncategorized) by admin on 01-09-2019

0

Jednak nie ma jednoznacznych wskazań, że wszelkie odchylenia uległy zmianie w czasie, a zgłaszane przez uczestników stosowanie ART zostało zwalidowane z wysoką specyficznością w tej populacji19. Po drugie, testowanie wiremii przeprowadzono na przechowywanych próbkach surowicy; takie próbki surowicy mogą ulegać degradacji RNA w czasie, co może potencjalnie spowodować przeszacowanie tłumienia wiremii we wcześniejszych badaniach i niedoszacowanie wielkości tłumienia wiremii w czasie.33 Po trzecie, chociaż RCCS ma względny wysokie wskaźniki uczestnictwa w porównaniu z innymi afrykańskimi kohortami populacyjnymi, charakteryzowały się dużą mobilnością wśród uczestników, co zmniejszyło wskaźniki uczestnictwa i działań następczych.34,35 Jednak wskaźniki uczestnictwa wśród osób obecnych w społeczności wzrosły czas i analizy wrażliwości w celu oceny potencjalnego błędu selekcji nie zmieniły naszych wniosków. Po czwarte, nie możemy wykluczyć, że niezmierzone trendy świeckie lub inne potencjalne czynniki zakłócające wyjaśnią spadek częstości zakażeń wirusem HIV. Jednak to badanie obserwacyjne wykazało silny związek czasowy między skalowaniem połączonej strategii zapobiegania HIV a spadkami poziomu populacji w zakresie częstości występowania zakażeń wirusem HIV, a także większą redukcją częstości zakażenia wirusem HIV z większym zasięgiem interwencji. Ważną kwestią jest to, czy nasze szacunki dotyczące zasięgu usług i wyników zachorowalności na HIV mogą zostać uogólnione. Dane demograficzne i behawioralne w RCCS są w dużej mierze zgodne z ankietami danych demograficznych i zdrowotnych w regionie36. RCCS jest również otwartą, populacyjną kohortą z rozległą migracją do kohorty i poza nią, która prawdopodobnie zminimalizowała, ale nie wyeliminować, potencjalne skutki Hawthorne (tj. zmiany w zachowaniu wynikające ze świadomości bycia obserwowanym) powtarzających się obserwacji. Rakai Health Sciences Program przeprowadził połączone badania interwencji i profilaktyki HIV, które mogą mieć zwiększoną skuteczność ART i obrzezanie mężczyzn.37-39 Wszystkim uczestnikom RCCS oferowane są usługi testowania na obecność wirusa HIV, co daje wysoki zasięg (98% w 2015 r.) . Chociaż warunki panujące w Rakai mogły sprzyjać gwałtownemu zmniejszaniu użycia ART i obrzezaniu mężczyzn, wpływ tych interwencji na występowanie zakażenia HIV na poziomie populacji powinien być możliwy do uogólnienia. Rzeczywiście, dane z Krajowego Programu Kontroli AIDS z Ministerstwa Zdrowia Ugandy wskazują, że w skali kraju występowała dramatyczna skala kombinacji strategii zapobiegania HIV: w 2016 r. Zasięg ART wyniósł 68%, a obrzezanie mężczyzn – 54% ( Wiersma S: komunikacja osobista).
Podsumowując, dane z tej podłużnej kohorty w Rakai w Ugandzie wykazały 42-procentowy spadek częstości zakażeń wirusem HIV, co było związane ze zwiększeniem skali łączonej strategii profilaktyki HIV. Spadek ten dostarcza dowodów, że wysiłki w zakresie zwalczania HIV mogą mieć efekt na poziomie populacji. Różnice w częstości występowania zakażeń wirusem HIV w zależności od płci wskazują na potrzebę wzmocnienia działań profilaktycznych, aby przynieść korzyści kobietom, w tym poprawę zakresu ART wśród mężczyzn i uwzględnienie nowszych, pierwotnych interwencji profilaktycznych. Potrzebna jest intensyfikacja wysiłków na rzecz zapobiegania zakażeniom HIV zarówno kobiet, jak i mężczyzn, w tym populacji o kluczowym znaczeniu, takich jak migranci, a także długoterminowego nadzoru.
[więcej w: dieta świętej hildegardy, bruzda sylwiusza, detreomycyna 2 ]

Comments (0)

[..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: herbata[…]

Używam kwasu w kapsułkach

[..] Odniesienie w tekscie do liposomalna witamina c[…]

czy to koniecznie musi być olej lniany budwigowy?

[..] Odniesienie w tekscie do strzykawki[…]

Nie da się lekceważyć nietolerancji bo boli brzuch

Powiązane tematy z artykułem: bruzda sylwiusza detreomycyna 2 dieta świętej hildegardy