Zapobieganie HIV Zapobieganie zarażeniom HIV w Ugandzie ad 8

Filed Under (Uncategorized) by admin on 01-09-2019

0

Niemniej jednak staraliśmy się rozwiązać ten problem empirycznie, oceniając osobno tendencje zachorowalności na HIV wśród mężczyzn i kobiet oraz wśród nieobrzezanych i obrzezanych mężczyzn. Poprzednie matematyczne studia modelowania zasugerowały, że są znaczne, długoterminowe, pośrednie skutki męskiego obrzezania na częstości zarażenia HIV zarówno wśród kobiet partnerów i wśród nieobrzezanych mężczyzn; jednak te pośrednie korzyści prawdopodobnie nie zostaną osiągnięte, dopóki co najmniej dekada po wystąpieniu HIV nie zmniejszy się w wyniku bezpośrednich skutków obrzezania mężczyzn.31 W związku z tym znaczące zmniejszenie częstości zakażeń wirusem HIV wśród kobiet i nieobrzezanych mężczyzn które zaobserwowano w tym badaniu prawdopodobnie wynikają z wpływu na populację HIV częstości występowania wzrostu zakresu ART w miarę upływu czasu. Największe spadki zachorowalności na HIV obserwowano wśród mężczyzn obrzezanych – prawie dwa razy więcej niż w przypadku mężczyzn nieobrzezanych – prawdopodobnie dlatego, że obrzezani mężczyźni czerpią korzyści z bezpośredniego ochronnego wpływu obrzezania mężczyzn, a także z pośredniego wpływu partnerów płci żeńskiej za pomocą ART. Dla porównania, spadek zachorowalności na zakażenie wirusem HIV wśród kobiet i nieobrzezanych mężczyzn był bardziej umiarkowany, prawdopodobnie dlatego, że osoby te czerpią korzyści w dużej mierze ze zmniejszonej ekspozycji, jaką zapewnia stosowanie ART przez zakażonych partnerów. Odsetek osób, które stosowały ART był niższy wśród mężczyzn zakażonych HIV niż wśród kobiet zakażonych wirusem HIV, co dodatkowo zmniejszyłoby korzyści dla kobiet. Znaczące spadki częstości występowania zakażeń wirusem HIV zaobserwowano po raz pierwszy w 2012 r., Kiedy poziom pokrycia ART osiągnął 36%, a poziom obrzezania mężczyzn osiągnął 43%. Kuszące byłoby stwierdzenie, że te poziomy zasięgu reprezentują efekty progowe, ale ponieważ interwencje były skalowane jednocześnie, a skutki interwencji mogą być opóźnione, nie możemy wiarygodnie wyciągnąć takich wniosków z samych tylko danych empirycznych. Zdolność definiowania progów interwencji zależałaby również od odsetka zakażeń, które są wprowadzane spoza populacji, która prawdopodobnie różni się w zależności od położenia geograficznego.
Stwierdziliśmy zmniejszenie aktywności seksualnej zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet w wieku od 15 do 19 lat. Poprzednie badania przeprowadzone przez Rakai Health Sciences Program wykazały spadek częstości zakażeń wirusem HIV wśród dziewcząt w wieku od 15 do 19 lat, co wiązało się z czynnikami, takimi jak opóźniony debiut seksualny, co było zbieżne ze zwiększonym odsetkiem szkoła.32 Jednakże, biorąc pod uwagę fakt, że ta grupa wiekowa stanowi jedynie niewielką część wszystkich przypadków infekcji wirusem HIV i że zmiany w zachowaniu były ograniczone w starszych grupach wiekowych, zmniejszenie aktywności seksualnej wśród nastolatków prawdopodobnie ma niewielki wpływ na populację Zapadalność na HIV. W żadnej grupie wiekowej nie zaobserwowano żadnych znaczących zmian w używaniu prezerwatyw, co jest wynikiem trzeźwości, zważywszy na wieloletnie wysiłki na rzecz promowania używania prezerwatyw i ułatwienia dostępu do prezerwatyw.
To badanie ma kilka ograniczeń. Po pierwsze, uczestnicy zgłosili relacje ART, obrzezanie mężczyzn i zachowania seksualne i mogą podlegać społecznemu celowi i innym uprzedzeniom
[hasła pokrewne: bruzda sylwiusza, lerivon opinie, laryngolog mińsk mazowiecki ]

Comments (0)

Z tarczycą tsza metoda prób i błędów

[..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu legitymacja hologram[…]

Zawartość witamin podawana jest na 100g owoców

[..] Cytowany fragment: suplement diety[…]

Kolejna sprawa to otyłość na osiedlach

Powiązane tematy z artykułem: bruzda sylwiusza laryngolog mińsk mazowiecki lerivon opinie