Zapobieganie HIV Zapobieganie zarażeniom HIV w Ugandzie ad 6

Filed Under (Uncategorized) by admin on 01-09-2019

0

Linia kropkowana w każdym panelu reprezentuje punkt czasowy, w którym rozpoczął się okres zwiększania skali strategii łączonej zapobiegania HIV (CHP). Pionowe linie reprezentują 95% przedziały ufności dla występowania wirusa HIV. Częstość zakażenia wirusem HIV wykazano u mężczyzn obrzezanych dopiero w 2007 r., Po zaleceniu Światowej Organizacji Zdrowia, że mężczyźni zakażeni wirusem HIV przechodzą obrzezanie mężczyzn w celu zapobiegania zakażeniu HIV. Zamieszczono również wątki dotyczące ART i obrzezania mężczyzn w panelach A i B, aby pokazać czasowy związek między zwiększeniem skali CHP i spadkiem częstości występowania wirusa HIV. Tabela 2. Tabela 2. Częstość występowania zakażeń wirusem HIV przed iw trakcie Skalowanie strategii skojarzonej zapobiegania zakażeniom wirusem HIV w badaniu RCCS.Figure 3 pokazuje częstość występowania zakażeń wirusem HIV w całej populacji, wśród kobiet, wśród mężczyzn oraz wśród obrzezanych i nieobrzezanych. mężczyźni. W okresie analizy zaobserwowano łącznie 931 serokonwersji; 549 (59%) nowych zakażeń dotyczyło kobiet. Częstość zakażenia wirusem HIV była stabilna przed zwiększeniem skali leczenia skojarzonego HIV i zaczęła znacząco spadać w 2012 r. (Ryc. 3 i tabela 2 oraz tabela S4 w dodatkowym dodatku). Do 2016 r. Średnia częstość występowania zakażeń HIV spadła o 42%, z 1,17 przypadków na 100 osobolat w okresie przed skalą – do 0,66 przypadków na 100 osobolat w 2016 r. (Wskaźnik częstości występowania, 0,56; 95% CI, od 0,44 do 0,72, skorygowany stosunek częstości występowania, 0,58; 95% CI, 0,45 do 0,76). Podobne tendencje występowały, gdy analizy były ograniczone do osób dorosłych aktywnych seksualnie i osób w wieku 20 lat lub starszych (tabele S5 i S6 w dodatkowym dodatku).
Spadek częstości występowania zakażeń wirusem HIV do 2016 r. W stosunku do okresu przed zwiększeniem skali interwencji skojarzonych w profilaktyce zakażeń wirusem HIV był większy wśród mężczyzn (skorygowany wskaźnik częstości występowania, 0,46; 95% CI, 0,29 do 0,73) niż wśród kobiet (skorygowany współczynnik wypadkowości, 0,68; 95% CI, 0,50 do 0,94). Ogółem częstość zakażenia wirusem HIV była niższa wśród mężczyzn obrzezanych niż u mężczyzn nieobrzezanych (skorygowany wskaźnik częstości występowania, 0,62; 95% CI, 0,48 do 0,79), ale częstość występowania zmniejszyła się znacząco wśród obrzezanych mężczyzn (skorygowany wskaźnik częstości występowania, 0,43; 95% CI, 0,19 do 0,99) i nieobrzezanych mężczyzn (skorygowany wskaźnik częstości występowania, 0,51; 95% CI, 0,29 do 0,88) do 2016 r. (Ryc. 3 i tabela 2 oraz tabela S4 w dodatkowym dodatku).
Spadki zachorowalności na zakażenie wirusem HIV obserwowano w większości grup wiekowych zarówno mężczyzn, jak i kobiet, a także mężczyzn i kobiet zamieszkałych w społecznościach handlowych i społecznościach rolniczych; Ważnym wyjątkiem była podgrupa kobiet w wieku od 20 do 24 lat (ryc. Analizy wrażliwości wykazały, że włączenie kohorty urodzeniowej lub odwrotnego prawdopodobieństwa ważenia do selektywnego uczestnictwa i obserwacji nie zmieniło wniosków dotyczących wpływu na tendencje w częstości występowania zakażenia wirusem HIV (ryc. S7 i tabele S7 i S8 w dodatkowym dodatku).
Chociaż zasięg ART i obrzezanie mężczyzn zwiększały się jednocześnie w społecznościach RCCS (rysunek 2D i ryc
[więcej w: medicare mińsk mazowiecki, mobilne badoo, badoo szczecin ]

Comments (0)

[..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: usg[…]

Czy zdjęcia płodu na USG 4D są faktycznie tak dokładne

[..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: catering dietetyczny Poznań[…]

Za duzo slodyczy, chleba, zimniakow, bananow

Powiązane tematy z artykułem: badoo szczecin medicare mińsk mazowiecki mobilne badoo