Zapobieganie HIV Zapobieganie zarażeniom HIV w Ugandzie ad 5

Filed Under (Uncategorized) by admin on 01-09-2019

0

Panel B pokazuje odsetek osób HIV-pozytywnych, w zależności od płci, którzy mieli supresję wiremii (<1000 kopii RNA na mililitr) w 2009 i 2016 r. Panel C pokazuje skalę powiększenia obrzezania mężczyzn u mężczyzn, niezależnie od religii, według statusu HIV. Panel D pokazuje społeczny zasięg obrzezania na poziomie społeczności w porównaniu z zasięgiem ART na poziomie społeczności dla wszystkich 30 społeczności w każdym badaniu w trakcie skali strategii łączonej zapobiegania HIV. Wygładzający splajn pasował do gładkiej krzywej, aby ocenić trend. Zwiększenie skali interwencji nastąpiło jednocześnie, a oba z nich znacznie wzrosły w czasie we wszystkich społecznościach. Wpływ skali biomedycznych interwencji profilaktycznych na HIV przedstawiono na rycinie 2. Zgłoszone przez uczestnika stosowanie ART u wszystkich osób zakażonych wirusem HIV zwiększyło się z 12% (118 z 1003 osób) w 2006 r. Do 69% (1051 z 1526 osób ) w 2016 r. (P <0,001). Zasięg ART był konsekwentnie wyższy wśród kobiet niż wśród mężczyzn (P <0,001); jednak proporcjonalny wzrost zasięgu w czasie był podobny u mężczyzn i kobiet. Do 2016 r. 61% mężczyzn zakażonych HIV (285 z 466) i 72% kobiet zakażonych HIV (766 z 1060) zgłosiło stosowanie ART; Zasięg ART był najwyższy wśród starszych grup wiekowych we wszystkich ankietach (tabela S3A i ryc. S5 w dodatku uzupełniającym).
Testy obciążenia wirusem HIV przeprowadzono u 96% uczestników z dodatnim wynikiem zakażenia HIV (1115 z 1160) w 2009 r. Iu 99,9% uczestników z HIV-dodatnimi (1525 z 1526) w 2016 r. Tłumienie obciążenia wirusem (zdefiniowane jako <1000 kopii RNA na mililitr) wśród uczestników, którzy zgłosili stosowanie ART zaobserwowano u 94% (1228 z 1301 uczestników) i nie różniły się istotnie w zależności od płci (P = 0,38) lub wizyty kontrolnej (P = 0,52). Obniżenie poziomu wiremii HIV u wszystkich nosicieli wirusa HIV zwiększyło się wraz ze wzrostem zasięgu ART w miarę upływu czasu. Do 2016 r. 75% wszystkich osób zakażonych HIV (1151 z 1526), niezależnie od tego, czy zgłosiły stosowanie ART, miało supresję wirusa; przeciwnie, 42% wszystkich osób zakażonych HIV (464 z 1115) w 2009 roku miało supresję wirusa (p <0,001) (rysunek 2B).
Liczba ludności obrzezania mężczyzn znacznie wzrosła, z 15% (374 z 2518 mężczyzn) w 1999 r. Do 59% (3177 z 5361 mężczyzn) w 2016 r. Wśród wszystkich mężczyzn (P <0,001) (ryc. 2C) i od 3% (77 z 2217 r.). ) do 53% (2492 z 4666) wśród mężczyzn niemuzułmańskich, którzy nie są tradycyjnie obrzezani przy urodzeniu (P <0,001). Obłożenie obrzezaniem mężczyzn wzrosło zarówno wśród nosicieli wirusa HIV, jak i wśród mężczyzn z ujemnym wynikiem zakażenia, z największym odsetkiem młodszych mężczyzn (tabela S3B i ryc. S5 w dodatku uzupełniającym).
Zwiększenie skali ART i obrzezania mężczyzn wystąpiło jednocześnie we wszystkich społecznościach (wykres 2D), a do 2016 r. Objęcie ich obu było wysokie we wszystkich 30 wspólnotach RCCS. Mediana zasięgu ART na poziomie społeczności wyniosła 70% (zakres międzykwartylowy, 61 do 75), a mediana zasięgu obrzezania mężczyzn na poziomie społeczności wynosiła 61% (zakres międzykwartylowy, 55 do 65).
Zmiany w częstości występowania wirusa HIV w czasie
Rysunek 3. Rycina 3. Tendencje w zapadalności i częstości występowania zakażeń HIV w badaniu kohortowym dla społeczności Rakai, 1999-2016. Przedstawiono tendencje w zapadalności i częstości występowania zakażeń wirusem HIV w okresie analizy wśród wszystkich początkowo mężczyźni i kobiety, którzy otrzymali dane uzupełniające (panel A) tylko wśród kobiet (panel B), tylko wśród mężczyzn (panel C), a wśród mężczyzn według stanu obrzezania (panel D)
[przypisy: lerivon opinie, medicare mińsk mazowiecki, rumień guzowaty zdjęcia ]

Comments (0)

[..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: zgorzel zęba[…]

Badaja badaja i nic

[..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: Odszkodowanie za wypadek śmiertelny[…]

Ostatnio nabawiłam się kontuzji podczas rozciągania

[..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: stoły do masażu[…]

Ja mam stwierdzona nadczynność ale objawy niedoczynność tarczycy

Powiązane tematy z artykułem: lerivon opinie medicare mińsk mazowiecki rumień guzowaty zdjęcia