ZAPALENIA PRZELYKU SWOISTE (OESOPHAGITIS SPECIFICA)

Filed Under (Uncategorized) by admin on 13-09-2018

0

ZAPALENIA PRZEŁYKU SWOISTE (OESOPHAGITIS SPECIFICA) . GRUŹLICA PRZEŁYKU (TUBERCULOSIS OESOPHAGI) Pomimo to, że chorzy na niektóre postaci gruźlicy płuc, zwłaszcza na suchoty płuc, połykają dużo prątków gruźlicy, gruźlica przełyku zdarza się rzadko. Tłumaczy się to tym, że błona śluzowa przełyku zawiera mało gruczołów chłonnych. Najczęściej gruźlica przełyku powstaje wskutek przejścia na przełyk gruźlicy z gardła, z sąsiednich gruczołów chłonnych, z kręgosłupa itd. , albo też w toku ostrej gruźlicy prosówkowej uogólnionej, jest zatem prawie zawsze sprawą wtórną. Odróżnia się gruźlicę przełyku wrzodziejącą (tuberculosis oesophagi ulcerosa) i zwężającą (tuberculosis oesophagi sienoticoms ). W postaci wrzodziejącej w przełyku stwierdza się powierzchowne, przeważnie liczne owrzodzenia o granicach nieregularnych, żółtawym łunie z gruzełkami i o brzegach przekrwionych. Owrzodzenia sięgają czasami aż do warstwy mięsnej . Postać zwężająca gruźlicy przełyku zależy od swoistego nacieku błony podśluzowej przełyku lub od ucisku przełyku przez obrzmiałe gruczoły gruźliczo zmienione. Postać wrzodziejąca gruźlicy przełyku klinicznie objawia się przede wszystkim bólami podczas połykania, a postać zwężająca utrudnieniem połykania. Zresztą u chorych wyniszczonych, z gruźlicą płuc, krtani, jelit itd. postać wrzodziejąca przebiega nieraz zupełnie bezobjawowo. Odróżnienie od innych spraw w przełyku wrzodzieiącvch oraz zwężających jest bardzo trudne. Rozstrzyga w wielu przypadkach istniejąca gruźlica płuc oraz drobnowidowe badanie próbnego wycinka. Rokowanie w gruźlicy przełyku zależy od przebiegu zakażenia gruźliczego z tym zastrzeżeniem, że dołączająca się gruźlica przełyku utrudniając odżywianie chorego pogarsza przebieg gruźlicy. Leczenie w gruźlicy przełyku higieniczno-dietetyczne: dieta powinna być przeważnie płynna i półpłynna oraz obfitu jąca w jednostki ciepła. [podobne: velashape warszawa, vita dent, działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną velashape warszawa vita dent