Zanieczyszczenie powietrza i śmiertelność w populacji Medicare

Filed Under (Uncategorized) by admin on 01-09-2019

0

Badania wykazały, że długotrwałe narażenie na zanieczyszczenie powietrza zwiększa śmiertelność. Dowody są jednak ograniczone w odniesieniu do poziomów zanieczyszczenia powietrza poniżej najnowszych krajowych norm jakości powietrza atmosferycznego. Poprzednie badania obejmowały głównie populacje miejskie i nie miały mocy statystycznej do oszacowania skutków zdrowotnych w niedostatecznie reprezentowanych grupach. Metody
Zbudowaliśmy otwartą kohortę wszystkich beneficjentów Medicare (60 945 443 osoby) w kontynentalnej części Stanów Zjednoczonych od 2000 do 2012 roku, z 460 310 1021 osobo-latami obserwacji. Średnie roczne dane drobnego pyłu zawieszonego (cząstki o medianie aerodynamicznej o masie mniejszej niż 2,5 .m [PM2,5]) i ozon zostały oszacowane zgodnie z kodem zamieszkania dla każdego rejestrującego za pomocą wcześniej zatwierdzonych modeli predykcyjnych. Oszacowaliśmy ryzyko śmierci związane z narażeniem na wzrost o 10 .g na metr sześcienny dla PM2,5 i 10 części na miliard (ppb) dla ozonu przy użyciu modelu dwóch proporcjonalnych zagrożeń Cox o kontrolowanych właściwościach demograficznych, kwalifikujących się Medicaid, współzmienne na poziomie obszaru.
Wyniki
Wzrosty o 10 .g na metr sześcienny w PM2,5 i o 10 ppb w ozonach wiązały się ze zwiększeniem śmiertelności z wszystkich przyczyn o 7,3% (95% przedział ufności [CI], 7,1 do 7,5) i 1,1% (95% CI, Od 1,0 do 1,2). Gdy analiza była ograniczona do osobolat z ekspozycją na PM2.5 poniżej 12 .g na metr sześcienny i ozon poniżej 50 ppb, ten sam wzrost PM2,5 i ozonu był związany ze wzrostem ryzyka śmierci 13,6% (95% CI, 13,1 do 14,1) i 1,0% (95% CI, 0,9 do 1,1), odpowiednio. W przypadku PM2,5 ryzyko śmierci wśród mężczyzn, Murzynów i osób z uprawnieniami Medicaid było wyższe niż w pozostałej części populacji.
Wnioski
W całej populacji Medicare istniały znaczące dowody niekorzystnych skutków związanych z narażeniem na PM2,5 i ozon w stężeniach poniżej obecnych norm krajowych. Efekt ten był najbardziej widoczny wśród samoidentyfikowanych mniejszości rasowych i osób o niskich dochodach. (Obsługiwane przez Instytut Efektów Zdrowotnych i inne.)
Wprowadzenie
SZYBKIE PODEJŚCIE
Zanieczyszczenie powietrza i śmiertelność
02:03
Niepożądane skutki zdrowotne związane z długotrwałym narażeniem na zanieczyszczenie powietrza są dobrze udokumentowane.1,2 Badania sugerują, że drobne cząstki (cząstki o masowej medianie średnicy aerodynamicznej mniejszej niż 2,5 .m [PM2,5]) stanowią problem w zakresie zdrowia publicznego, 3 przy ekspozycji związanej ze zmniejszeniem oczekiwanej długości życia.4-6 Długotrwałe narażenie na działanie ozonu również wiązało się ze zmniejszonym czasem przeżycia w kilku ostatnich badaniach, chociaż dowody są skąpe.4,7-9
W badaniach z udziałem dużych kohort zbadano zależność między długotrwałymi ekspozycjami na PM2,5 i ozon a śmiertelnością4,34; inne oszacowały wpływ na zdrowie drobnych cząstek przy niskich stężeniach (np. poniżej 12 .g na metr sześcienny dla PM2,5). 14-18 Jednak większość z tych badań obejmowała populacje, których status społeczno-ekonomiczny jest wyższy od średniej krajowej i który przebywają w dobrze monitorowanych obszarach miejskich. W związku z tym badania te dostarczają ograniczonych informacji na temat skutków zdrowotnych długotrwałego narażenia na niski poziom zanieczyszczenia powietrza w mniejszych miastach i na obszarach wiejskich lub wśród mniejszości lub osób o niskim statusie społeczno-ekonomicznym.
Aby wyeliminować te luki w wiedzy, przeprowadziliśmy ogólnopolskie badanie kohortowe obejmujące wszystkich beneficjentów Medicare od 2000 do 2012 roku, populację 61 milionów ludzi, z 460 milionami osobolat obserwacji
[więcej w: laryngolog mińsk mazowiecki, kbks allegro, bruzda sylwiusza ]

Comments (0)

Co z suplementami diety zalecanymi

[..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: chirurgia stomatologiczna[…]

Czytałem, że witamina c zażywana w zbyt dużej ilości wywołuje biegunkę.

[..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu szczoteczki soniczne[…]

Dieta jest ważna,

Powiązane tematy z artykułem: bruzda sylwiusza kbks allegro laryngolog mińsk mazowiecki