Zanieczyszczenie powietrza i śmiertelność w populacji Medicare czesc 4

Filed Under (Uncategorized) by admin on 01-09-2019

0

Użyliśmy oprogramowania R, wersji 3.3.2 (R Project for Statistical Computing) i oprogramowania SAS, wersja 9.4 (SAS Institute). Wyniki
Analizy kohortowe
Pełna grupa obejmowała 60 925 443 osoby żyjące w 39 716 różnych kodach pocztowych z 460 310 1021 osobo- wymi okresów obserwacji. Mediana okresu obserwacji wynosiła 7 lat. Całkowita liczba zgonów wyniosła 22.567.924. Było 11 908 888 zgonów i 247 682 367 osobolat obserwacji, gdy stężenie PM2,5 było poniżej 12 .g na metr sześcienny i 17,470,128 zgonów oraz 353,831,836 osobolat obserwacji, gdy stężenie ozonu było poniżej 50 ppb. Dane te zapewniły doskonałą moc oszacowania ryzyka śmierci na poziomie zanieczyszczenia powietrza poniżej bieżącego rocznego NAAQS dla PM2,5 i przy niskich stężeniach dla ozonu (tabela 1).
Rysunek 1. Rysunek 1. Średnie stężenia PM2,5 i ozonu w kontynentalnej części Stanów Zjednoczonych, 2000 do 2012. P rz.A pokazuje średnie stężenia drobnego pyłu zawieszonego (cząstki o masowej medianie średnicy aerodynamicznej mniejszej niż 2,5 .m [PM2,5] ]) w mikrogramach na metr sześcienny, jak oszacowano na podstawie wszystkich dziennych prognoz w okresie badania. Panel B pokazuje stężenie ozonu w częściach na miliard w uśrednionym okresie od kwietnia do 30 września przez cały okres badania.
Średnie roczne stężenia PM2,5 w Stanach Zjednoczonych podczas okresu badania mieściły się w zakresie od 6,21 do 15,64 .g na metr sześcienny (odpowiednio 5 i 95 percentyla), a średnie stężenia ozonu w sezonie ciepłym wahały się od 36,27 do 55,86 ppb (5 i 95 percentyle, odpowiednio). Najwyższe stężenia PM2,5 były w Kalifornii oraz we wschodnich i południowo-wschodnich Stanach Zjednoczonych. Region górski i Kalifornia charakteryzowały się najwyższymi stężeniami ozonu; państwa wschodnie miały niższe stężenia ozonu (ryc. 1).
Tabela 2. Tabela 2. Ryzyko śmierci związane ze wzrostem o 10 .g na metr sześcienny w PM2,5 lub wzrost o 10 ppb w stężeniu ozonu. W analizie dwóch zanieczyszczeń, każdy wzrost o 10 .g na metr sześcienny w narażenie na PM2,5 (oszacowane niezależnie od ozonu) i każde zwiększenie o 10 ppb w czasie ekspozycji na ozon w czasie ciepłego sezonu (oszacowane niezależnie od PM2,5) wiązało się ze wzrostem śmiertelności z wszystkich przyczyn o 7,3% (95% przedział ufności [CI], 7,1 do 7,5) i 1,1% (95% CI, 1,0 do 1,2), odpowiednio. Szacunki ryzyka oparte na przewidywalnych ocenach narażenia na podstawie kodu ZIP były nieco wyższe niż w przypadku najbliższego miejsca monitorowania danych (tabela 2). Gdy ograniczyliśmy analizy PM2,5 i ozonu do lat lokalizacji z niskimi stężeniami, nadal obserwowaliśmy istotne powiązania między narażeniem i śmiertelnością (Tabela 2). Analiza podpróbki MCBS dostarczyła mocnych dowodów, że palenie papierosów i dochód prawdopodobnie nie będą czynnikiem zakłócającym, ponieważ nie mają znaczącego związku z PM2,5 lub ozonem (sekcja 5 w dodatkowym dodatku).
Analizy podgrup
Ryc. 2. Ryc. 2. Ryzyko zgonu związane ze wzrostem o 10 .g na metr sześcienny w stężeniach PM2,5 i zwiększeniem o 10 ppb w ekspozycji na ozon, według podgrupy badania. Stawki zagrożenia i 95% przedziały ufności są pokazane dla wzrost o 10 .g na metr sześcienny w PM2,5 i wzrost o 10 części na miliard (ppb) w ozonie
[hasła pokrewne: risendros, oligopeptydy, medicenter wołoska ]

Comments (0)

[..] Cytowany fragment: suplementy dla kobiet[…]

nie trzeba katować się restrykcyjnymi detoksami

[..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: Lekarze Warszawa[…]

Wiecie, droga redakcjo co mnie bardzo złości?

Powiązane tematy z artykułem: medicenter wołoska oligopeptydy risendros