Zanieczyszczenie powietrza i śmiertelność w populacji Medicare ad

Filed Under (Uncategorized) by admin on 01-09-2019

0

Zastosowaliśmy analizę przeżycia w celu oszacowania ryzyka zgonu z dowolnej przyczyny związanej z długotrwałym narażeniem (średnia roczna) na stężenia PM2,5 mniejsze niż aktualny roczny krajowy standard jakości powietrza atmosferycznego (NAAQS) wynoszący 12 .g na metr sześcienny i stężenia ozonu poniżej 50 części na miliard (ppb). Analizy podgrup przeprowadzono w celu zidentyfikowania populacji o wyższym lub niższym poziomie ryzyka śmierci związanej z zanieczyszczeniem z dowolnej przyczyny. Metody
Dane dotyczące śmiertelności
Otrzymaliśmy plik mianownika beneficjenta Medicare od Centers for Medicare i Medicaid Services, który zawiera informacje o wszystkich osobach w Stanach Zjednoczonych objętych Medicare i ponad 96% populacji w wieku 65 lat lub starszych. Zbudowaliśmy otwartą kohortę, składającą się ze wszystkich beneficjentów w tej grupie wiekowej w kontynentalnej części Stanów Zjednoczonych od 2000 do 2012 roku, z wynikiem śmiertelności ogólnej. Dla każdego beneficjenta wyodrębniliśmy datę śmierci (do 31 grudnia 2012 r.), Wiek w roku wejścia do Medicare, rok wjazdu, płeć, rasę, kod pocztowy zamieszkania i uprawnienia Medicaid (wskaźnik niskiego statusu socjoekonomicznego) . Osoby, które przeżyły stycznia roku po ich przyjęciu do Medicare, zostały wpisane do otwartej kohorty w celu analizy przeżycia. Okresy kontrolne zostały określone zgodnie z latami kalendarzowymi.
Ocena narażenia na zanieczyszczenie powietrza
Poziomy ozonu i pyłu PM2,5 zostały oszacowane i potwierdzone na podstawie wcześniej opublikowanych modeli predykcyjnych.19,20 W skrócie wykorzystaliśmy sztuczną sieć neuronową, która zawiera pomiary satelitarne, wyniki symulacji z modelu transportu chemicznego, wykorzystanie terenu warunki, dane meteorologiczne i inne dane do prognozowania dziennych stężeń PM2,5 i ozonu w miejscach niemonitorowanych. Dopasowujemy sieć neuronową do danych monitoringu z Systemu Jakości Powietrza Agencji Ochrony Środowiska (EPA) (AQS) (w którym znajduje się 1928 stacji monitorujących dla stacji monitorowania PM2,5 i 1877 dla ozonu). Następnie przewidziano dzienne stężenie PM2,5 i stężenie ozonu dla ogólnokrajowych sieci, które wynosiły km na km. Sprawdzanie krzyżowe wskazało, że prognozy były dobre w całym obszarze badania. Współczynniki determinacji (R2) dla PM2,5 i ozonu wynosiły odpowiednio 0,83 i 0,80; średnie kwadratowe błędy między wartością docelową a prognozowaną dla PM2,5 i ozonu wynosiły odpowiednio 1,29 .g na metr sześcienny i 2,91 ppb. Dane o dziennej temperaturze powietrza i wilgotności względnej zostały pobrane z Northland Regional Reanalysis za pomocą sieci o długości w przybliżeniu 32 km na 32 km; Dane były uśredniane rocznie.21
W każdym roku kalendarzowym, w którym dana osoba była zagrożona śmiercią, przypisaliśmy tej osobie wartość średniego rocznego stężenia PM2,5, wartość średniego poziomu ozonu w ciepłym sezonie (od kwietnia do 30 września) oraz wartości dla średniej rocznej temperatury i wilgotności zgodnie z Kodeksem pocztowym zamieszkania danej osoby. Stężenie ozonu w ciepłym sezonie zostało wykorzystane do porównania naszych wyników z wynikami wcześniejszych badań10. W tym badaniu stężenie ozonu odnosi się do średniego stężenia w ciepłym sezonie, o ile nie podano inaczej.
W ramach analizy wrażliwości uzyskaliśmy również dane o stężeniach PM2,5 i ozonu z EPA AQS i dopasowaliśmy te dane do każdej osoby w naszym badaniu na podstawie najbliższego ośrodka monitorującego w odległości 50 km
[hasła pokrewne: bruzda sylwiusza, laryngolog mińsk mazowiecki, medicenter wołoska ]

Comments (0)

[..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu archiwum dokumentów[…]

ból długo się utrzymuje należy udać się do lekarza

[..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: peruka[…]

Witam. Niedoczynność mam od urodzenia

Powiązane tematy z artykułem: bruzda sylwiusza laryngolog mińsk mazowiecki medicenter wołoska