Zanieczyszczenie powietrza i śmiertelność w populacji Medicare ad 7

Filed Under (Uncategorized) by admin on 01-09-2019

0

Szacunkowa wielkość efektu dla ekspozycji PM2,5 była największa wśród mężczyzn, osób czarnych i osób kwalifikujących się do pomocy medycznej. Oszacowaliśmy również ryzyko w podgrupach osób, które kwalifikowały się do Medicaid oraz w samych białych i czarnych, aby upewnić się, czy modyfikacje skutków w zależności od rasy i statusu Medicaid były niezależne. Stwierdziliśmy, że czarne osoby, które nie kwalifikują się do Medicaid (np. Z powodu wyższych dochodów) nadal mają zwiększone ryzyko śmierci z powodu ekspozycji na PM2,5 (ryc. S4 w Dodatku uzupełniającym). Ponadto stwierdziliśmy, że istnieje różnica w wpływie na zdrowie ekspozycji na PM2,5 między populacjami miejskimi i wiejskimi, co może wynikać z różnic składu cząstek stałych (Tabela Dodatek Dodatek S3). Chociaż kohorta Medicare obejmuje tylko populację osób w wieku 65 lat lub starszych, dwie trzecie wszystkich zgonów w Stanach Zjednoczonych występuje u osób w tej grupie wiekowej. Chociaż nasze modele ekspozycji miały znakomitą, nieopartą na próbie moc na monitorach z ograniczonym dostępem, mają one ograniczenia. Błąd w ocenie narażenia nadal stanowi problem w tego rodzaju analizie i może łagodzić wpływ szacunków na zanieczyszczenie powietrza
Ogólny związek między zanieczyszczeniem powietrza a zdrowiem ludzkim został dobrze udokumentowany od czasu opublikowania przełomowego studium Harvard Six Cities w 1993 roku. 25 Z powodu zmniejszającego się zanieczyszczenia powietrza, niezwykle ważne jest oszacowanie skutków zdrowotnych niskiego poziomu zanieczyszczenia powietrza – poniżej obecnego NAAQS – w celu ustalenia, czy poziomy te są wystarczające, aby zminimalizować ryzyko śmierci. Ponieważ Ustawa o czystym powietrzu wymaga, aby EPA ustanawiała standardy jakości powietrza, które chronią wrażliwe populacje, ważne jest również skoncentrowanie się na szacowaniu rozmiarów efektu w potencjalnie wrażliwych populacjach, aby móc dalej informować o polityce regulacyjnej.
[więcej w: penicylamina, dieta świętej hildegardy, glukometr ixell ]

Comments (0)

Zrobiłem to badanie.

[..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: gabinet kosmetyczny[…]

no to niegroźne czy nie?

[..] Cytowany fragment: dom opieki[…]

mam nadczynnosc czy moge stosowac antykoncepcje ?

Powiązane tematy z artykułem: dieta świętej hildegardy glukometr ixell penicylamina