Zanieczyszczenie powietrza i śmiertelność w populacji Medicare ad 6

Filed Under (Uncategorized) by admin on 01-09-2019

0

Jednak roszczenia Medicare nie obejmują obszernych danych na poziomie indywidualnym dotyczących behawioralnych czynników ryzyka, takich jak palenie tytoniu i dochody, które mogą być ważnymi czynnikami zakłócającymi. Mimo to, nasza analiza podpróbki MCBS (Tabela S6 w dodatkowym dodatku) zwiększyła nasz poziom pewności, że niezdolność do dostosowania się do tych czynników ryzyka na poziomie indywidualnym w kohorcie Medicare nie doprowadziła do stronniczych wyników (sekcja 5 w dodatkowym dodatku ). W innym badaniu przeanalizowaliśmy podobną podpróbkę Medicare ze szczegółowymi danymi na temat indywidualnego poziomu palenia, BMI i wielu innych potencjalnych czynników zakłócających związanych z roszczeniami Medicare23. W tej analizie stwierdziliśmy, że dla śmiertelności i hospitalizacji ryzyko narażenia na PM2 .5 nie były wrażliwe na dodatkową kontrolę zmiennych jednostkowych, które nie były dostępne w całej populacji Medicare. Stwierdziliśmy również, że nasze wyniki były solidne, gdy wyłączyliśmy indywidualne i ekologiczne współzmienne z głównej analizy (rys. S2 i tabela S2 w dodatkowym dodatku), gdy podzieliliśmy wiek na kategorie 3-letnie i 4-letnie, a nie 5 lat używanych w głównej analizie (ryc. S3 w dodatku uzupełniającym), kiedy zmieniliśmy procedurę estymacji (za pomocą uogólnionego równania szacunkowego, w przeciwieństwie do efektów mieszanych) (tabele S3 i S4 w dodatkowym dodatku) oraz użyliśmy różnych typów oprogramowania statystycznego (R, wersja 3.3.2, a SAS, wersja 9.4). Na koniec stwierdziliśmy, że nasze wyniki są zgodne z innymi opublikowanymi w literaturze (sekcja 6 w dodatkowym dodatku) .5,17,24-28
Istniało znaczne powiązanie między narażeniem na PM2,5 i śmiertelnością, gdy analiza była ograniczona do stężenia poniżej 12 .g na metr sześcienny, przy bardziej stromym nachyleniu poniżej tego poziomu. To skojarzenie wskazało, że spadek zdrowia i korzyści w przeliczeniu na jednostkę w stężeniu PM2,5 jest większy w przypadku stężeń PM2,5, które są poniżej bieżącego rocznego NAAQS, niż korzyści zdrowotne wynikające ze zmniejszenia stężenia PM2,5, które są powyżej tego poziomu. . Podobne, bardziej strome krzywe stężenie-odpowiedź przy niskich stężeniach zaobserwowano w poprzednich badaniach29. Ponadto, nie znaleźliśmy żadnych dowodów na wartość progową – stężenie, przy którym ekspozycja PM2,5 nie wpływa na śmiertelność – przy stężeniach tak niskich jak około 5 .g na metr sześcienny (ryc. 3); to odkrycie jest podobne do tych z innych badań.18,30
Obecny standard ozonu dla codziennej ekspozycji wynosi 70 ppb; nie ma standardu rocznego ani sezonowego. Nasze wyniki wzmacniają argumenty za ustanowieniem sezonowych lub rocznych standardów. Ponadto, podczas gdy badania szeregów czasowych wykazały krótkoterminowe skutki narażenia na działanie ozonu, nasze wyniki wskazują, że istnieją większe rozmiary efektu dla długoterminowej ekspozycji na ozon, w tym w miejscach, gdzie stężenia ozonu nigdy nie przekraczają 70 ppb. W przeciwieństwie do American Cancer Society Cancer Prevention Study II, 9,10 nasze badanie wykazało liniowy związek między stężeniem ozonu a śmiertelnością. To stwierdzenie jest prawdopodobnie wynikiem interakcji między PM2,5 i ozonem (sekcja 7 w dodatkowym dodatku). Znacząca, liniowa zależność między sezonowym stężeniem ozonu a umieralnością ogólną wskazuje, że obecne oceny ryzyka, 31-33, które zawierają tylko ostre skutki narażenia na ozon w przypadku śmierci każdego dnia od śmiertelności z powodu dróg oddechowych, mogą znacznie nie doceniać wkładu całkowite obciążenie chorobą.
Ogromna liczebność próby w tym badaniu, która obejmuje całą kohortę Medicare, pozwoliła na bezprecedensową dokładność w oszacowaniu ryzyka wśród mniejszości rasowych i grup w niekorzystnej sytuacji
[więcej w: lerivon opinie, rumień guzowaty zdjęcia, penicylamina ]

Comments (0)

[..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: marketing medyczny[…]

Moja babcia ma zaćmę

[..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: chirurgia ręki warszawa[…]

cierpiącym na przewlekłe bóle brzucha o nieustalonej przyczynie

Powiązane tematy z artykułem: lerivon opinie penicylamina rumień guzowaty zdjęcia