Wreszcie chorzy umieraja z zupelnego wyczerpania wskutek obfitego krwotoku lub wskutek powiklania zapaleniem sasiednich narzadów

Filed Under (Uncategorized) by admin on 02-11-2018

0


Wreszcie chorzy umierają z zupełnego wyczerpania wskutek obfitego krwotoku lub wskutek powikłania zapaleniem sąsiednich narządów. Rozpoznanie rozlanego wrzecionowatego rozszerzenia przełyku opiera się na zespole, na który składają się następujące objawy: 1) utrudnienie połykania pokarmów; 2) zwracanie w stanie niestrawionym pokarmów, nieraz spożytych w dniach poprzednich; 3) nader powolny przebieg choroby; 4) przeważnie młody wiek; 5) nieraz współistnienie innych wad rozwojowych; 6) przede wszystkim stwierdzenie rozlanego rozszerzenia przełyku badaniem radiologicznym (ryc. 3) i wziernikowaniem przełyku. W chwili rozpoczęcia badania w przełyku zalega dużo przejrzystej zawartości; zawiesina kontrastowa opada w przełyku ku dołowi i zbiera się nad wpustem a następnie wypełnia cały przełyk aż ponad poziom obojczyka; przełyk jest w znacznym stopniu rozszerzony; jego światło ma szerokość prawie 3 palców; w górnej części przełyku – niezbyt głęb okie fale antyperystaltyczne; dolne części przełyku zupełnie nieruchome, nie ma tutaj ruchów robaczkowych; kanał wpustowy wąziutki; mała ilość zawiesiny kontrastowej przechodzi stale do żołądka; [więcej w: nfz sanatoria lista oczekujących gdańsk, kosmetyk definicja, forskolin skutki uboczne ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: forskolin skutki uboczne kosmetyk definicja nfz sanatoria lista oczekujących gdańsk