Wdychany tlenek azotu u wcześniaków z zespołem zaburzeń oddechowych ad 7

Filed Under (Uncategorized) by admin on 01-09-2019

0

Potrzebne są dodatkowe badania, aby zidentyfikować subpopulacje niemowląt, które najbardziej skorzystałyby z wdychanego tlenku azotu i by określić optymalną dawkę i czas trwania terapii. Oprócz zmniejszenia ryzyka przewlekłej choroby płuc i zgonu, wziewny tlenek azotu zmniejszył ryzyko ciężkiego krwotoku śródkomorowego i okołoprądowej leukomalacji o 47 procent w porównaniu z gazem placebo. Ogólna częstość występowania krwotoku śródkomorowego i leukomalacji okołokomorowej nie różniła się istotnie pomiędzy grupami, co sugeruje, że wdychany tlenek azotu nie zapobiegał takiemu powikłaniu, ale zamiast tego zmniejszał jego nasilenie. Tlenek azotu, zmniejszając obciążenie następcze prawej komory, może osłabić zastój żylny i późniejszy zawał delikatnego układu arteriovenicznego z matrycą zarodkową.26 Ponadto indukowana tlenkiem azotu redukcja agregacji płytek27, 28 może ograniczyć zakrzepicę żylną.26 Wreszcie wdychany tlenek azotu hamuje cytokiny 23, które mogą również odgrywać rolę w patogenezie krwotoku dokomorowego i leukomalacji okołokomorowej.
Obawa o bezpieczeństwo wdychanego tlenku azotu koncentruje się na możliwości krwawienia, methemoglobinemii i stresu oksydacyjnego. Wdychany tlenek azotu zwiększa czas krwawienia u dorosłych30, a niemowlęta w wieku 31,32, a wczesne, niekontrolowane badanie wdychanego tlenku azotu u wcześniaków wykazywało niepokojącą częstość występowania krwawienia dokomorowego. Jednak kolejne badania donosiły o występowaniu krwawienia śródkomorowego nieróżniącego się od wśród nieleczonych noworodków.34-36 Nasze wyniki dają dodatkową pewność w tym względzie. Methemoglobinemia była opisywana u niemowląt urodzonych w terminie leczonych wysokim stężeniem wziewnego tlenku azotu (80 ppm), ale nie u niemowląt otrzymujących mniej niż 20 ppm.7,37738 Wziewny tlenek azotu może powodować wzrost stresu oksydacyjnego płuc, co przyczynia się do różnorodność urazów płuc.39 Chociaż podwyższone stężenia 3-nitrotiryozyny mogą być obecne w płynie do płukania płuc od niemowląt po długotrwałym narażeniu na działanie tlenku azotu (10 dni lub więcej), nie zaobserwowano 40 wzrostów u dzieci urodzonych przed terminem, które otrzymały wziewny tlenek azotu przez mniej niż 10 dni .39
Podsumowując, gdy rozpoczyna się wkrótce po urodzeniu, leczenie za pomocą wdychanego tlenku azotu w małej dawce zmniejsza częstość występowania przewlekłej choroby płuc i śmierci u wcześniaków z zespołem niewydolności oddechowej. Stosowanie tlenku azotu może również zmniejszać ryzyko ciężkiego krwotoku śródkomorowego i okołopokwitaniowej leukomalacji, które są ważnymi powikłaniami noworodkowymi związanymi z wcześniactwem.
[hasła pokrewne: kbks allegro, rumień guzowaty zdjęcia, dieta świętej hildegardy ]

Comments (0)

same kremy nie dawały rady

[..] Odniesienie w tekscie do preparat na grzybice paznokci[…]

Jak prawidłowo ułożyć chorego na boku?

Article marked with the noticed of: schodołaz gąsienicowy[…]

Jakiś czas temu pewna firma wprowadziła na Polski rynek test na niedoczynność tarczycy

Powiązane tematy z artykułem: dieta świętej hildegardy kbks allegro rumień guzowaty zdjęcia