Wdychany tlenek azotu u wcześniaków z zespołem zaburzeń oddechowych ad 5

Filed Under (Uncategorized) by admin on 01-09-2019

0

Dwadzieścia tych dzieci zostało przydzielonych do grupy placebo, z których jeden miał przewlekłą chorobę płuc. Dwa inne niemowlęta z grupy placebo zostały ekstubowane przed uruchomieniem placebo. Spośród 16 niemowląt w grupie, którym podawano wziewny tlenek azotu, który z powodzeniem ekstubował się podczas okresu leczenia, przewlekła choroba płuc rozwinęła się w 1. Główny wynik
Tabela 2. Tabela 2. Wynik główny. Tabela 3. Tabela 3. Podstawowy wynik w zależności od rodzaju wentylacji i ciężkości choroby. W grupie przyjmującej wziewny tlenek azotu 51 z 105 niemowląt (48,6 procent) zmarło lub cierpiało na przewlekłą chorobę płuc, w porównaniu z 65 na 102 niemowląt (63,7 procent) w grupie placebo (względne ryzyko, 0,76, przedział ufności 95 procent, 0,60 do 0,97, P = 0,03) (tabela 2). Podobne wyniki uzyskano, gdy wykluczyliśmy trzy niemowlęta, które przeszły randomizację, ale nigdy nie otrzymały badanego gazu. Tryb wentylacji nie miał istotnego wpływu na wynik końcowy. Spośród 102 niemowląt poddanych wentylacji oscylacyjnej o wysokiej częstotliwości, 61 (59,8%) zmarło lub cierpiało na przewlekłą chorobę płuc, w porównaniu z 55 z 105 niemowląt (52,4%) leczonych z zastosowaniem przerywanej wentylacji wymuszonej (względne ryzyko, 1,14; przedział ufności, 0,90 do 1,45, P = 0,28). Po dostosowaniu do rodzaju badanego gazu, względne ryzyko wyniosło 1,12 (przedział ufności 95%, 0,88 do 1,42). Nie stwierdzono istotnej interakcji między rodzajem badanego gazu a rodzajem wentylacji (P = 0,11) (tabela 3).
Tabela 4. Tabela 4. Wyjściowy wynik według wagi urodzeniowej. Aby lepiej zrozumieć podgrupy urodzeniowo-ciężarne, które najbardziej skorzystały z wdychanego tlenku azotu, przeprowadziliśmy analizy post hoc stratyfikowane według masy urodzeniowej. Nie zaobserwowano znaczącej interakcji między rodzajem badanego gazu a podgrupą masy urodzeniowej (Tabela 4).
Aby ocenić, czy wdychany tlenek azotu różnił się z korzyścią dla niemowląt z łagodną, w porównaniu z ciężką, początkową chorobą układu oddechowego, przeprowadziliśmy analizę post hoc, stratyfikowaną zgodnie z ciężkością choroby, dzieląc niemowlęta na dwie grupy na podstawie tego, czy ich początkowy wskaźnik utlenowania była mniejsza niż mediana początkowego wskaźnika utlenowania (6.94). W porównaniu z gazem placebo wdychany tlenek azotu znacząco zmniejszył ryzyko pierwotnego wyniku o 47 procent wśród dzieci, których wskaźnik utlenowania był poniżej mediany, ale nie u niemowląt, których początkowy wskaźnik utlenowania był na poziomie lub powyżej mediany (tabela 3). Ta zależna od choroby interakcja była istotna (P = 0,02).
Drugorzędne wyniki
Tabela 5. Tabela 5. Wyniki wtórne. Częstość występowania krwotoku płucnego nie różniła się istotnie pomiędzy obiema grupami (Tabela 5). Całkowita częstość występowania krwotoku śródkomorowego i leukomalacji okołokomorowej nie różniła się istotnie pomiędzy grupami (38,2% w grupie placebo i 33,3% w grupie przyjmującej wziewny tlenek azotu, P = 0,46). Jednakże, w porównaniu z gazem otrzymującym placebo, wziewny tlenek azotu znacznie zmniejszył częstość występowania ciężkiego krwotoku śródkomorowego i leukomalacji okołokomorowej (zmniejszenie ryzyka, 47%, p = 0,04) (tabela 5).
Częstość występowania odmy opłucnowej, śródmiąższowej rozedmy płuc i objawowego przetrwałego przewodu tętniczego nie różniła się istotnie między grupami
[podobne: detreomycyna 2, rumień guzowaty zdjęcia, kbks allegro ]

Comments (0)

To sa sprawdzone informacje czy dopiero w fazie testow klinicznych

[..] Cytowany fragment: leczenie kanalowe bytom[…]

rak płuca to nie oszukujmy się wyrok

Powiązane tematy z artykułem: detreomycyna 2 kbks allegro rumień guzowaty zdjęcia