Tetanomotor Heidenhaina

Filed Under (Uncategorized) by admin on 09-09-2019

0

Najpraktyczniejszym z przyrządów tego rodzaju jest tetanomotor Heidenhaina lub jego modyfikacye. Przyrząd ten jest zbudowany na zasadzie młoteczka Wagnerowskiego i różni się od niego tylko tern, że do sprężynki wprawianej w ruch zapomogą elektromagnesu przymocowany jest młoteczek z słoniowej kości, uderzający o kowadełko również z kości słoniowej, w którem przez środek przebiega nieznaczne wyżłobienie, przeznaczone na umieszczenie nerwu. Podczas doświadczenia nerw się układa w tem wyżłobieniu i zapomogą osobnego urządzenia może być bardzo powolnie po kowadełku posuwany. Posuwanie nerwu jest konieczne z tego powodu, że wskutek mechanicznego działania nerw zwykle ulega zniszczeniu i oczywiście, że w miejscu uderzenia traci pobudliwość. Jeżeli jednak uderzenia nie są silne, to nawet w miejscach uderzenia zachodzą tylko pewne zmiany w pobudliwości, lecz wogóle własności fizyologiczne nerwu nie zostają zniszczone. Działanie wszystkich wpływów mechanicznych podobnie jak elektrycznych i termicznych zależy od ich siły. Bardzo słabe bodźce mechaniczne wogóle nie są w stanie wywołać stanu czynnego, natomiast wszelkie silne działania mechaniczne zwykle niszczą nerw, t. j. znoszą przewodzenie i pobudliwość w miejscach, w których na nerw działały, jak np. podwiązanie nerwu nitką lub silne uderzenie i t. p. Wszelkie jednak działanie mechaniczne nawet, gdy nie jest w stanie wywołać stanu czynnego nerwów, w każdym razie podnosi ich pobudliwość.Wpływy chemiczne. Działanie wpływów chemicznych jest bardziej skomplikowane, niżeli działanie bodźców, o których mówiliśmy wyżej. Tutaj musimy rozróżnić czysto chemiczne wpływy środków, których używamy jako podniety, od drugiej własności znacznej części ciał chemicznych, mianowicie przyciągania wody. Nasamprzód rozpatrzmy tę ostatni{ț własność, Nawet bez użycia jakichkolwiek środków chemicznych możemy stwierdzić, że nerw podczas wysychania zmienia swoją pobudliwość, Przede wszystkiem powstaje w nim okres podniesionej pobudliwości; w okresie tym pobudliwość może dochodzić do tego stopnia, że nerw jakby samoistnie wpada w stan czynny i skutkiem tego mięśnie połączone z tym nerwem mogłą dawać skurcze pojedyńcze, albo tężcowe przy dalszem suszeniu nerwu pobudliwość stopniowo się zmniejsza i w końcu zupełnie znika. Z drugiej strony, jeżeli zamiast suszenia nerwów będziemy na nie działali wodą przekroploną, to nerw pęcznieje wskutek przesiąkania wodą i od samego początku przedstawia nam stopniowe obniżenie pobudliwości aż do zupełnego jej zniesienia. Ilości wody, które nerw może przyciągnąc, są dość znaczne. Doświadczenia wykazały, że ilość wody w nerwach żaby z 76.301/0 może wzróść do 9320/ o, a w nerwach człowieka z 67.9 do 79.20/o. [przypisy: mobilne badoo, oligopeptydy, medicenter wołoska ]

Comments (0)

[..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: Ćwiczenia fizyczne[…]

Profilakyka wlasnie ! 

Article marked with the noticed of: odzywki[…]

To bardzo dużo, powinieneś zgłosić się do lekarza

Powiązane tematy z artykułem: medicenter wołoska mobilne badoo oligopeptydy