Terapia indukcyjna i podtrzymująca Ustekinumab w opornej chorobie Leśniowskiego-Crohna

Filed Under (Uncategorized) by admin on 01-09-2019

0

U pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna skuteczność ustekinumabu, ludzkiego monoklonalnego przeciwciała przeciwko interleukinie-12 i interleukinie-23, jest nieznana. Metody
Oceniliśmy ustekinumab u dorosłych z umiarkowaną do ciężkiej chorobą Leśniowskiego-Crohna, która była oporna na leczenie czynnika martwicy nowotworu (TNF). Podczas indukcji 526 pacjentów zostało losowo przydzielonych do otrzymywania dożylnego ustekinumabu (w dawce 1, 3 lub 6 mg na kilogram masy ciała) lub placebo w 0. tygodniu. Podczas fazy podtrzymania 145 pacjentów, którzy mieli odpowiedź na ustekinumab w 6 tygodni poddano drugiej randomizacji w celu wykonania wstrzyknięć podskórnych ustekinumabu (90 mg) lub placebo w 8 i 16 tygodniu. Pierwszorzędowym punktem końcowym była odpowiedź kliniczna po 6 tygodniach.
Wyniki
Odsetek pacjentów, którzy osiągnęli pierwotny punkt końcowy wynosił odpowiednio 36,6%, 34,1% i 39,7% dla 1, 3 i 6 mg ustekinumabu na kilogram, w porównaniu z 23,5% dla placebo (P = 0,005 dla porównania z grupa 6 mg). Tempo remisji klinicznej przy dawce 6 mg nie różniło się istotnie od częstości stosowania placebo po 6 tygodniach. Leczenie podtrzymujące ustekinumabem, w porównaniu z placebo, spowodowało istotnie wyższy odsetek remisji klinicznej (41,7% w porównaniu z 27,4%, p = 0,03) i odpowiedzi (69,4% w porównaniu z 42,5%, p <0,001) po 22 tygodniach. Poważne infekcje wystąpiły u 7 pacjentów (6 otrzymujących ustekinumab) podczas indukcji i u 11 pacjentów (4 otrzymujących ustekinumab) podczas leczenia podtrzymującego. Rak podstawnokomórkowy rozwinięty u pacjenta otrzymującego ustekinumab.
Wnioski
Pacjenci z umiarkowaną do ciężkiej chorobą Leśniowskiego-Crohna, która była oporna na antagonistów TNF, mieli zwiększoną szybkość odpowiedzi na indukcję ustekinumabem w porównaniu z placebo. Pacjenci z początkową odpowiedzią na ustekinumab wykazywali znaczny wzrost odpowiedzi i remisji ustekinumabu w ramach leczenia podtrzymującego. (Finansowane przez Janssen Research and Development, numer CERTIFI ClinicalTrials.gov, NCT00771667.)
Wprowadzenie
Choroba Leśniowskiego-Crohna jest przewlekłą chorobą zapalną jelit.1 Jedna trzecia pacjentów nie ma odpowiedzi na początkowe leczenie antagonistami czynnika martwicy nowotworu (TNF) (pierwotna odpowiedź niereagowa) 2-6; kolejna jedna trzecia ma przejściową odpowiedź2,4,6 i wymaga zwiększenia dawki lub przejścia na inną terapię (drugorzędny brak odpowiedzi) .7,8 Pacjenci z pierwotnym brakiem odpowiedzi prawdopodobnie nie skorzystają z innego antagonisty TNF. Pacjenci z wtórnym brakiem odpowiedzi, którzy przechodzą na drugiego antagonistę TNF, mają mniejszą szansę na odpowiedź niż pacjenci, którzy nie otrzymali antagonisty TNF.4,6 Stanowią one trudne problemy kliniczne.
Badania przedkliniczne sugerują obecność interleukiny-12 i interleukiny-23 w patofizjologii choroby Leśniowskiego-Crohna. 9-13 U ludzi, w badaniach wykazano nadekspresję podjednostek p35 interleukiny-12 p35 i interleukiny-12/23, badania pokazujące polimorfizmy w genach kodujących podjednostka interleukiny-12/23 p40 i receptor interleukiny-23, 9,14 oraz badania asocjacyjne genomewidu15 łączyły patogenezę choroby Leśniowskiego-Crohna ze szlakiem zapalenia interleukiny 12/23
[hasła pokrewne: medicenter wołoska, laryngolog mińsk mazowiecki, medicare mińsk ]

Comments (0)

W moim domu rodzinnym był taki zwyczaj

[..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: masaż leczniczy kręgosłupa warszawa[…]

Istotne znaczenie mają tu metabolity wtórne

[..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu olej babassu[…]

Jak masz bule takie jak ja to musze ci wspulczóc tylko

[..] Cytowany fragment: badania mikrobiologiczne[…]

Ja mam takie zmiany, małe, od 15 roku życia

Powiązane tematy z artykułem: laryngolog mińsk mazowiecki medicare mińsk medicenter wołoska