Terapia indukcyjna i podtrzymująca Ustekinumab w opornej chorobie Leśniowskiego-Crohna AD 5

Filed Under (Uncategorized) by admin on 01-09-2019

0

Obliczyliśmy iloraz szans i 95% przedział ufności dla proporcji pacjentów, którzy otrzymali odpowiedź w 6 tygodniu w grupie otrzymującej 6 mg ustekinumabu na kilogram i grupę otrzymującą placebo. Zastosowano analizę kowariancji w celu oceny innych drugorzędnych ciągłych punktów końcowych (tj. Zmiany od wartości wyjściowej w skali CDAI i poziomu CRP). Wtórne kategoryczne punkty końcowe (tj. Odpowiedź 70-punktowa [spadek od wyjściowej wartości CDAI . 70 punktów], utrzymująca się 100-punktowa odpowiedź kliniczna [utrzymujący się 100-punktowy spadek wyniku CDAI] i utrzymująca się remisja w 22 tygodniu; wśród pacjentów, u których wystąpiła odpowiedź w 6 tygodniu) analizowano za pomocą testu chi-kwadrat Cochrana-Mantela-Haenszela. Analizy te nie zostały dostosowane do wielokrotnych porównań.
Reguły niepowodzenia leczenia zostały zastosowane do wszystkich punktów końcowych skuteczności: wartości bazowe (tydzień 0) przypisano od czasu niepowodzenia leczenia dla ciągłych punktów końcowych, a dychotomiczne punkty końcowe uznano za nieosiągnięte. W przypadku braku danych uznano, że nie osiągnięto dychotomicznych punktów końcowych; ostatnia obserwacja była kontynuowana dla ciągłych punktów końcowych. Wszystkie analizy skuteczności opierały się na zasadzie zamiaru leczenia, a dane dla wszystkich pacjentów poddanych randomizacji obejmowały analizy punktów końcowych indukcji oraz dane dla wszystkich pacjentów, którzy mieli odpowiedź na ustekinumab w 6. tygodniu uwzględnione w analizach końcowych punktów utrzymania . Analizy bezpieczeństwa były oparte na faktycznym otrzymanym leczeniu.
Wyniki
Pacjenci
Tabela 1. Tabela 1. Wyjściowa charakterystyka pacjentów w fazie indukcji. Ogółem 526 pacjentów zostało losowo przydzielonych do grupy badanej w fazie indukcji (ryc. S2 w dodatku uzupełniającym). Demograficzne i wyjściowe cechy choroby były podobne we wszystkich grupach (Tabela 1). Jednak mediana wyników CDAI dla grupy otrzymującej placebo i grupy otrzymującej mg ustekinumabu na kilogram była nieco niższa (odpowiednio 302,5 i 306) niż dla grup otrzymujących wyższe dawki ustekinumabu (3 mg na kilogram, 327; 6 mg za kilogram, 333). Ponadto mediana wartości CRP w grupie placebo (9,3 mg na litr) była nieznacznie niższa niż w grupach ustekinumabu (11,8 mg na litr, 13,0 mg na litr i 12,6 mg na litr w grupach otrzymujących mg, 3 mg i odpowiednio 6 mg na kilogram). U około 50% pacjentów nie udało się zastosować schematów leczenia z co najmniej dwoma antagonistami TNF.
Wśród pacjentów otrzymujących dożylnie placebo lub ustekinumab w fazie indukcji, odpowiednio 113 i 364 przechodziły do fazy podtrzymującej.
[patrz też: małpia bruzda, laryngolog mińsk mazowiecki, amlozek cena ]

Comments (0)

Słyszałam że pomaga na dolegliwości trawienne

[..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: opieka w domu[…]

Kurcze miesni to cukier w diecie

[..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu somatodrol[…]

Takie badanie od 10 lat robia

[..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu dom seniora[…]

u mnie pojawił się ból biodra

Powiązane tematy z artykułem: amlozek cena laryngolog mińsk mazowiecki małpia bruzda