Terapia indukcyjna i podtrzymująca Ustekinumab w opornej chorobie Leśniowskiego-Crohna AD 4

Filed Under (Uncategorized) by admin on 01-09-2019

0

Podczas każdej wizyty ocenialiśmy dane dotyczące CDAI, zdarzeń niepożądanych, stosowanych jednocześnie leków oraz poziomów wekekinumabu w surowicy i białka C-reaktywnego (CRP). W tygodniach 0, 22 i 36, ocenialiśmy próbki surowicy pod kątem przeciwciał przeciwko ustekinumabowi, stosując immunotest enzymu mostkującego antygen.24 W badaniu endoskopowym przeprowadzonym w wybranych miejscach, z oddzielną świadomą zgodą uzyskaną od uczestników, ocenialiśmy stopień śluzówki. uzdrowienie w tygodniach 0, 6 i 22. Przestudiuj badanie
Komitet sterujący składający się z badaczy akademickich i przedstawicieli sponsora (Janssen Research and Development) zaprojektował badanie, zinterpretował dane i wniósł wkład do rękopisu. Przedstawiciele Janssen zgromadzili i przeanalizowali dane, a pierwszy autor napisał pierwszą wersję manuskryptu. Wszyscy autorzy akademiccy mieli pełny dostęp do danych i ręczyli za prawdziwość i kompletność danych i analiz oraz za wierność tego raportu w protokole badania. Wszyscy autorzy podjęli decyzję o przesłaniu manuskryptu do publikacji. Janssen przeanalizował i zinterpretował dane farmakokinetyczne. Pomoc redakcyjna została zapewniona przez pracowników Medical Affairs Group w Janssen Biotech oraz przez innego pracownika Janssen.
Analiza statystyczna
Oparliśmy wszystkie próbki i obliczenia mocy na dawce 6 mg ustekinumabu na kilogram w porównaniu z placebo. Wyliczyliśmy, że 496 pacjentów (124 na grupę) dostarczy 90% mocy do wykrycia 20% różnicy w odpowiedzi klinicznej, przyjmując współczynnik odpowiedzi 50% dla 6 mg ustekinumabu na kilogram i 30% dla placebo.
Przeanalizowaliśmy końcowe punkty odpowiedzi klinicznej w 6. tygodniu, remisję w 6. tygodniu i odpowiedź kliniczną w tygodniu 4, stosując dwustronny test chi-kwadrat Cochran-Mantel-Haenszel na poziomie alfa 0,05, z rozwarstwieniem według początkowego odpowiedź na antagonistę TNF. W przypadku pacjentów, którzy mieli odpowiedź na ustekinumab w 6. tygodniu, przeanalizowaliśmy odsetek pacjentów w remisji w 22 tygodniu, stosując test chi-kwadrat Cochrana-Mantela-Haenszela, stratyfikowany zgodnie z dożylną dawką indukcyjną i stanem remisji klinicznej w 6 tygodniu. Aby kontrolować błąd typu I dla pierwotnego punktu końcowego, zastosowano wcześniej określoną procedurę testu o ustalonej sekwencji, zaczynając od najwyższej dawki. Badanie zostało uznane za pozytywne, jeśli wystąpiła istotna różnica w odpowiedzi klinicznej w 6 tygodniu pomiędzy grupą otrzymującą 6 mg ustekinumabu na kilogram a grupą otrzymującą placebo. Badanie remisji klinicznej w 22 tygodniu wykonano, jeśli porównanie 6 mg ustekinumabu na kilogram i placebo było dodatnie w pierwotnym punkcie końcowym. Analizy innych drugorzędowych punktów końcowych nie zostały skorygowane dla wielokrotnych porównań; stwierdzenia istotności statystycznej dla tych punktów końcowych są oparte na nominalnych wartościach P.
Aby ocenić spójność efektu leczenia dla odpowiedzi klinicznej w 6 tygodniu, wykonaliśmy 23 wcześniej analizowane podgrupy (ryc.
[więcej w: glukometr ixell, bruzda sylwiusza, amlozek cena ]

Comments (0)

[..] Odniesienie w tekscie do powiększanie ust warszawa[…]

coś czuje ze bez lekarza i tak się nie obejdzie

[..] Odniesienie w tekscie do olej palmowy[…]

Radziłabym osobom z włókniakiem udać się do lekarza

Article marked with the noticed of: Dobry psycholog Warszawa[…]

Kolejna sprawa to otyłość na osiedlach

Powiązane tematy z artykułem: amlozek cena bruzda sylwiusza glukometr ixell