ROZSZERZENIE PRZELYKU (DILATATIO OESOPHAGI)

Filed Under (Uncategorized) by admin on 02-09-2019

0

ROZSZERZENIE PRZEŁYKU (DILATATIO OESOPHAGI). Odróżnia się rozszerzenie przełyku ograniczone i rozlane. Rozszerzenie ograniczone (dilatatio oesophagi circumscripta) są to wypuklenia pewnej części przełyku o kształcie workowatym. Rozszerzenia rozlane (dilatatio oeeophaqi diffusa) dotyczą całego obwodu przełyku na pewnej jego przestrzeni. Rozszerzenie ograniczone zwie się także uchyłkiem przełyku (diverticulum oesophagi). I. UCHYŁKI PRZEŁYKU (DlERTI CULA OESOPHAGI) Odróżnia się uchyłki: 1) istotne, przez które rozumie się uchyłki Wysłane wewnątrz błoną śluzową, 2) rzekome, powstające wskutek wypuklenia ściany przełyku, uległej zmianom zapalnym lub zbliznowaconej. Ze względu na sposób powstawania odróżnia się uchyłki: 1) wskutek wypuklenia (diverticulume pulsione), 2) wskutek pociągania (diverticulum etractione), 3) mieszane, czyli skojarzone (diverticulum mixtum scombinatum) ze względu zaś na siedzibę, 4) gardłowo-przełykowe (diverticulum phayngooesophageum), 5) właściwe przełykowe (diverticulum ewoluuje proprium), 1. Uchyłek przełyku z wypuklenia (diverticulum e puleione) a) Uchyłek z wypuklenia gardłowo-przełykowy (diverticulum oesophoqi e pulsione pharyngooesophageum sdiverticulum oesophagi Zenkeri) Przyczyny. Uchyłek gardłowo-przełykowy bierze początek na tylknej ścianie dolnej części gardła (hypopharynx) tuż nad początkiem przełyku między pęczkami poprzecznym i wstępującym mięśnia pierścienno-gardłowego (mcricopharyngeus), a więc w tzw. trójkącie Laimera, oddalonym od zębów mniej więcej na 17 cm tam, gdzie ściana przełyku jest najmniej rozciągliwa i ma tylko cienką warstwę mięsną, ucisk zaś pokarmu jest największy. [patrz też: oligopeptydy, szpital piaseczno mickiewicza, skurcz tężcowy ]

Comments (0)

Brednia brednię pogania

[..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: protetyka[…]

mam wrażenie, że ludzka głupota się pogłębia

Powiązane tematy z artykułem: oligopeptydy skurcz tężcowy szpital piaseczno mickiewicza