Prądy indukcyjne

Filed Under (Uncategorized) by admin on 11-09-2019

0

Nadto prócz powyżej wymienionych przyczyn ma także wpływ na stopień podrażnienia nerwu przez prąd stały, a więc na zmiany, które pod wpływem prądu stałego w nerwie powstają, czas działaniu prądu. Jeżeli czas ten jest bardzo krótki, to zmiany elektrotoniczne nie są w stanie się wytworzyć i w takim razie działanie prądów nie może się objawić. Tak według Kijniga, ażeby prąd był w stanie wywołać stan czynny w nerwie w chwili zamykania, trzeba, ażeby działanie jego trwało przynajmniej w ciągu 0,0015 sekundy, ażebyśmy byli w stanie otrzymać skurcz wskutek otwarcia prądu, czas działania musi być jeszcze znaczniejszy, a to z powodu, że zmiany anelektrotoniczne powstają znacznie wolniej, aniżeli zmiany katelektrotoniczne. Oczywiście, że ciągu krótkiego czasu anelektroton nie dochodzi do tego stopnia, ażeby po otwarciu prądu był w stanie, wskutek wywołanej różnicy pobudliwości nerwów w tem miejscu, stan czynny wywołać, Czas ten wogóle musi być tem dłuższy, im początkowa pobudliwość jest mniejszą. tak np. w nerwach oziębionych do 0 0 czas ten musi wynosić około 0,02 sekund. [hasła pokrewne: mobilne badoo, oligopeptydy, medicenter wołoska ]

Prądy indukcyjne muszą, jako prądy krótko trwąjące wywolywać zmiany analogiczne do zmian, któreśmy otrzymywali przy prądach stałych, działających przez bardzo krótki przeciąg czasu, a więc podobnie jak stale muszą wywoływać stan czynyy tylko w chwili powstawania prądu w nerwie i żadnych zmian w chwili jego znikania. W rzeczywistości dużo faktów przemawia za tem, że podczas działania prądu indukcyjnego, stan czynny nerwu powstaje tylko w okresie pierwszym, t. j. że prądy indukcyjne działają tylko wskutek powstawania katelektrotonu. Tak np. można stwierdzić na nerwach czuciowych człowieka, że podczas działania prądów indukcyjnych, przebiegających w jednym kierunku uczuwa się ból tylko w okolicy bieguna ujemnego. Podobnież Fick bezpośrednio stwierdził na nerwach żaby, że przy prądzie indukcyjnym wstępującym skurcz mięśnia występuje wcześniej lub później, odpowiednio do odległości bieguna ujemnego od mięśnia. Różnica w czasie odpowiada ściśle szybkości przewodzenia stanu czynnego w nerwie. Nadto doświadczenia Weryhy wykazują, że w okolicach bieguna ujemnego prądu indukcyjnego, już w chwili powstania tego prądu, pobudliwość nerwów zwiększa się, tak, że prądy od drugiego przyrządu indukcyjnego, które przedtem stanu czynnego w tem miejscu wywołać nie były w stanie, pod wpływem działania drugiego prądu stan ten wywołują; powstaje tedy jakby zsumowanie się dwóch stanów katelektrotonieznych. W działaniu prądów indukcyjnych, jak już zauważono w fizyologii mięśni, musimy uwzględnić 2 przypadki, mianowicie pierwszy przypadek gdy używamy prądu indukcyjnego, który powstaje w chwili zamykania prądu stałego, i drugi przypadek gdy się posługujemy prądem, który powstaje w chwili otwierania prądu stalego. Prąd ostatni zwykle działa energiczniej, aniżeli pierwszy; badając. więc wpływ prądów indukcyjnych i zastosowując prądy najsłabsze, z początku będziemy w stanie wywoływać stan czynny w nerwie tylko przy otwieraniu prądów i tylko w miarę zwiększania siły prądu indukcyjnego skurcz występuje także i podczas zamykania, Przyczyna tej różnicy leży w charakterze samym tych dwóch prądów.Prąd, który powstaje wskutek rozbrojenia kondensatorów, działa zupełnie podobnie jak prądy indukcyjne, tylko ma tę wyższość, że charakter zmian natężenia tego prądu a właściwie spadek tego natężenia dla każdego przypadku można zupełnie dokładnie obliczyć, że następnie, biorąc kondensatory rozmaitej pojemności, można czas trwania rozbrojenia a więc i krzywą spadku dowolnie zmieniać; jeżeli w takich doświadczeniach wziąć pod uwagę energię prądu, to najmniejszej energii wypada używać do wywołania tego samego skurczu jeżeli czas rozbrojenia wśród danych warunków waha się pomiędzy

Comments (0)

[..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: Botoks Kielce[…]

Wapnia najwiecej ma kapusta

[..] Cytowany fragment: fałdomierz[…]

coś czuje ze bez lekarza i tak się nie obejdzie

Powiązane tematy z artykułem: medicenter wołoska mobilne badoo oligopeptydy