Prądy indukcyjne

Filed Under (Uncategorized) by admin on 14-11-2018

0

Nadto prócz powyżej wymienionych przyczyn ma także wpływ na stopień podrażnienia nerwu przez prąd stały, a więc na zmiany, które pod wpływem prądu stałego w nerwie powstają, czas działaniu prądu. Jeżeli czas ten jest bardzo krótki, to zmiany elektrotoniczne nie są w stanie się wytworzyć i w takim razie działanie prądów nie może się objawić. Tak według Kijniga, ażeby prąd był w stanie wywołać stan czynny w nerwie w chwili zamykania, trzeba, ażeby działanie jego trwało przynajmniej w ciągu 0,0015 sekundy, ażebyśmy byli w stanie otrzymać skurcz wskutek otwarcia prądu, czas działania musi być jeszcze znaczniejszy, a to z powodu, że zmiany anelektrotoniczne powstają znacznie wolniej, aniżeli zmiany katelektrotoniczne. Oczywiście, że ciągu krótkiego czasu anelektroton nie dochodzi do tego stopnia, ażeby po otwarciu prądu był w stanie, wskutek wywołanej różnicy pobudliwości nerwów w tem miejscu, stan czynny wywołać, Czas ten wogóle musi być tem dłuższy, im początkowa pobudliwość jest mniejszą. tak np. w nerwach oziębionych do 0 0 czas ten musi wynosić około 0,02 sekund. [hasła pokrewne: stomatologia pruszków, tabela pomiaru ciśnienia tętniczego, nfz sanatoria lista oczekujących gdańsk ]

Prądy indukcyjne muszą, jako prądy krótko trwąjące wywolywać zmiany analogiczne do zmian, któreśmy otrzymywali przy prądach stałych, działających przez bardzo krótki przeciąg czasu, a więc podobnie jak stale muszą wywoływać stan czynyy tylko w chwili powstawania prądu w nerwie i żadnych zmian w chwili jego znikania. W rzeczywistości dużo faktów przemawia za tem, że podczas działania prądu indukcyjnego, stan czynny nerwu powstaje tylko w okresie pierwszym, t. j. że prądy indukcyjne działają tylko wskutek powstawania katelektrotonu. Tak np. można stwierdzić na nerwach czuciowych człowieka, że podczas działania prądów indukcyjnych, przebiegających w jednym kierunku uczuwa się ból tylko w okolicy bieguna ujemnego. Podobnież Fick bezpośrednio stwierdził na nerwach żaby, że przy prądzie indukcyjnym wstępującym skurcz mięśnia występuje wcześniej lub później, odpowiednio do odległości bieguna ujemnego od mięśnia. Różnica w czasie odpowiada ściśle szybkości przewodzenia stanu czynnego w nerwie. Nadto doświadczenia Weryhy wykazują, że w okolicach bieguna ujemnego prądu indukcyjnego, już w chwili powstania tego prądu, pobudliwość nerwów zwiększa się, tak, że prądy od drugiego przyrządu indukcyjnego, które przedtem stanu czynnego w tem miejscu wywołać nie były w stanie, pod wpływem działania drugiego prądu stan ten wywołują; powstaje tedy jakby zsumowanie się dwóch stanów katelektrotonieznych. W działaniu prądów indukcyjnych, jak już zauważono w fizyologii mięśni, musimy uwzględnić 2 przypadki, mianowicie pierwszy przypadek gdy używamy prądu indukcyjnego, który powstaje w chwili zamykania prądu stałego, i drugi przypadek gdy się posługujemy prądem, który powstaje w chwili otwierania prądu stalego. Prąd ostatni zwykle działa energiczniej, aniżeli pierwszy; badając. więc wpływ prądów indukcyjnych i zastosowując prądy najsłabsze, z początku będziemy w stanie wywoływać stan czynny w nerwie tylko przy otwieraniu prądów i tylko w miarę zwiększania siły prądu indukcyjnego skurcz występuje także i podczas zamykania, Przyczyna tej różnicy leży w charakterze samym tych dwóch prądów.Prąd, który powstaje wskutek rozbrojenia kondensatorów, działa zupełnie podobnie jak prądy indukcyjne, tylko ma tę wyższość, że charakter zmian natężenia tego prądu a właściwie spadek tego natężenia dla każdego przypadku można zupełnie dokładnie obliczyć, że następnie, biorąc kondensatory rozmaitej pojemności, można czas trwania rozbrojenia a więc i krzywą spadku dowolnie zmieniać; jeżeli w takich doświadczeniach wziąć pod uwagę energię prądu, to najmniejszej energii wypada używać do wywołania tego samego skurczu jeżeli czas rozbrojenia wśród danych warunków waha się pomiędzy

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: nfz sanatoria lista oczekujących gdańsk stomatologia pruszków tabela pomiaru ciśnienia tętniczego