Prądy elektrotoniczne

Filed Under (Uncategorized) by admin on 08-09-2019

0

Jeżeli przez nerw, połączony z galwanometrem za pośrednictwem elektrod nie polaryzujących się, przeprowadzimy prąd od jednego lub kilku stosów, to po każdem zamknięciu prądu galwanicznego prąd własny nerwu ulega zmianie zależnej od kierunku prądu galwanicznego, a mianowicie jeżeli kierunek tego ostatniego jest jednakowy z prądem własnym nerwu, to prąd nerwu wzrasta, jeżeli odwrotny, to maleje. Jeżeli prąd nerwy przedtem skompensował to każde zamknięcie prądu galwan wykazuje, jakby powstawanie nowego prądu nie tylko obok biegunów, doprowadzających prąd galw., ale i w całej dalszej przestrzeni nerwu. Prąd ten zwykle ma kierunek prądu galwan. Ten nowy prąd, powstający w nerwie pod wpływem prądu galwan. nazwał du Bois-Reymond prądem elektrotonicznym. Przypadek, w którym prąd elektrotoniczny ma kierunek jednostajny z prądem spoczynkowym, nazwał okresem dodatnim, kierunek zaś odwrotny nazwał okresem ujemnym prądu elektrotonicznego. prąd elektrotoniczny jest tem silniejszy, im bliżej elektrod prądu galwan. położone bieguny, odprowadzające prąd nerwu do galwanometru. Ta ścisła zależność siły tego prądu i jego kierunku od położenia elektrod i od siły prądu galwan. z góry przemawia za tern, że prąd elektrotoniczny nie jest prądem, związanym w jakikolwiek sposób z fizyologicznym stanem nerwu, lecz że jest wprost odgałęzieniem prądu galwan., zwanego w tym przypadku 1Țțbdem „polary czyli jest zjawiskiem czysto fizycznem. Pewne jednak fakta wskazują, że istnieje niejaka zależność i od stanu fizyologicznego nerwu, albowiem prąd ten w miarę obumierania nerwu słabnie bardzo znacznie, w martwych nerwach zaledwie może być wykazany i również znika po podwiązaniu nerwu między biegunami prądu galwan. a biegunami prądu odprowadzonego do galwanometru; podobnież zmniejsza się jak i prąd spoczynkowy, po zastosowaniu chloroformu, alkoholu, COe, wzrasta przy zastosowaniu O, lub przy ogrzewaniu nerwu i t. p. Prąd elektrotoniczny, podobnie jak i prąd spoczynkowy, przedstawia także wahanie wsteczne, jeżeli wywołujemy stan czynny w nerwach. Wogóle zjawiska, które przytem obserwujemy, są bardzo skomplikowane i podobnie jak sama sprawa prądu elektrotonicznego, nie są do dziś dnia dokładnie wyjaśnione. Wprawdzie ze względu na doświadczenia Matteuceiego i Hermanna przepuszczając prąd galwan. i odprowadzając prąd od dwóch miejsc takiego drutu do galwanometru, otrzymali wszystkie zjawiska podobne do zjawisk prądu elektrotonicznego, przyjęty jest w nauce pogląd, że prąd ten zależy wyłącznie od wewnętrznej polaryzaeyi nerwów na granicy między osłonką i włóknem osiowem nerwu. Jednak tłumaczenie to opiera się tylko na analogiach i nie wystarcza dla wyjaśnienia z jednej strony zmian prądu elektrotonicznego przy stanie czynnym nerwu, z drugiej zmian siły tego prądu pod wpływem przytoczonych wyżej środków: chloroformu, wyskoku, eteru, CC)2, O i t. d. Ponieważ prąd el ektrotoniczny w pierwszej chwili działania na nerw każdego prądu, ezy to stałego, ezy indukcyjnego i rozwija się w całej przestrzeni nerwu, chociaż nie z jednostajną silą, przeto z jednej Strony możemy obserwować cały szereg zjawisk, które na pierwszy rzut oka mogą się wydawać paradoksalne, a z drugiej prąd ten może komplikować rozmaite doświadczenia; tak np., jeżeli mamy nerw ruchowy, dochodzący do dwóch mięśni w kształcie widełek, to drażnienie końca dośrodkowego po przecięciu jednego z tych nerwów tuż obok mięśnia, mimo, że wspólny pień w górze może bvĆ przecięty, może wywołać skurcz drugiego mięśnia. Skurcz taki zwykle nazywają paradoksalnym, zależy on wyłącznie od działania prądów elektrotonicznych, które, powstając w gałązce przeciętej nerwu, działać na przebiegające obok włókna drugiej gałązki nerwu i podrażniać je. W podobny sposób możemy wywołać skurcz mięśnia z nerwu, który tylko w dwóch punktach, ezy też na pewnej przestrzeni przyłożony jest do drugiego nerwu, który drażnimy. Następnie w doświadczeniach z telefonem prądy elektrotoniczne mogą być przyczyną całego szeregu fałszywych rezultatów i o ile się zdaje w doświadczeniach, które dotychczas bywały za pomocą telefonu wykonywane, wogóle prądy te niedostatecznie były uwzględniane. [hasła pokrewne: dieta świętej hildegardy, lerivon opinie, sylveco krem brzozowy z betuliną ]

Comments (0)

W moim domu rodzinnym był taki zwyczaj

[..] Cytowany fragment: plan treningowy[…]

Dwa miesiące temu miałam zapalenie oskrzeli.

Powiązane tematy z artykułem: dieta świętej hildegardy lerivon opinie sylveco krem brzozowy z betuliną