Prąd mięśniowy

Filed Under (Uncategorized) by admin on 05-09-2019

0

Okoliczność, że w danym przypadku, mimo, że prąd odprowadzony do galwanometru może być równie silny jak prąd mięśniowy, na powierzchni jelita nie mamy żadnych różnię poțencyału, podczas gdy w mięśniach je stale obserwujemy, wskazuje, że ten jeden warunek: błona na wpół przepuszczalna, nie wystarcza do wytłumaczenia prądu spoczynkowego mięśnia, nadto fakt, że prąd spoczynkowy mięśnia zmienia się ze zmianą stanu mięśnia: po zaeteryzowaniu lub po zachloroformowaniu bardzo znacznie maleje, w martwym mięśniu prawie znika, a więc, że prąd ten jest zależnym od życia mięśnia i tych zmian, które z życiem są związane wskazuje, że musi być jeszcze inna przyczyna, inne źródło siły elektromotorycznej, które pozostaje w związku z życiem. Specyalna budowa mięśni nasuwa myśl, że być może, drugiem źródłem Jest ten specyalny układ protoplazmy włókienek, dzięki któremu można je sobie wyobrazić jako szereg komór, poprzedzielanych także w poprzecznym kierunku. Hipoteza ta znajduje uzasadnienie następującym fakcie: Jeżeli weźmiemy 3 komory umieszczone w jednym bloku parafinowym, jeżeli w ścianach między pierwszą a drugą, a trzecią zrobimy otwory, następnie otwory te zakleimy zwykłą bibułką, to dwie boczne komory jednym i tym samym słabym roztworem, środkowi zaś zgęszczonym kwasu solnego (np. do bocznych 1/1000 n do środkowych 1/10 n) i jeżeli te boczne komory  za pomocą normalnych lub niepolaryzujących się elektrod, to nie otrzymamy żadnego wychylenia w galwanometrze. I rzeczywiście wychylenia Żadnego w tym przypadku być nie może. Roztwór zgęszczony wprawdzie dyfunduje przez bibułki w obie strony i jony wodoru jako szybciej dyfuzyi bedą z obu stron wyprzedzały jony chloru, lecz również z obu stron wskutek tej różnicy szybkości jonów utworzą się warstwy jonów zupełnie symetryczne i skutkiem tego dwie te siły elektromotoryczne, działające w odwrotnym kierunku, wzajemnie sie  i galwanometr Żadnego wychylenia nie wykaże. Jeżeli natomiast w otworku jednej ściany umieścimy prócz bibułki jeszcze jaką substancyą, np. zalejemy go rozgrzaną żelatyną i ją oziębimy, lub zamiast bibułki użyjemy pęcherza rybiego, lub utworzymy przegrodę z białka jaja kurzego, umieszczając je w otworze pomiędzy 2 bibułki, charakter zjawiska od razu się zmieni.  Przy połączeniu w tym przypadku takich 3-eh komór z galwanometrem Otrzymujemy przed, który wskazuje, że po stronie tej nowej przegrody przeważają jony mniej ruchliwe; gdy używamy roztworu kwasu solnego, przegroda jest podczas gdy ciecz po stronie bibułki jest dodatnią, gdy zastosujemy rozczyn ługu sodowego, po stronie przegrody będzie biegun dodatni, galwanometr więc w obu przypadkach wykazuje mniej lub więcej silny prąd, ktory przepływa przez komory w pierwszym przypadku od nowej przegrody do bibułki, w drugim Odwrotnie. Przyczyna tego zjawiska przy takiem połączeniu, które będziemy nazywali niesymetrycznym dwóch stosów płynnych, zależy o tego, że względna ruchliwość rozmaitych jonów, zmienia się w rozmaitych substancyach i że w przytoczonej kombinacyi w pierwszym przypadku szczególnie zmienia się ruchliwość jonu dodatniego, w drugim ujemnego (szybszego). Przytoczone doświadczenie wyjaśnia, w przypadku gdy mamy do czynienia z roztworem soli, zasad lub kwasów, które z jednej strony łączą się bezpośrednio z elektrodą, z drugiej za pośrednictwem innego roztworu lub jakiejś tkanki, powstaje zawsze prąd, niekiedy nawet bardzo silny, jeżeli warstwa pośrednia posiada jakieś specyalne właściwości, które szczególnie na ruchliwość tego lub innego jonu. [Zobacz tez: penicylamina, penicylamina igłowa, skurcz tężcowy]

Comments (0)

To sa oficjalne informacje medyczne

[..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: manicure wola[…]

Chory powinien leżeć na boku.

[..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: universal creatine[…]

Może nieładnie tak krytykować, ale ten artykuł naprawdę jest tragiczny

[..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: ortopedia[…]

moja matka jadła w życiu mnóstwo mleka

Powiązane tematy z artykułem: penicylamina skurcz tężcowy szpital piaseczno mickiewicza