Prąd elektryczny w nerwach

Filed Under (Uncategorized) by admin on 07-09-2019

0

Pozostaje tylko jeden niewątpliwie stwierdzony fakt, że stan czynny w nerwach i to bez względu, w jaki sposób zostaje wywołany, pociąga za sobą powstawanie prądu elektrycznego. Nadto jest faktem niewątpliwym, że prąd elektryczny ma znaczący wpływ na zmianę pobudliwości nerwu. Stąd też wynika przypuszczenie, że to powstawanie prądu elektrycznego podczas stanu czynnego odgrywa pewną, może nawet bardzo ważną rolę w sprawie przewodzenia nerwów. Prądy bowiem czynnościowe, które w miejscach podrażnionych powstają, przebiegają w ten sposób, że miejsce pozostające w stanie czynnym przypada na część anelektrotoniczną; części zaś położone w najblizszem sąsiedztwie z miejscem podrażnionem pozostają w stanie katelektrotonu. Ze względu na nieskończenie małe przestrzenie, o których tu może być mowa te, chociaż bardzo słabe, gdy je odprowadzamy do galwanometru, mogą lokalnie wywierać dość znaczny wpływ i być względnie dostatecznej siły, ażeby wywołać odpowiednią zmianę w pobudliwości nerwów. Jakkolwiek więc ani zmiany elektrotoniczne ani zmiany elektryczne wogóle nie tłumaczą nam natury samego stanu czynnego w nerwie, to jednak rzucają one pewne Światło na sprawę przewodzenia. Jeżeli bowiem prądy czynnościowe, które powstają w każdym przypadku podrażnienia nerwów, tak przebiegają, że cząsteczki nerwu położone obok podrażnionych zostają w sferze katelektrotonu, to oczywiście udzielanie się stanu czynnego bezpośrednio od cząsteczki do cząsteczki zostaje znacznie ułatwione wskutek podniesionej pobudliwości cząsteczek sąsiednich działaniem katelektrotonu; z drugiej strony działanie anelektrotoniczne tego samego prądu, przypadające na cząsteczki, pozostające w stanie tym, sprawia, że cząsteczki te szybko wracają do stanu spoczynkowego. Co do samego stanu czynnego, to możnaby także przypuścić, że stan ten polega na wyładowaniu się pewnej ilości energii, którą cząsteczki protoplazmy włókna nerwowego posiadają, i na udzielaniu się tej energii sąsiednim cząsteczkom ; moglibyśmy w takim razie przenoszenie sie stanu tego porównać z przenoszeniem się wybuchu w nitce prochowej. Różnica polega tylko na tem, że w ostatnim przypadku cały zapas energii, którą posiadają cząsteczki prochu, wyładowuje się naraz, podczas gdy w nerwie tylko bardzo nieznaczna część tej energii zostaje każdorazowo zużyty; nadto prawdopodobnie wskutek swoistej własności samej protoplazmy, wydatek ten na nowo może być pokryty z otoczenia. Ponieważ zmiany elektryczne w cząsteczkach czynnych według dawniejszych badań miały świadczyć, że wyładowanie energii w każdej cząsteczce protoplazmy nerwowej nie powstaje nagle i nie nagle dochodzi do maximum swego napięcia, lecz stopniowo: jak również w następnym okresie cząsteczka tylko stopniowo przechodzi w stan spoczynku, zmianom więc tym do pewnego stopnia przypisywano charakter fal i stąd powstało zupełnie fałszywe i na niczem nieoparte przypuszczenie, że wzdłuż nerwu podczas stanu czynnego przenosi się elektroujemna fala, niby ujemny ładunek. Konsekwencyą tego zapatrywania stała się teorya Hermanna, który przenoszenie się stanu czynnego uznał jako zjawisko czysto fizyczne, zależne od kondensatoryjnych własności nerwów, Zależność jednakże przewodzenia i trwania zmiany elektrycznej w nerwach od temperatury, dają się wyrazić ściśle prawem chemicznej reakcyi, świadczy, że podczas przewodzenia nerwach mamy do czynienia z procesem chemicznym, podobnie, jak podczas czynności mięśni i wszelkich in tkanek, co w rzeczywistości przemawia za wspomnianą wyżej analogią z nitką prochową. [hasła pokrewne: dieta świętej hildegardy, lerivon opinie, sylveco krem brzozowy z betuliną ]

Comments (0)

[..] Odniesienie w tekscie do biegunka u noworodka[…]

polski personel medyczny…

[..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: okulista Pszczyna[…]

nadciśnienie i cholestrol mozna opanować za pomocą taxivitalu

[..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu domy opieki[…]

korzystnie działaja na zmiejszenie cukru, cholesterolu i wzmocnienie naczyń krwionosnych

Powiązane tematy z artykułem: dieta świętej hildegardy lerivon opinie sylveco krem brzozowy z betuliną