Czas na leczenie i śmiertelność w trakcie obowiązkowej pomocy doraźnej dla sepsy

Filed Under (Uncategorized) by admin on 22-05-2018

0

W 2013 r. Nowy Jork zaczął wymagać od szpitali przestrzegania protokołów wczesnej identyfikacji i leczenia sepsy. Jednak kontrowersje budzi to, czy szybsze leczenie sepsy poprawia wyniki u pacjentów. Metody
Przeanalizowaliśmy dane od pacjentów z posocznicą i wstrząsem septycznym, które zgłoszono Departamentowi Zdrowia stanu Nowy Jork od kwietnia 2014 r. Do 30 czerwca 2016 r. Read the rest of this entry »

Abirateron na raka prostaty nie był uprzednio leczony hormonalnie cd

Filed Under (Uncategorized) by admin on 22-05-2018

0

Pacjenci byli przeznaczeni do leczenia długotrwałym ADT, który rozpoczął się nie dłużej niż 12 tygodni przed randomizacją. Nie było ograniczeń wiekowych. Pacjenci z klinicznie istotnymi chorobami sercowo-naczyniowymi (np. Ciężka dławica piersiowa, niedawno przebytym zawałem mięśnia sercowego lub w przeszłości niewydolność serca) zostali wykluczeni. Nadzór i postępowanie kontrolne
Badanie zostało sponsorowane przez brytyjską Radę ds. Read the rest of this entry »

Abirateron na raka prostaty nie był uprzednio leczony hormonalnie

Filed Under (Uncategorized) by admin on 22-05-2018

0

Octan abirateronu z dodatkiem prednizolonu poprawia przeżycie u mężczyzn z nawrotowym rakiem prostaty. Oceniliśmy wpływ tej kombinacji u mężczyzn rozpoczynających długoterminową terapię deprywacji androgenów (ADT), stosując wielogrupowy, wieloetapowy projekt badań. Metody
Losowo przypisaliśmy pacjentów w stosunku 1: do otrzymywania samego ADT lub ADT plus octan abirateronu (1000 mg na dobę) i prednizolon (5 mg na dobę) (terapia skojarzona). Miejscowa radioterapia była obowiązkowa dla pacjentów z chorobą bez przerzutów do węzłów chłonnych, bez przerzutów i zachęcona do stosowania u osób z dodatnimi węzłami. W przypadku pacjentów z nierozkładową chorobą bez planowej radioterapii oraz u pacjentów z chorobą z przerzutami, leczenie kontynuowano do progresji radiologicznej, klinicznej lub progresji swoistej dla prostaty (PSA); w przeciwnym razie leczenie było kontynuowane przez 2 lata lub do dowolnego rodzaju progresji, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Read the rest of this entry »

Zanieczyszczenie powietrza i śmiertelność w populacji Medicare ad 7

Filed Under (Uncategorized) by admin on 22-05-2018

0

Szacunkowa wielkość efektu dla ekspozycji PM2,5 była największa wśród mężczyzn, osób czarnych i osób kwalifikujących się do pomocy medycznej. Oszacowaliśmy również ryzyko w podgrupach osób, które kwalifikowały się do Medicaid oraz w samych białych i czarnych, aby upewnić się, czy modyfikacje skutków w zależności od rasy i statusu Medicaid były niezależne. Stwierdziliśmy, że czarne osoby, które nie kwalifikują się do Medicaid (np. Z powodu wyższych dochodów) nadal mają zwiększone ryzyko śmierci z powodu ekspozycji na PM2,5 (ryc. S4 w Dodatku uzupełniającym). Read the rest of this entry »