Chirurg Ilość i operacyjna śmiertelność w Stanach Zjednoczonych ad 5

Filed Under (Uncategorized) by admin on 04-12-2018

0

Pacjenci otrzymujący opiekę od chirurdzy o małej objętości byli bardziej prawdopodobne, że są czarni i nie przyjęli ich do szpitala. Ogólnie jednak nie było klinicznie istotnych różnic w przewidywanych wskaźnikach umieralności w zależności od objętości chirurga. Ryc. 1. Ryc. Read the rest of this entry »

Chirurg Ilość i operacyjna śmiertelność w Stanach Zjednoczonych cd

Filed Under (Uncategorized) by admin on 04-12-2018

0

Ponieważ w przypadku niektórych zabiegów znaczna część zgonów spowodowanych operacją przed wypisaniem krwi wystąpiła ponad 30 dni po operacji, 30-dniowa śmiertelność nie odzwierciedlałaby właściwie rzeczywistej umieralności operacyjnej. Aby scharakteryzować objętość, najpierw ustaliliśmy średnią liczbę procedur, które każdy szpital i każdy chirurg przeprowadzał na pacjentach Medicare podczas każdego z tych dwóch lat. Aby nasze oszacowania wielkości były łatwiejsze do interpretacji, oszacowaliśmy całkowite wolumeny (wszystkie płatne), korzystając z danych z ogólnokrajowej próbki szpitalnej z 1997 roku. Podobnie jak w naszych poprzednich badaniach 5, ustaliliśmy odsetek pacjentów poddawanych każdej procedurze, którzy byli objęci Medicare – który wahał się od 49 procent w przypadku przełyku do 75 procent w przypadku endarterektomii tętnic szyjnych – i podzielił objętość obserwowanego leczenia każdego z dostawców (całkowita liczba każdego rodzaju procedury przeprowadzonej na pacjentach Medicare) w tych proporcjach właściwych dla danego postępowania. Mimo że objętość została oceniona jako zmienna ciągła (przekształcona logicznie) w ocenie istotności statystycznej, stworzyliśmy także zmienne kategoryczne dla objętości, ustalając rankingi dostawców w celu zwiększenia szacowanej całkowitej objętości i wybierając punkty odcięcia, które najściślej sortowały pacjentów na trzy równomiernie grupy o niskiej, średniej i dużej objętości. Read the rest of this entry »

Sauna jako rodzaj SPA

Filed Under (Uncategorized) by admin on 22-11-2018

0

width=300Jedno z najczęściej kojarzonych form leczniczych związanych ze słowem SPA jest sauna.  Za prekursorów Sauny uważa się finów, ponieważ pierwsze zapiski na temat jej używania z 1113 roku pochodzą właśnie z tegoż państwa. Stąd też powstała nazwa najbardziej znanego rodzaju sauny: sauny fińskiej. Pierwsza sauna wykopana byłą w rowie przy zboczu i służyła jako dom zimowy. Na jej środku znajdował się komin, który był co jakiś czas polewany wodą. Z czasem sauna została oddzielona od pomieszczeń mieszkalnych. Read the rest of this entry »

Manicure jako jeden z podstawowych zabiegów kosmetycznych w SPA

Filed Under (Uncategorized) by admin on 22-11-2018

0

Wraz z samą nazwą SPA oprócz dbania o swoje ciało i relaksu kojarzy się także wszelkiego rodzaju kosmetyka. Jednym z zabiegów najczęściej wykonywanym dla poprawieniem urody jest manicure. Dbanie o swoje paznokcie łączy się jeszcze z czasami starożytnymi. Do ich malowania służyła wtedy najczęściej popularna henna. Na przestrzeni wieków sam kształt i sposoby upiększania paznokci ulegał ciągłym zmianom. Read the rest of this entry »