Abirateron na raka prostaty nie był uprzednio leczony hormonalnie ad 7

Filed Under (Uncategorized) by admin on 22-05-2018

0

Współczynnik zagrożenia subhazardem w przypadku śmierci z powodu raka prostaty wynosił 0,58 (95% CI, 0,47 do 0,72). Analizy eksploracyjne
Analizy eksploracyjne, które uwzględniały wyniki wolnego od progresji i specyficznego przeżycia raka prostaty w podgrupach wieku z randomizacją, sugerowały korzystny efekt leczenia niezależnie od wieku; proporcjonalnie mniej przypadków odnotowano u starszych pacjentów. U pacjentów w wieku poniżej 70 lat odnotowano 113 przypadków postępu radiologicznego lub klinicznego lub zgonów z powodu raka prostaty w grupie skojarzonej i 263 w grupie leczonej ADT (współczynnik ryzyka, 0,36, 95% CI, 0,29 do 0,45); u pacjentów w wieku 70 lat lub starszych wystąpiło 65 zdarzeń w grupie skojarzonej i 116 w grupie leczonej ADT (współczynnik ryzyka, 0,50, 95% CI, 0,37 do 0,68, P = 0,10 w przypadku interakcji). U pacjentów w wieku poniżej 70 lat odnotowano 93 zgony z powodu raka prostaty w grupie skojarzonej i 154 w grupie leczonej ADT (stosunek subhazardowy 0,51, 95% CI, 0,39 do 0,66); u pacjentów w wieku 70 lat lub starszych odnotowano 47 zgonów z powodu raka prostaty w grupie skojarzonej i 62 w grupie leczonej ADT (stosunek subhazardowy, 0,80, 95% CI, 0,54 do 1,17, P = 0,08 w przypadku interakcji).
Zdarzenia niepożądane
Tabela 2. Read the rest of this entry »

Abirateron na raka prostaty nie był uprzednio leczony hormonalnie ad 5

Filed Under (Uncategorized) by admin on 22-05-2018

0

Wszystkie przedziały ufności są na poziomie 95%. Wcześniejsze analizy podgrup analizowały spójność efektu leczenia według czynników stratyfikacji, okresu czasu, skategoryzowanego wyniku Gleasona i kwintyli poziomów PSA, które zmierzono przed rozpoczęciem długotrwałej ADT. Przeanalizowano kluczowe analizy podgrup pod kątem stanu przerzutowego. Analizy eksploracyjne uwzględniały przeżycie swoiste dla raka gruczołu krokowego i przeżycie wolne od progresji w zależności od wieku przy randomizacji. Wszyscy pacjenci zostali włączeni do analiz skuteczności w ramach przypisanego im leczenia na zasadzie zamiaru leczenia. Read the rest of this entry »

Zapobieganie HIV Zapobieganie zarażeniom HIV w Ugandzie ad

Filed Under (Uncategorized) by admin on 22-05-2018

0

W tym przypadku strategia łączenia, która została oceniona, obejmowała poradnictwo i testowanie HIV, dobrowolne obrzezanie mężczyzn, ART dla osób żyjących z HIV, promocję używania prezerwatyw i interwencje w celu zmiany zachowania. Metody
Opis kohorty
Kohortowe badanie kohortowe Rakai (RCCS), ustanowione przez Rakai Health Sciences Program, jest otwartą, populacyjną kohortą osób w wieku od 15 do 49 lat w wielu społecznościach. 16 RCCS znajduje się w Rakai District, która ma populację z około 518 000 i jest w większości na obszarach wiejskich z rozproszonymi centrami handlowymi17. W niniejszym badaniu wykorzystano dane od uczestników z 30 społeczności RCCS, które były nieprzerwanie oceniane od 6 kwietnia 1999 r. do 2 września 2016 r. Read the rest of this entry »

Terapia indukcyjna i podtrzymująca Ustekinumab w opornej chorobie Leśniowskiego-Crohna AD 3

Filed Under (Uncategorized) by admin on 18-04-2018

0

Podczas fazy podtrzymującej (w wieku od 8 do 36 tygodni) pacjenci, u których odpowiedź na ustekinumab jako terapia indukcyjna oraz ci, u których nie uzyskano odpowiedzi, zostali poddani oddzielnej randomizacji w celu otrzymania podskórnego ustekinumabu (90 mg) lub placebo w 8 i 16 tygodniu, ze skutecznością oceniano w 22. tygodniu. Przejście z fazy indukcji do fazy podtrzymującej nastąpiło podczas tej samej wizyty w 8. tygodniu. Read the rest of this entry »