Terapia indukcyjna i podtrzymująca Ustekinumab w opornej chorobie Leśniowskiego-Crohna AD 3

Filed Under (Uncategorized) by admin on 18-04-2018

0

Podczas fazy podtrzymującej (w wieku od 8 do 36 tygodni) pacjenci, u których odpowiedź na ustekinumab jako terapia indukcyjna oraz ci, u których nie uzyskano odpowiedzi, zostali poddani oddzielnej randomizacji w celu otrzymania podskórnego ustekinumabu (90 mg) lub placebo w 8 i 16 tygodniu, ze skutecznością oceniano w 22. tygodniu. Przejście z fazy indukcji do fazy podtrzymującej nastąpiło podczas tej samej wizyty w 8. tygodniu. Read the rest of this entry »

Terapia indukcyjna i podtrzymująca Ustekinumab w opornej chorobie Leśniowskiego-Crohna AD 2

Filed Under (Uncategorized) by admin on 18-04-2018

0

Ustekinumab, w pełni ludzkie przeciwciało monoklonalne IgG1., blokuje aktywność biologiczną interleukiny-12 i interleukiny-23 poprzez ich wspólną podjednostkę p40 przez hamowanie receptorów dla tych dwóch cytokin na komórkach T, naturalnych komórkach NK i komórkach prezentujących antygen.16 Przeciwciała monoklonalne skierowane przeciwko interleukinie-12/23 p40 wykazały także skuteczność w modelach mysiego zapalenia okrężnicy.17-20 W poprzednim badaniu 2a wykazano, że ustekinumab ma skuteczność u pacjentów z umiarkowaną do ciężkiej chorobą Leśniowskiego-Crohna, szczególnie u pacjentów otrzymujących uprzednio infliksymab. 21 Ustekinumab jest obecnie zatwierdzony w leczeniu łuszczycy plackowatej o umiarkowanym lub ciężkim nasileniu.
W tym 36-tygodniowym, randomizowanym, podwójnie zaślepionym, kontrolowanym placebo badaniu fazy 2b, dotyczącym ustekinumabu (obejmującym 8-tygodniową indukcję i 28-tygodniowe fazy podtrzymujące), ocenialiśmy pacjentów z umiarkowaną do ciężkiej chorobą Leśniowskiego-Crohna, która była oporna na TNF antagoniści.
Metody
Pacjenci
Od października 2008 r. Read the rest of this entry »

Komórki macierzyste krwi obwodowej a szpik kostny od niespokrewnionych dawców AD 6

Filed Under (Uncategorized) by admin on 18-04-2018

0

Dwunastu pacjentów (4%) losowo przydzielonych do grupy szpiku kostnego otrzymało komórki macierzyste krwi obwodowej ze względu na obawy, że pobranie szpiku kostnego opóźni przeszczep (sześciu pacjentów) lub z powodu preferencji dawcy (czterech) lub lekarza (dwóch ). Jeden pacjent (<1%) losowo przydzielony do grupy krwi obwodowej otrzymał szpik kostny z powodu preferencji dawcy. Ogółem, 98% pacjentów otrzymało schemat leczenia i profilaktykę GVHD wybraną przed randomizacją przez lekarza prowadzącego transplantację. Analiza Intention-to-Treat
Rysunek 1. Read the rest of this entry »

Sposoby na wypadające włosy

Filed Under (Uncategorized) by admin on 22-02-2018

0

Poglądy na łysienie w dużej mierze zależą od płci. Panowie w wypadaniu włosów dostrzegają dojrzałość, męskość, uważają, że stają się seksowniejsi i poważniejsi. Jest duża grupa mężczyzn, która nie akceptuje wypadania włosów i szuka sposobu na zatrzymanie procesu – kupuje różnorodne kosmetyki, poddaje się zabiegom kosmetycznym, a nawet korzysta z chirurgii estetycznej. Lekarze medycyny estetycznej podkreślają, że zupełnie naturalne jest gubienie do 100 włosów dziennie. Dopiero widoczne wypadanie włosów jest niepokojące, może być sygnałem stanów chorobowych, doprowadzać izolacji od społeczeństwa, wstydu, a nawet do depresji. Read the rest of this entry »