Chirurg Ilość i operacyjna śmiertelność w Stanach Zjednoczonych ad

Filed Under (Uncategorized) by admin on 04-12-2018

0

Aby uprościć prezentację naszych wyników, przedstawiamy tutaj analizy tylko dla czterech procedur sercowo-naczyniowych i czterech resekcji raka. Procedury te, które wybrano prospektywnie, obejmowały dwa, które często są przedmiotem debaty dotyczącej regionalizacji usług opieki zdrowotnej (pomostowanie tętnic wieńcowych i endarterektomia tętnic szyjnych). Sześć innych procedur (wymiana zastawki aortalnej, planowa naprawa tętniaka aorty brzusznej, resekcja trzustki, esophagectomy, resekcja płuca i cystektomia), dla których wcześniej stwierdziliśmy względnie silny związek między objętością szpitala a umieralnością operacyjną, wybrano do reprezentacji różnych operacji chirurgicznych. podspecjalności. Analizując dane dotyczące resekcji raka, wyłączono z analizy wyników (ale nie z poziomu objętości) pacjentów, którzy nie mieli dołączonego kodu diagnostycznego raka. Read the rest of this entry »

Wdychany tlenek azotu u wcześniaków z zespołem zaburzeń oddechowych ad 6

Filed Under (Uncategorized) by admin on 04-12-2018

0

Nie stwierdzono również istotnych różnic między grupami pod względem częstości występowania innych powszechnych powikłań wcześniactwa, w tym martwiczego zapalenia jelit, późnej posocznicy, retinopatii wcześniaków i wodogłowia (Tabela 5). Wśród niemowląt, które przeżyły, mediana czasu trwania wentylacji mechanicznej wynosiła 16 dni (zakres międzykwartyla- nowy, 8 do 37) w grupie przyjmującej wziewny tlenek azotu, w porównaniu z 28,5 dnia (odstęp międzykwartylny, 8 do 48) w grupie placebo (P = 0,19). Mediana długości hospitalizacji wynosiła 76 dni (zakres międzykwartylny, 44 do 97) w grupie kontrolnej, w porównaniu z 65 dniami (zakres międzykwartyla- nowy, 42 do 88) w grupie przyjmującej wziewny tlenek azotu (P = 0,22).
Dyskusja
W tym randomizowanym, kontrolowanym badaniu, wczesne leczenie tlenkiem azotu wziewnym poprawiło długoterminowe wyniki płucne u wcześniaków z zespołem niewydolności oddechowej, zmniejszając częstość występowania połączonego punktu końcowego przewlekłej choroby płuc i śmierci. Ponadto wdychany tlenek azotu zmniejszał częstość występowania ciężkiego krwotoku śródkomorowego i leukomalacji okołokomorowej, głównej przyczyny poważnej, długotrwałej niepełnosprawności neurologicznej w tej populacji. Read the rest of this entry »

„Kobiety w ciąży a SPA i kosmetyki”

Filed Under (Uncategorized) by admin on 18-11-2018

0

Każda z nas – kobiet, z pewnością chciałaby podobać się osobom płci przeciwnej, a także innym osobom, na których nam zależy. Chciałybyśmy wzbudzać w nich zachwyt i zainteresowanie, lubimy, kiedy jesteśmy atrakcyjne właśnie ze względu na innych, ale również dla nas samych. Nie tylko wygląd jednak jest dla nas najważniejszy, ponieważ w życiu z każdej z nas przychodzi taki moment, że jesteśmy gotowe psychicznie i fizycznie, aby zająć się naszym potomstwem. Ale niestety, aby mieć potomstwo należy poświęcić się w sposób fizyczny, z tego względu, że wówczas nasze ciało przeobraża się w niebotyczny sposób. Będąc w ciąży odczuwamy pewne niedogodności, jednakże we współczesnym świecie można je całkowicie zminimalizować. Read the rest of this entry »

„PIĘKNĄ BYĆ”

Filed Under (Uncategorized) by admin on 18-11-2018

0

Kosmetyki, co by tu o nich powiedzieć to temat bardzo rozległy. Bo są różne kosmetyki, na wszystko i dla wszystkich. Poczynając od noworodka, nastolatka, aż do późnej starości. Ale są także do domu, do samochodów, po prostu towarzyszą nam w życiu codziennym. Są kosmetyki, które kupujemy w drogeriach, ale też i w aptekach, są kosmetyki do makijażu i do pielęgnacji. Read the rest of this entry »