Abirateron na raka prostaty nie był uprzednio leczony hormonalnie

Filed Under (Uncategorized) by admin on 22-05-2018

0

Octan abirateronu z dodatkiem prednizolonu poprawia przeżycie u mężczyzn z nawrotowym rakiem prostaty. Oceniliśmy wpływ tej kombinacji u mężczyzn rozpoczynających długoterminową terapię deprywacji androgenów (ADT), stosując wielogrupowy, wieloetapowy projekt badań. Metody
Losowo przypisaliśmy pacjentów w stosunku 1: do otrzymywania samego ADT lub ADT plus octan abirateronu (1000 mg na dobę) i prednizolon (5 mg na dobę) (terapia skojarzona). Miejscowa radioterapia była obowiązkowa dla pacjentów z chorobą bez przerzutów do węzłów chłonnych, bez przerzutów i zachęcona do stosowania u osób z dodatnimi węzłami. W przypadku pacjentów z nierozkładową chorobą bez planowej radioterapii oraz u pacjentów z chorobą z przerzutami, leczenie kontynuowano do progresji radiologicznej, klinicznej lub progresji swoistej dla prostaty (PSA); w przeciwnym razie leczenie było kontynuowane przez 2 lata lub do dowolnego rodzaju progresji, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Read the rest of this entry »

Glecaprewir-Pibrentaswir przez 8 lub 12 tygodni w zakażeniu HCV Genotypem 1 lub 3

Filed Under (Uncategorized) by admin on 22-05-2018

0

Glecaprewir i pibrentaswir są bezpośrednio działającymi środkami przeciwwirusowymi o aktywności pangenotypicznej i wysoką barierą dla oporności. Oceniliśmy skuteczność i bezpieczeństwo 8-tygodniowych i 12-tygodniowych kursów leczenia 300 mg glekaprewirem i 120 mg pibrentaswiru u pacjentów bez marskości wątroby, którzy mieli zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV) lub 3. Metody
Przeprowadziliśmy dwie fazy 3, randomizowane, otwarte, wieloośrodkowe próby. Pacjenci z zakażeniem genotypem byli losowo przydzielani w stosunku 1: do otrzymywania raz dziennie parekrepirawiru glecaprewiru przez 8 lub 12 tygodni. Pacjenci z zakażeniem genotypem 3 byli losowo przydzielani w stosunku 2: 1, aby otrzymywać 12 tygodni leczenia pekropirawirem glecaprewiru lub sofosbuwir-daklataswir. Read the rest of this entry »

Zapobieganie HIV Zapobieganie zarażeniom HIV w Ugandzie ad 7

Filed Under (Uncategorized) by admin on 22-05-2018

0

Ocenialiśmy także częstość występowania zakażeń wirusem HIV i ryzyko zakażenia HIV na poziomie indywidualnym w zależności od zakresu ART, rozpowszechnienia epidemii HIV u mężczyzn oraz obrzezania mężczyzn w społeczności zamieszkania uczestników. Analizy te wykazały spadek częstości występowania HIV i niższe ryzyko na poziomie indywidualnym wraz ze wzrostem zasięgu społeczności ART i obrzezaniem mężczyzn oraz malejącą częstością występowania wiremii (ryciny od S10 do S12 w dodatkowym dodatku). Dyskusja
W tym badaniu częstość występowania zakażeń wirusem HIV zmniejszyła się znacznie wraz ze wzrostem skali łączonej strategii profilaktyki HIV, która dostarcza empirycznych dowodów na to, że wysiłki w zakresie kontroli HIV mogą mieć znaczny wpływ na poziom populacji. Spadek częstości zakażeń wirusem HIV był prawdopodobnie spowodowany zwiększeniem skali stosowania ART i obrzezaniem mężczyzn, chociaż mogło również mieć miejsce zmniejszenie aktywności seksualnej w późnym okresie dojrzewania. Częstość występowania wirusa HIV zmniejszyła się w mniejszym stopniu wśród kobiet niż wśród mężczyzn, co sugeruje, że połączenie bezpośrednich skutków obrzezania mężczyzn i pośrednich skutków stosowania ART u kobiet przyniosło różnorakie korzyści mężczyznom. Read the rest of this entry »

Zapobieganie HIV Zapobieganie zarażeniom HIV w Ugandzie ad 6

Filed Under (Uncategorized) by admin on 22-05-2018

0

Linia kropkowana w każdym panelu reprezentuje punkt czasowy, w którym rozpoczął się okres zwiększania skali strategii łączonej zapobiegania HIV (CHP). Pionowe linie reprezentują 95% przedziały ufności dla występowania wirusa HIV. Częstość zakażenia wirusem HIV wykazano u mężczyzn obrzezanych dopiero w 2007 r., Po zaleceniu Światowej Organizacji Zdrowia, że mężczyźni zakażeni wirusem HIV przechodzą obrzezanie mężczyzn w celu zapobiegania zakażeniu HIV. Zamieszczono również wątki dotyczące ART i obrzezania mężczyzn w panelach A i B, aby pokazać czasowy związek między zwiększeniem skali CHP i spadkiem częstości występowania wirusa HIV. Tabela 2. Read the rest of this entry »