Czas na leczenie i śmiertelność w trakcie obowiązkowej pomocy doraźnej dla sepsy ad

Filed Under (Uncategorized) by admin on 22-05-2018

0

Chociaż protokoły mogły być dostosowane do potrzeb każdego szpitala, wszystkie protokoły musiały zawierać 3-godzinny pakiet obejmujący otrzymanie następującej opieki w ciągu 3 godzin: uzyskanie kultury krwi przed podaniem antybiotyków, pomiar poziomu mleczanu w surowicy, oraz podawanie antybiotyków o szerokim spektrum działania. Protokoły również musiały zawierać 6-godzinny pakiet, polegający na podaniu bolusa 30 ml płynów dożylnych na kilogram masy ciała pacjentom z niedociśnieniem lub poziomem mleczanu w surowicy wynoszącym 4,0 mmol lub więcej na litr, co było początkiem leki wazopresyjne do opornego na leczenie niedociśnienia oraz ponowne oznaczenie poziomu mleczanu w surowicy w ciągu 6 godzin po rozpoczęciu protokołu. Szczegółowe informacje na temat pakietów terapeutycznych znajdują się w tabeli S1 w dodatkowym dodatku, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie. Przeprowadziliśmy retrospektywne badanie obejmujące 185 szpitali w bazie danych NYSDOH, w tym dane z kwietnia 2014 r., Do 30 czerwca 2016 r. Wszystkie szpitale były zobowiązane do zgłaszania danych na temat pacjentów pacjentów z sepsą i wstrząsem septycznym do Departamentu Zdrowia. Read the rest of this entry »

Abirateron na raka prostaty nie był uprzednio leczony hormonalnie ad 6

Filed Under (Uncategorized) by admin on 22-05-2018

0

Wyniki Gleasona wahają się od 3 do 10, przy czym wyższe wyniki wskazują na bardziej agresywną chorobę, mniej zróżnicowany nowotwór i gorsze rokowanie. Stan wydajności Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oceniono na skali od 0 do 4, przy czym wyższe liczby wskazują na większą niepełnosprawność. Okres czasu został określony przez corecruiting group; ABCEG odpowiada okresowi od listopada 2011 r. Do stycznia 2013 r., ABCEGH od stycznia 2013 r. Do marca 2013 r. Read the rest of this entry »

Abirateron na raka prostaty nie był uprzednio leczony hormonalnie czesc 4

Filed Under (Uncategorized) by admin on 22-05-2018

0

Abirateron (1000 mg) z prednizolonem (5 mg) podawano raz dziennie. Czas trwania leczenia zależał od stadium choroby i zamiaru radykalnej radioterapii: u pacjentów z nierozkładową chorobą bez planowej radioterapii oraz u pacjentów z chorobą z przerzutami, leczenie kontynuowano do momentu wystąpienia PSA, postępu radiologicznego lub klinicznego lub do czasu rozpoczęcia kolejnego leczenia; w przypadku pacjentów z nierozkładową chorobą z zaplanowaną radioterapią leczenie było kontynuowane przez 2 lata lub do czasu jakiegokolwiek postępu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Modyfikacje dawki opisano w protokole. Pacjentów oceniano co 6 tygodni w ciągu pierwszych 6 miesięcy, następnie co 12 tygodni do 2 lat, a następnie co 6 miesięcy do 5 lat, a następnie co roku; ponadto pacjenci otrzymujący leczenie skojarzone byli oceniani co najmniej co 3 miesiące. Oceny obejmowały testy PSA i ocenę zdarzeń niepożądanych; dalsze testy zostały przeprowadzone według uznania lekarza prowadzącego. Read the rest of this entry »

Abirateron na raka prostaty nie był uprzednio leczony hormonalnie ad

Filed Under (Uncategorized) by admin on 22-05-2018

0

Środki te były początkowo badane u mężczyzn z bardzo zaawansowaną chorobą, której guzy uległy progresji podczas ADT pierwszego rzutu, stanu chorobowego określanego obecnie jako oporny na kastrację rak gruczołu krokowego. Badanie STAMPEDE wykorzystuje nowatorską wielopłaszczyznową, wieloetapową (zwaną również wieloarbitową, wielostopniową [MAMS]) konstrukcję platformy12-14 w celu sprawdzenia, czy dodanie dalszych terapii do ADT poprawia całkowity czas przeżycia, jeśli jest stosowane w ustawieniu pierwszej linii. Korzysta z pośrednich analiz aktywności, opartych na bezawaryjnym przeżyciu, aby zaprzestać randomizacji w grupach badawczych, które są niewystarczająco aktywne. 12-14. Poprzednio donoszono, że leczenie docetakselem w momencie rozpoczęcia ADT zwiększyło medianę przeżycia z 71 miesięcy do 81 a także ogólny czas przeżycia (współczynnik ryzyka zgonu, 0,76) .15,16 Wyniki te, wraz z systematycznym przeglądem, który obejmował inne badania17-19 i metaanalizą16, doprowadziły do tego, że docetaksel stał się częścią standardu opiekę nad odpowiednimi pacjentami z rakiem prostaty, którzy nie otrzymali wcześniej terapii hormonalnej. Read the rest of this entry »