Komórki macierzyste krwi obwodowej a szpik kostny od niespokrewnionych dawców AD 7

Filed Under (Uncategorized) by admin on 18-04-2018

0

Śmiertelność niezwiązana z nawrotem była podobna po 2 latach w obu grupach leczenia (szacowana różnica 2 punktów procentowych, 95% CI, -6 do 9, P = 0,66) (ryc. 2C), podobnie jak wskaźnik nawrotu (szacowana różnica punkt procentowy, 95% CI, -7 do 9, P = 0,74) (rysunek 2D). Analiza wrażliwości, która została przeprowadzona przy użyciu wielowymiarowych modeli Coxa z korektą dotyczącą wieku, ryzyka choroby, dopasowania HLA, statusu w odniesieniu do zdolności dyfuzyjnej płuca do tlenku węgla i reżimu kondycjonowania również wykazały podobne wyniki dla całkowitego przeżycia i choroby -wolne przeżycie (odpowiednio P = 0,70 i P = 0,71). Zgodnie z oczekiwaniami, młodszy wiek biorcy, niskie ryzyko choroby i dopasowanie HLA dawcy (osiem z ośmiu alleli HLA w porównaniu z siedmioma z ośmiu) były związane ze zwiększonym przeżyciem, ale zmienne te nie miały interakcji ze źródłem komórek macierzystych (dane nie pokazany). Read the rest of this entry »

Jednobiegunowe działanie prądów indukcyjnych

Filed Under (Uncategorized) by admin on 19-02-2018

0

Dotychczas we wszystkich doświadczeniach, w których do podrażnienia używaliśmy prądów stałych lub indukcyjnych, nerw lub mięsień odgrywał rolę przewodnika zamykającego dwa końce łańcucha, w którym prąd przebiegał. Widzieliśmy, że przytem zachodzą zmiany w okolicy bieguna jednego i drugiego i że zmiany te przyczyną nie tylko powstającej różnicy pobudliwości w dwóch miejscach nerwu, ale zarazem i przyczyną stanu czynnego. który zawsze wychodzi miejsca podniesionej pobudliwości. Jednak w doświadczeniach swych Du Bois-Reymond spostrzegł, że nerw może być podrażniony i w inny sposób, mianowicie za pomocą tylko jednego bieguna, szezególnie, jeżeli mamy prądy indukcyjne. Najłatwiej doświadczenie to możemy przeprowadzić, jeżeli nerw połączymy z jednym biegunem cewki indukcyjnej i przewodniku tym umieścimy także klucz, za pomocą którego możemy go (przewodnik) zamykać lub otwierać, drugi zaś biegun cewki indukcyjnej odprowadzamy wprost do ziemi. Read the rest of this entry »

Prądy indukcyjne

Filed Under (Uncategorized) by admin on 19-02-2018

0

Nadto prócz powyżej wymienionych przyczyn ma także wpływ na stopień podrażnienia nerwu przez prąd stały, a więc na zmiany, które pod wpływem prądu stałego w nerwie powstają, czas działaniu prądu. Jeżeli czas ten jest bardzo krótki, to zmiany elektrotoniczne nie są w stanie się wytworzyć i w takim razie działanie prądów nie może się objawić. Tak według Kijniga, ażeby prąd był w stanie wywołać stan czynny w nerwie w chwili zamykania, trzeba, ażeby działanie jego trwało przynajmniej w ciągu 0,0015 sekundy, ażebyśmy byli w stanie otrzymać skurcz wskutek otwarcia prądu, czas działania musi być jeszcze znaczniejszy, a to z powodu, że zmiany anelektrotoniczne powstają znacznie wolniej, aniżeli zmiany katelektrotoniczne. Oczywiście, że ciągu krótkiego czasu anelektroton nie dochodzi do tego stopnia, ażeby po otwarciu prądu był w stanie, wskutek wywołanej różnicy pobudliwości nerwów w tem miejscu, stan czynny wywołać, Czas ten wogóle musi być tem dłuższy, im początkowa pobudliwość jest mniejszą. tak np. Read the rest of this entry »

Skurcz tężcowy

Filed Under (Uncategorized) by admin on 19-02-2018

0

Jakie przyczyny w obu tych przypadkach wywołują skurcz tężcowy, jest, jak zauważyliśmy wyżej, rzeczą dotychczas niedostatecznie wyjaśnioną. Podług Engelmanna i Grunhagena przyczyną ich są uboczne podniety, np. chemiczne, które wobec zwykłej pobudliwości nerwów nie mogą wywołać stanu czynnego, natomiast jeżeli pobudliwość znacznie się wzmaga wskutek zmian elektrotonicznych, podniety te wystarczają, ażeby nerw w miejscu podniesionej pobudliwości podrażnić i, dopóki pobudliwość zostaje podniesioną, utrzymać mięsień w stanie skurczu tężcowego. Jakkolwiek tłumaczenie to nie jest dostatecznie poparte faktami, jednakże zasługuje na uwagę z tego względu, że daje nam możność te dwa zjawiska pogodzić z prawami Pflutgera.

Prócz siły prądu ma także wpływ na zmiany elektrotoniczne fizyologiczny stan nerwów. Prawa powyższe mają właściwie zastosowanie tylko w zupełnie świeżych, żywych, możliwie niezmienionych przerwach. Read the rest of this entry »