Jednobiegunowe działanie prądów indukcyjnych

Filed Under (Uncategorized) by admin on 11-01-2018

0

Dotychczas we wszystkich doświadczeniach, w których do podrażnienia używaliśmy prądów stałych lub indukcyjnych, nerw lub mięsień odgrywał rolę przewodnika zamykającego dwa końce łańcucha, w którym prąd przebiegał. Widzieliśmy, że przytem zachodzą zmiany w okolicy bieguna jednego i drugiego i że zmiany te przyczyną nie tylko powstającej różnicy pobudliwości w dwóch miejscach nerwu, ale zarazem i przyczyną stanu czynnego. który zawsze wychodzi miejsca podniesionej pobudliwości. Jednak w doświadczeniach swych Du Bois-Reymond spostrzegł, że nerw może być podrażniony i w inny sposób, mianowicie za pomocą tylko jednego bieguna, szezególnie, jeżeli mamy prądy indukcyjne. Najłatwiej doświadczenie to możemy przeprowadzić, jeżeli nerw połączymy z jednym biegunem cewki indukcyjnej i przewodniku tym umieścimy także klucz, za pomocą którego możemy go (przewodnik) zamykać lub otwierać, drugi zaś biegun cewki indukcyjnej odprowadzamy wprost do ziemi. Jeżeli teraz w cewce pierwszej będziemy przerywali prąd, to chociaż cewka druga nie jest zamknięta i prądy w niej nie powstają, jednakże przy każdem zamknięciu klucza w przewodniku łączącym jeden biegun cewki z nerwem otrzymamy podrażnienie nerwu i skurcz mięśnia, jeżeli działamy na nerw ruchowy.Możemy połączenie to ustawić też odwrotnie, t. j. łącznik idący od jednego bieguna cewki indukcyjnej przeprowadzić do nerwu, a od mięśnia lub nerwu w pewnej odległości odprowadzić go do ziemi. Il Również i teraz przy każdem zamknięciu klucza, jeżeli w cewce pierwszej prąd zostaje przerywany, a odległość cewki indukcyjnej jest nieznaczną, otrzymamy skurcz, a nawet w tym przypadku skurcz powstaje daleko łatwiej, aniżeli w pierwszym. Dalsze badania tego zjawiska wykazały, że nie jest rzeczą konieczną nawet bezpośrednie połączenie cewki indukcyjnej z nerwami lub preparatem- nerwo-mięśniowym, lecz, że można podrażnić nerw z równym skutkiem i bez takiego połączenia, jeżeli tylko oba bieguny cewki indukcyjnej są umieszczone w bliskiej odległości od siebie i jeżeli jeden z nich kończy się w przewodniku o wielkiej powierzchni, jakimi są np. duża butelka lejdejska, kondensator lub wprost ustawione na szklanej podstawie metaliczne naczynie, np. gazometr i t, p. Jeżeli nerw połączymy z Innym przewodnikiem, który nie zostaje w żadnym związku z przewodnikami prądu indukcyjnego, lecz kończy się również w drugiej butelce lejdejskiej lub w drugim gazometrze, znajdującymi się w bliskiej odległości od podobnych przedmiotów, połączonych z jednym z biegunów cewki indukcyjnej, to przy każdem zamknięciu tego łącznika podczas przerywania prądu w cewce pierwotnej. otrzymujemy skurcz mięśnia. Doświadczenie to można jeszcze w ten sposób wykonać, że zamiast drugiego przewodnika o znacznej powierzchni sam badacz, znajdujące się w bliskiej odległości od przewodnika, złączonego z jednym z biegunów cewki indukcyjnej, dotyka się wilgotnym palcem nerwu lub drutu, który połączony jest z nerwem. [hasła pokrewne: Kosmetyki indyjskie, Gabinet kosmetyczny kraków, olejowanie włosów ]

 

Prądy indukcyjne

Filed Under (Uncategorized) by admin on 11-01-2018

0

Nadto prócz powyżej wymienionych przyczyn ma także wpływ na stopień podrażnienia nerwu przez prąd stały, a więc na zmiany, które pod wpływem prądu stałego w nerwie powstają, czas działaniu prądu. Jeżeli czas ten jest bardzo krótki, to zmiany elektrotoniczne nie są w stanie się wytworzyć i w takim razie działanie prądów nie może się objawić. Tak według Kijniga, ażeby prąd był w stanie wywołać stan czynny w nerwie w chwili zamykania, trzeba, ażeby działanie jego trwało przynajmniej w ciągu 0,0015 sekundy, ażebyśmy byli w stanie otrzymać skurcz wskutek otwarcia prądu, czas działania musi być jeszcze znaczniejszy, a to z powodu, że zmiany anelektrotoniczne powstają znacznie wolniej, aniżeli zmiany katelektrotoniczne. Oczywiście, że ciągu krótkiego czasu anelektroton nie dochodzi do tego stopnia, ażeby po otwarciu prądu był w stanie, wskutek wywołanej różnicy pobudliwości nerwów w tem miejscu, stan czynny wywołać, Czas ten wogóle musi być tem dłuższy, im początkowa pobudliwość jest mniejszą. tak np. w nerwach oziębionych do 0 0 czas ten musi wynosić około 0,02 sekund. [hasła pokrewne: Kosmetyki indyjskie, Gabinet kosmetyczny kraków, olejowanie włosów ]

Prądy indukcyjne muszą, jako prądy krótko trwąjące wywolywać zmiany analogiczne do zmian, któreśmy otrzymywali przy prądach stałych, działających przez bardzo krótki przeciąg czasu, a więc podobnie jak stale muszą wywoływać stan czynyy tylko w chwili powstawania prądu w nerwie i żadnych zmian w chwili jego znikania. W rzeczywistości dużo faktów przemawia za tem, że podczas działania prądu indukcyjnego, stan czynny nerwu powstaje tylko w okresie pierwszym, t. j. że prądy indukcyjne działają tylko wskutek powstawania katelektrotonu. Tak np. można stwierdzić na nerwach czuciowych człowieka, że podczas działania prądów indukcyjnych, przebiegających w jednym kierunku uczuwa się ból tylko w okolicy bieguna ujemnego. Podobnież Fick bezpośrednio stwierdził na nerwach żaby, że przy prądzie indukcyjnym wstępującym skurcz mięśnia występuje wcześniej lub później, odpowiednio do odległości bieguna ujemnego od mięśnia. Różnica w czasie odpowiada ściśle szybkości przewodzenia stanu czynnego w nerwie. Nadto doświadczenia Weryhy wykazują, że w okolicach bieguna ujemnego prądu indukcyjnego, już w chwili powstania tego prądu, pobudliwość nerwów zwiększa się, tak, że prądy od drugiego przyrządu indukcyjnego, które przedtem stanu czynnego w tem miejscu wywołać nie były w stanie, pod wpływem działania drugiego prądu stan ten wywołują; powstaje tedy jakby zsumowanie się dwóch stanów katelektrotonieznych. W działaniu prądów indukcyjnych, jak już zauważono w fizyologii mięśni, musimy uwzględnić 2 przypadki, mianowicie pierwszy przypadek gdy używamy prądu indukcyjnego, który powstaje w chwili zamykania prądu stałego, i drugi przypadek gdy się posługujemy prądem, który powstaje w chwili otwierania prądu stalego. Prąd ostatni zwykle działa energiczniej, aniżeli pierwszy; badając. więc wpływ prądów indukcyjnych i zastosowując prądy najsłabsze, z początku będziemy w stanie wywoływać stan czynny w nerwie tylko przy otwieraniu prądów i tylko w miarę zwiększania siły prądu indukcyjnego skurcz występuje także i podczas zamykania, Przyczyna tej różnicy leży w charakterze samym tych dwóch prądów.Prąd, który powstaje wskutek rozbrojenia kondensatorów, działa zupełnie podobnie jak prądy indukcyjne, tylko ma tę wyższość, że charakter zmian natężenia tego prądu a właściwie spadek tego natężenia dla każdego przypadku można zupełnie dokładnie obliczyć, że następnie, biorąc kondensatory rozmaitej pojemności, można czas trwania rozbrojenia a więc i krzywą spadku dowolnie zmieniać; jeżeli w takich doświadczeniach wziąć pod uwagę energię prądu, to najmniejszej energii wypada używać do wywołania tego samego skurczu jeżeli czas rozbrojenia wśród danych warunków waha się pomiędzy