Zanieczyszczenie powietrza i śmiertelność w populacji Medicare ad 6

Filed Under (Uncategorized) by admin on 22-05-2018

0

Jednak roszczenia Medicare nie obejmują obszernych danych na poziomie indywidualnym dotyczących behawioralnych czynników ryzyka, takich jak palenie tytoniu i dochody, które mogą być ważnymi czynnikami zakłócającymi. Mimo to, nasza analiza podpróbki MCBS (Tabela S6 w dodatkowym dodatku) zwiększyła nasz poziom pewności, że niezdolność do dostosowania się do tych czynników ryzyka na poziomie indywidualnym w kohorcie Medicare nie doprowadziła do stronniczych wyników (sekcja 5 w dodatkowym dodatku ). W innym badaniu przeanalizowaliśmy podobną podpróbkę Medicare ze szczegółowymi danymi na temat indywidualnego poziomu palenia, BMI i wielu innych potencjalnych czynników zakłócających związanych z roszczeniami Medicare23. W tej analizie stwierdziliśmy, że dla śmiertelności i hospitalizacji ryzyko narażenia na PM2 .5 nie były wrażliwe na dodatkową kontrolę zmiennych jednostkowych, które nie były dostępne w całej populacji Medicare. Stwierdziliśmy również, że nasze wyniki były solidne, gdy wyłączyliśmy indywidualne i ekologiczne współzmienne z głównej analizy (rys. Read the rest of this entry »

Zapobieganie HIV Zapobieganie zarażeniom HIV w Ugandzie ad 5

Filed Under (Uncategorized) by admin on 22-05-2018

0

Panel B pokazuje odsetek osób HIV-pozytywnych, w zależności od płci, którzy mieli supresję wiremii (<1000 kopii RNA na mililitr) w 2009 i 2016 r. Panel C pokazuje skalę powiększenia obrzezania mężczyzn u mężczyzn, niezależnie od religii, według statusu HIV. Panel D pokazuje społeczny zasięg obrzezania na poziomie społeczności w porównaniu z zasięgiem ART na poziomie społeczności dla wszystkich 30 społeczności w każdym badaniu w trakcie skali strategii łączonej zapobiegania HIV. Wygładzający splajn pasował do gładkiej krzywej, aby ocenić trend. Zwiększenie skali interwencji nastąpiło jednocześnie, a oba z nich znacznie wzrosły w czasie we wszystkich społecznościach. Read the rest of this entry »

Zapobieganie HIV Zapobieganie zarażeniom HIV w Ugandzie ad

Filed Under (Uncategorized) by admin on 22-05-2018

0

W tym przypadku strategia łączenia, która została oceniona, obejmowała poradnictwo i testowanie HIV, dobrowolne obrzezanie mężczyzn, ART dla osób żyjących z HIV, promocję używania prezerwatyw i interwencje w celu zmiany zachowania. Metody
Opis kohorty
Kohortowe badanie kohortowe Rakai (RCCS), ustanowione przez Rakai Health Sciences Program, jest otwartą, populacyjną kohortą osób w wieku od 15 do 49 lat w wielu społecznościach. 16 RCCS znajduje się w Rakai District, która ma populację z około 518 000 i jest w większości na obszarach wiejskich z rozproszonymi centrami handlowymi17. W niniejszym badaniu wykorzystano dane od uczestników z 30 społeczności RCCS, które były nieprzerwanie oceniane od 6 kwietnia 1999 r. do 2 września 2016 r. Read the rest of this entry »

Komórki macierzyste krwi obwodowej a szpik kostny od niespokrewnionych dawców AD 9

Filed Under (Uncategorized) by admin on 18-04-2018

0

W naszym badaniu 30% przesiewowych dawców odmówiło poddania się randomizacji, preferując jedno źródło dawkowania w stosunku do drugiego. Dawcy, którzy brali udział w badaniu i zostali losowo przydzieleni do oddawania szpiku kostnego zgłaszali większy dyskomfort wcześnie po donacji, ale objawy po 8 tygodniach były podobne do tych w dawcach komórek macierzystych krwi obwodowej.22 Koszty nabycia są podobne w przypadku leków obwodowych. komórki macierzyste krwi i szpik kostny, zgodnie z planem opłat dla Programu Dawcy Szpiku Narodowego, a zatem koszty przeszczepu nie powinny wpływać na wybór źródła komórek macierzystych.12 Obecne badanie obejmowało pacjentów z białaczką lub przewlekłymi zaburzeniami szpikowymi, z których 78% było leczonych za pomocą mieloablacyjnego trybu leczenia, a wyników nie można uogólniać na inne sytuacje kliniczne. Na przykład, schematy o zmniejszonej intensywności, w tym bardzo niskie dawki, tryb leczenia bez mieloablacji, są obecnie powszechnie stosowane u pacjentów w wieku powyżej 50 lat oraz u osób z poważnymi chorobami współistniejącymi.23 Nie stwierdziliśmy znaczących interakcji między źródłami przeszczepu a intensywność schematu kondycjonowania, ale zakres intensywności był wąski. Read the rest of this entry »