Chirurg Ilość i operacyjna śmiertelność w Stanach Zjednoczonych ad 7

Filed Under (Uncategorized) by admin on 04-12-2018

0

W przypadku endarterektomii tętnic szyjnych, na przykład, umiejętności techniczne i stosowanie specyficznych procesów śródoperacyjnych (np. Wszczepienie zastawki trójstronnej i plastyka plastrowa) 21 – procesy stosowane według uznania chirurga operacyjnego – są ważnymi czynnikami determinującymi ryzyko udaru operacyjnego lub śmierć. W przeciwieństwie do innych usług szpitalnych są stosunkowo mniej ważne. Większość pacjentów poddawanych endarterektomii tętnic szyjnych nie wymaga intensywnego leczenia pooperacyjnego, a długość pobytu zwykle wynosi zaledwie jedną noc. Z tych powodów najważniejsza rola chirurga w wynikach tej procedury ma dużą intuicyjność. Read the rest of this entry »

Wdychany tlenek azotu u wcześniaków z zespołem zaburzeń oddechowych ad 7

Filed Under (Uncategorized) by admin on 04-12-2018

0

Potrzebne są dodatkowe badania, aby zidentyfikować subpopulacje niemowląt, które najbardziej skorzystałyby z wdychanego tlenku azotu i by określić optymalną dawkę i czas trwania terapii. Oprócz zmniejszenia ryzyka przewlekłej choroby płuc i zgonu, wziewny tlenek azotu zmniejszył ryzyko ciężkiego krwotoku śródkomorowego i okołoprądowej leukomalacji o 47 procent w porównaniu z gazem placebo. Ogólna częstość występowania krwotoku śródkomorowego i leukomalacji okołokomorowej nie różniła się istotnie pomiędzy grupami, co sugeruje, że wdychany tlenek azotu nie zapobiegał takiemu powikłaniu, ale zamiast tego zmniejszał jego nasilenie. Tlenek azotu, zmniejszając obciążenie następcze prawej komory, może osłabić zastój żylny i późniejszy zawał delikatnego układu arteriovenicznego z matrycą zarodkową.26 Ponadto indukowana tlenkiem azotu redukcja agregacji płytek27, 28 może ograniczyć zakrzepicę żylną.26 Wreszcie wdychany tlenek azotu hamuje cytokiny 23, które mogą również odgrywać rolę w patogenezie krwotoku dokomorowego i leukomalacji okołokomorowej.
Obawa o bezpieczeństwo wdychanego tlenku azotu koncentruje się na możliwości krwawienia, methemoglobinemii i stresu oksydacyjnego. Read the rest of this entry »

Wdychany tlenek azotu u wcześniaków z zespołem zaburzeń oddechowych ad 5

Filed Under (Uncategorized) by admin on 04-12-2018

0

Dwadzieścia tych dzieci zostało przydzielonych do grupy placebo, z których jeden miał przewlekłą chorobę płuc. Dwa inne niemowlęta z grupy placebo zostały ekstubowane przed uruchomieniem placebo. Spośród 16 niemowląt w grupie, którym podawano wziewny tlenek azotu, który z powodzeniem ekstubował się podczas okresu leczenia, przewlekła choroba płuc rozwinęła się w 1. Główny wynik
Tabela 2. Tabela 2. Read the rest of this entry »

Sauna jako rodzaj SPA

Filed Under (Uncategorized) by admin on 22-11-2018

0

width=300Jedno z najczęściej kojarzonych form leczniczych związanych ze słowem SPA jest sauna.  Za prekursorów Sauny uważa się finów, ponieważ pierwsze zapiski na temat jej używania z 1113 roku pochodzą właśnie z tegoż państwa. Stąd też powstała nazwa najbardziej znanego rodzaju sauny: sauny fińskiej. Pierwsza sauna wykopana byłą w rowie przy zboczu i służyła jako dom zimowy. Na jej środku znajdował się komin, który był co jakiś czas polewany wodą. Z czasem sauna została oddzielona od pomieszczeń mieszkalnych. Read the rest of this entry »