Abirateron na raka prostaty nie był uprzednio leczony hormonalnie czesc 4

Filed Under (Uncategorized) by admin on 22-05-2018

0

Abirateron (1000 mg) z prednizolonem (5 mg) podawano raz dziennie. Czas trwania leczenia zależał od stadium choroby i zamiaru radykalnej radioterapii: u pacjentów z nierozkładową chorobą bez planowej radioterapii oraz u pacjentów z chorobą z przerzutami, leczenie kontynuowano do momentu wystąpienia PSA, postępu radiologicznego lub klinicznego lub do czasu rozpoczęcia kolejnego leczenia; w przypadku pacjentów z nierozkładową chorobą z zaplanowaną radioterapią leczenie było kontynuowane przez 2 lata lub do czasu jakiegokolwiek postępu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Modyfikacje dawki opisano w protokole. Pacjentów oceniano co 6 tygodni w ciągu pierwszych 6 miesięcy, następnie co 12 tygodni do 2 lat, a następnie co 6 miesięcy do 5 lat, a następnie co roku; ponadto pacjenci otrzymujący leczenie skojarzone byli oceniani co najmniej co 3 miesiące. Oceny obejmowały testy PSA i ocenę zdarzeń niepożądanych; dalsze testy zostały przeprowadzone według uznania lekarza prowadzącego. Read the rest of this entry »

Zanieczyszczenie powietrza i śmiertelność w populacji Medicare cd

Filed Under (Uncategorized) by admin on 22-05-2018

0

Analiza statystyczna
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka kohortowa oraz zmienne środowiskowe i meteorologiczne. Dopasowujemy dwu-zanieczyszczający model proporcjonalnego hazardu Coxa z uogólnionym równaniem szacunkowym w celu uwzględnienia korelacji między kodami ZIP.22. W ten sposób ryzyko śmierci od dowolnego przyczyna związana z długotrwałą ekspozycją na PM2,5 była zawsze dostosowywana do długotrwałej ekspozycji na ozon, a ryzyko śmierci z jakiejkolwiek przyczyny związanej z długotrwałą ekspozycją na ozon było zawsze korygowane w przypadku długotrwałego narażenia na PM2.5 , o ile nie zaznaczono inaczej. Read the rest of this entry »

Terapia indukcyjna i podtrzymująca Ustekinumab w opornej chorobie Leśniowskiego-Crohna AD 5

Filed Under (Uncategorized) by admin on 18-04-2018

0

Obliczyliśmy iloraz szans i 95% przedział ufności dla proporcji pacjentów, którzy otrzymali odpowiedź w 6 tygodniu w grupie otrzymującej 6 mg ustekinumabu na kilogram i grupę otrzymującą placebo. Zastosowano analizę kowariancji w celu oceny innych drugorzędnych ciągłych punktów końcowych (tj. Zmiany od wartości wyjściowej w skali CDAI i poziomu CRP). Wtórne kategoryczne punkty końcowe (tj. Read the rest of this entry »

Unikalne właściwości granatu

Filed Under (Uncategorized) by admin on 25-02-2018

0

Granat szybko zdobył serca polskich konsumentów. Nietypowy wygląd wnętrza jest ciekawą dekoracją do sałatek i ciast. Smak granatu zadowoli najbardziej delikatne kubki smakowe. Wciąż niezbyt popularna jest wiedza o właściwościach zdrowotnych granatu. Owoc jest bogaty w kwas punikowy (omega 5), mający właściwościach przeciwzapalnych. Read the rest of this entry »