bruzda sylwiusza


BB, CC, DD, – czyli symbole, które każda kobieta powinna znać

Filed Under (Uncategorized) by admin on 11-09-2019

0

Gdy na rynku kosmetycznym pojawiły się kremy BB, kobiety oszalały. Niektóre podchodziły do tej nowości z zainteresowaniem i chęcią natychmiastowego wypróbowania, a inne kręciły nosami i były bardzo nieufne w stosunku do wymyślnych kosmetyków. No dobrze, ale czym są kremy BB? Po raz pierwszy pojawiły się w Azji i to stamtąd właśnie pochodzą. Są bardzo lekkie, nie ma, więc absolutnie mowy o sztucznym efekcie maski. Łączą w sobie kilka funkcji: matują, kryją niedoskonałości i nawilżają. Read the rest of this entry »

PROMIENICA PRZELYKU (ACIOMYCOSIS OESOPHAGI)

Filed Under (Uncategorized) by admin on 04-09-2019

0

PROMIENICA PRZEŁYKU (ACIOMYCOSIS OESOPHAGI) . Pierwotna promienica przełyku zdarza się rzadko. Powstaje ona w razie uszkodzenia przełyku przez kłosy, zakażone promieniowcami. Promienica przełyku bywa przeważnie chorobą wtórną, zależną od szerzenia się na niego promienicy narządów szyjnych. Choroba objawia się bólami i utrudnieniem połykania. Read the rest of this entry »

OSTRE ORGANICZNE NIE NOWOTWOROWE ZWEZENIE PRZELYKU (STENOSIS OESOPHAGI ORGANIGA BENIGNA AGUTA)

Filed Under (Uncategorized) by admin on 04-09-2019

0

OSTRE ORGANICZNE NIE NOWOTWOROWE ZWĘŻENIE PRZEŁYKU (STENOSIS OESOPHAGI ORGANIGA BENIGNA AGUTA). Przyczyny: Ostre zwężenie przełyku powstaje zwykle w razie uwięźnięcia w przełyku, najczęściej w miejscach fizjologicznych jego zwężeń, obcego ciała, np. sztucznych zębów i protez zębowych, nieraz trafiających do przełyku podczas snu, monety, kamyka, klucza (zwłaszcza dotyczy to dzieci), szpilki, kości, ości, dużych kęsów mięsa, pestek od owoców itp. Ciała te dostają się do przełyku wskutek nieostrożności, bądź wskutek nieświadomości, albo są połykane w celu samobójczym, nieraz przez osoby umysłowo chore. Objawy ostrego zwężenia przełyku bywają różne, zależnie od wielkości, obcego ciała, jego budowy, stopnia uszkodzenia przełyku i miejsca uwięźnięcia. Read the rest of this entry »

PRZEWLEKLE ORGANICZNE NIENOWOTWOROWE ZWEZENIE PRZELYKU

Filed Under (Uncategorized) by admin on 03-09-2019

0

PRZEWLEKŁE ORGANICZNE NIENOWOTWOROWE ZWĘŻENIE PRZEŁYKU. Przewlekłe nienowotworowe zwężenie przełyku organiczne różnieniu od wymiotów zwracanie to nie jest poprzedzone przez nudności ani przez ruchy wymiotowe, Zwrócony pokarm jest zwykle zmieszany ze śluzem i śliną gromadzącą się w rozszerzonej części przełyku powyżej jego zwężenia, natomiast nie zawiera ani kwasu solnego, ani pepsyny. Utrudnione połykanie wiedzie z czasem do znacznego wyniszczema W zwężeniach na tle ucisku przez tętniaka tętnicy głównej może nastąpić przebicie się tętniaka do światła przełyku, przedziurawienie tętniaka i śmierć wskutek nagłego, gwałtownego krwotoku. Rozpoznanie przewlekłego organicznego nienowotworowego zwężenia przełyku opiera się na wywiadach i na stwierdzeniu istotnego zatrzymywania się pokarmów w przełyku ze zwracaniem pokarmu zupełnie nieprzetrawionego. Zwężenie daje się łatwo wykryć zgłębnikowaniem, wziernikowaniem i badaniem radiosko powym. Read the rest of this entry »

Powstaja te uchylki u osób z uposledzona w tym miejscu sila miesniowa

Filed Under (Uncategorized) by admin on 02-09-2019

0

Powstają te uchyłki u osób z upośledzoną w tym miejscu siłą mięśniową. Przyczyna takiego stanu może być wrodzona lub nabyta w zależności od czynników nerwowych, zakażenia (błonica, dur i in. ) itp. Znaczny ucisk pokarmami, zwłaszcza u osób z wolem lub u noszących wąskie kołnierzyki, może także przyczynić się do powstania uchyłka przełykowego. Uchyłki gardłowo-przełykowe spotyka się prawie wyłącznie u osób starszych, powyżej 40 roku życia. Read the rest of this entry »

Terapia indukcyjna i podtrzymująca Ustekinumab w opornej chorobie Leśniowskiego-Crohna AD 6

Filed Under (Uncategorized) by admin on 01-09-2019

0

Pacjenci, którzy otrzymali odpowiedź na ustekinumab jako terapię indukcyjną (145) i ci, którzy nie mieli odpowiedzi (219), zostali poddani drugiej randomizacji osobno w 8. tygodniu, aby otrzymać podskórne placebo lub 90 mg ustekinumabu jako leczenie podtrzymujące w 8 i 16 tygodniach. Demograficzną i wyjściową charakterystykę choroby tych populacji zestawiono w tabeli S2B w dodatkowym dodatku. Ogółem 336 z 526 pacjentów (63,9%) ukończyło badanie do 36. Read the rest of this entry »

Terapia indukcyjna i podtrzymująca Ustekinumab w opornej chorobie Leśniowskiego-Crohna AD 4

Filed Under (Uncategorized) by admin on 01-09-2019

0

Podczas każdej wizyty ocenialiśmy dane dotyczące CDAI, zdarzeń niepożądanych, stosowanych jednocześnie leków oraz poziomów wekekinumabu w surowicy i białka C-reaktywnego (CRP). W tygodniach 0, 22 i 36, ocenialiśmy próbki surowicy pod kątem przeciwciał przeciwko ustekinumabowi, stosując immunotest enzymu mostkującego antygen.24 W badaniu endoskopowym przeprowadzonym w wybranych miejscach, z oddzielną świadomą zgodą uzyskaną od uczestników, ocenialiśmy stopień śluzówki. uzdrowienie w tygodniach 0, 6 i 22. Przestudiuj badanie
Komitet sterujący składający się z badaczy akademickich i przedstawicieli sponsora (Janssen Research and Development) zaprojektował badanie, zinterpretował dane i wniósł wkład do rękopisu. Read the rest of this entry »

Komórki macierzyste krwi obwodowej a szpik kostny od niespokrewnionych dawców AD 7

Filed Under (Uncategorized) by admin on 01-09-2019

0

Śmiertelność niezwiązana z nawrotem była podobna po 2 latach w obu grupach leczenia (szacowana różnica 2 punktów procentowych, 95% CI, -6 do 9, P = 0,66) (ryc. 2C), podobnie jak wskaźnik nawrotu (szacowana różnica punkt procentowy, 95% CI, -7 do 9, P = 0,74) (rysunek 2D). Analiza wrażliwości, która została przeprowadzona przy użyciu wielowymiarowych modeli Coxa z korektą dotyczącą wieku, ryzyka choroby, dopasowania HLA, statusu w odniesieniu do zdolności dyfuzyjnej płuca do tlenku węgla i reżimu kondycjonowania również wykazały podobne wyniki dla całkowitego przeżycia i choroby -wolne przeżycie (odpowiednio P = 0,70 i P = 0,71). Zgodnie z oczekiwaniami, młodszy wiek biorcy, niskie ryzyko choroby i dopasowanie HLA dawcy (osiem z ośmiu alleli HLA w porównaniu z siedmioma z ośmiu) były związane ze zwiększonym przeżyciem, ale zmienne te nie miały interakcji ze źródłem komórek macierzystych (dane nie pokazany). Read the rest of this entry »

Komórki macierzyste krwi obwodowej a szpik kostny od niespokrewnionych dawców AD 6

Filed Under (Uncategorized) by admin on 01-09-2019

0

Dwunastu pacjentów (4%) losowo przydzielonych do grupy szpiku kostnego otrzymało komórki macierzyste krwi obwodowej ze względu na obawy, że pobranie szpiku kostnego opóźni przeszczep (sześciu pacjentów) lub z powodu preferencji dawcy (czterech) lub lekarza (dwóch ). Jeden pacjent (<1%) losowo przydzielony do grupy krwi obwodowej otrzymał szpik kostny z powodu preferencji dawcy. Ogółem, 98% pacjentów otrzymało schemat leczenia i profilaktykę GVHD wybraną przed randomizacją przez lekarza prowadzącego transplantację. Analiza Intention-to-Treat
Rysunek 1. Read the rest of this entry »

Abirateron na raka prostaty nie był uprzednio leczony hormonalnie ad 7

Filed Under (Uncategorized) by admin on 01-09-2019

0

Współczynnik zagrożenia subhazardem w przypadku śmierci z powodu raka prostaty wynosił 0,58 (95% CI, 0,47 do 0,72). Analizy eksploracyjne
Analizy eksploracyjne, które uwzględniały wyniki wolnego od progresji i specyficznego przeżycia raka prostaty w podgrupach wieku z randomizacją, sugerowały korzystny efekt leczenia niezależnie od wieku; proporcjonalnie mniej przypadków odnotowano u starszych pacjentów. U pacjentów w wieku poniżej 70 lat odnotowano 113 przypadków postępu radiologicznego lub klinicznego lub zgonów z powodu raka prostaty w grupie skojarzonej i 263 w grupie leczonej ADT (współczynnik ryzyka, 0,36, 95% CI, 0,29 do 0,45); u pacjentów w wieku 70 lat lub starszych wystąpiło 65 zdarzeń w grupie skojarzonej i 116 w grupie leczonej ADT (współczynnik ryzyka, 0,50, 95% CI, 0,37 do 0,68, P = 0,10 w przypadku interakcji). U pacjentów w wieku poniżej 70 lat odnotowano 93 zgony z powodu raka prostaty w grupie skojarzonej i 154 w grupie leczonej ADT (stosunek subhazardowy 0,51, 95% CI, 0,39 do 0,66); u pacjentów w wieku 70 lat lub starszych odnotowano 47 zgonów z powodu raka prostaty w grupie skojarzonej i 62 w grupie leczonej ADT (stosunek subhazardowy, 0,80, 95% CI, 0,54 do 1,17, P = 0,08 w przypadku interakcji).
Zdarzenia niepożądane
Tabela 2. Read the rest of this entry »

bruzda sylwiusza - Artykuly w temacie