Czas na leczenie i śmiertelność w trakcie obowiązkowej pomocy doraźnej dla sepsy cd

Filed Under (Uncategorized) by admin on 22-05-2018

0

Przepisy te pozwoliły szpitalom na elastyczność w zakresie identyfikacji przypadków w celu ułatwienia powszechnego przyjęcia. Sprawy nie zostały zidentyfikowane za pomocą Trzeciego Międzynarodowego Definicji Konsensusu dla Sepsy i Szoku Szokowego (Sepsis-3), ponieważ definicje te zostały ujawnione po wdrożeniu regulaminu, 10 i nie było możliwe stosowanie orzeczeń post hoc. Ponad 98% pacjentów z danymi wprowadzonymi do bazy danych zostało potwierdzonych jako pacjenci z ciężką sepsą lub wstrząsem septycznym podczas audytu ręcznego (tabela S2 w dodatkowym dodatku). Przypadki, które zostały błędnie wprowadzone, mogłyby zostać usunięte przez szpitale. Zmienne
Głównym rezultatem była śmiertelność wewnątrzszpitalna. Read the rest of this entry »

Abirateron na raka prostaty nie był uprzednio leczony hormonalnie ad 7

Filed Under (Uncategorized) by admin on 22-05-2018

0

Współczynnik zagrożenia subhazardem w przypadku śmierci z powodu raka prostaty wynosił 0,58 (95% CI, 0,47 do 0,72). Analizy eksploracyjne
Analizy eksploracyjne, które uwzględniały wyniki wolnego od progresji i specyficznego przeżycia raka prostaty w podgrupach wieku z randomizacją, sugerowały korzystny efekt leczenia niezależnie od wieku; proporcjonalnie mniej przypadków odnotowano u starszych pacjentów. U pacjentów w wieku poniżej 70 lat odnotowano 113 przypadków postępu radiologicznego lub klinicznego lub zgonów z powodu raka prostaty w grupie skojarzonej i 263 w grupie leczonej ADT (współczynnik ryzyka, 0,36, 95% CI, 0,29 do 0,45); u pacjentów w wieku 70 lat lub starszych wystąpiło 65 zdarzeń w grupie skojarzonej i 116 w grupie leczonej ADT (współczynnik ryzyka, 0,50, 95% CI, 0,37 do 0,68, P = 0,10 w przypadku interakcji). U pacjentów w wieku poniżej 70 lat odnotowano 93 zgony z powodu raka prostaty w grupie skojarzonej i 154 w grupie leczonej ADT (stosunek subhazardowy 0,51, 95% CI, 0,39 do 0,66); u pacjentów w wieku 70 lat lub starszych odnotowano 47 zgonów z powodu raka prostaty w grupie skojarzonej i 62 w grupie leczonej ADT (stosunek subhazardowy, 0,80, 95% CI, 0,54 do 1,17, P = 0,08 w przypadku interakcji).
Zdarzenia niepożądane
Tabela 2. Read the rest of this entry »

Zanieczyszczenie powietrza i śmiertelność w populacji Medicare czesc 4

Filed Under (Uncategorized) by admin on 22-05-2018

0

Użyliśmy oprogramowania R, wersji 3.3.2 (R Project for Statistical Computing) i oprogramowania SAS, wersja 9.4 (SAS Institute). Wyniki
Analizy kohortowe
Pełna grupa obejmowała 60 925 443 osoby żyjące w 39 716 różnych kodach pocztowych z 460 310 1021 osobo- wymi okresów obserwacji. Mediana okresu obserwacji wynosiła 7 lat. Całkowita liczba zgonów wyniosła 22.567.924. Było 11 908 888 zgonów i 247 682 367 osobolat obserwacji, gdy stężenie PM2,5 było poniżej 12 .g na metr sześcienny i 17,470,128 zgonów oraz 353,831,836 osobolat obserwacji, gdy stężenie ozonu było poniżej 50 ppb. Read the rest of this entry »

Zanieczyszczenie powietrza i śmiertelność w populacji Medicare cd

Filed Under (Uncategorized) by admin on 22-05-2018

0

Analiza statystyczna
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka kohortowa oraz zmienne środowiskowe i meteorologiczne. Dopasowujemy dwu-zanieczyszczający model proporcjonalnego hazardu Coxa z uogólnionym równaniem szacunkowym w celu uwzględnienia korelacji między kodami ZIP.22. W ten sposób ryzyko śmierci od dowolnego przyczyna związana z długotrwałą ekspozycją na PM2,5 była zawsze dostosowywana do długotrwałej ekspozycji na ozon, a ryzyko śmierci z jakiejkolwiek przyczyny związanej z długotrwałą ekspozycją na ozon było zawsze korygowane w przypadku długotrwałego narażenia na PM2.5 , o ile nie zaznaczono inaczej. Read the rest of this entry »