Oznaczenie siły i kierunku prądu

Filed Under (Uncategorized) by admin on 06-09-2019

0

Zamiast obliczenia oporu W, daleko praktyczniej jest kompensacyę stosować w sposób następujący : Prąd od stosu K przeprowadzamy jeszcze przez jakiś przyrząd do mierzenia natężenia prądu np. amperometr Siemensa S. Natężenie prądu w całym tym łańcuchu, biorąc pod uwagę opór 1 em. drutu a-b tak obliczamy, ażeby spadek potencyalu na przestrzeni 1 mm reochordu odpowiadał  V. W takim razie, gdy odsuniemy kon10000 takt c na taką odległość rekordu, przy której następuje zupełne skompensowanie prądu tkanki i galwanometr ustawia się na 0, liczba centymetrów, oznaczająca odległość a-c wykazuje nam od razu siłę elektromotoryczną Wobec oporu tkanek oraz oporu używanych obecnie galwanometrów (około 10000 ohmów) błąd, który w tego rodzaju doświadczeniu popełniamy, jest mniejszy od wszelkiej dającej się wymierzyć wielkości. Galwanometry. Z rozwojem nauki o elektryczności w fizyce z roku na rok ulepszano przyrządy, służące do mierzenia prądu lub siły elektromotorycznej, Przyrządy te stosowano też zaraz do badania elektrycznych własności tkanek. Gdy pierwotna czułość Nobilego aparatu wynosiła zaledwie 1 , 10-6 ampera, stosowane obecnie galwanometry posiadają czułość I 10—10 i więcej i oczywiście pozwalają nam wykrywać elektryczne zmiany w takich przypadkach, w których dawniejsze przyrządy żadnych zjawisk elektrycznych nie wykazywały. W miarę jak poznawaliśmy te zjawiska, wysunął się na pierwsze miejsce nowy postulat, o którym dawniej nie myślano, a mianowicie: szybkość galwanometrów. Szybkość ta nie odgrywa oczywiście żadnej roli, dopóki mamy do czynienia z silą elektromotoryczną stałą, lecz z chwilą, gdy siła elektromotoryczna może lub musi ulegać zmianie, musimy dążyć do tego, ażeby uchwycić także charakter tych zmian. Z tego punktu widzenia nawet najczulsze galwanometry się nie nadawać do badania zjawisk elektrycznych fizyologicznych. Odsyłając czytelnika do podręczników fizyki, gdzie się znajdują opisy najnowszych galwanometrów, tu zaznaczyć tylko pragnę, że wszystkie lusterkowe alwanometry tak astatyczne, jak również aperyodyczne, posiadają pewnego rodzaju bezwładność, każdy właściwą sobie, dzięki której, jeżeli zmiana siły prą.du, płynącego przez galwanometr, odbywa się bardzo szybko, albo jej wcale nie wykazują, albo wykazują w sposób bardzo niedokładny. Najczulszym pod tym względem, jakkolwiek zupełnie niepozbawionym tej wady, jest strunowy galwanometr Einthovena. Ponieważ galwanometr ten nie jest powszechnie znany, i przeważnie znalazł zastosowanie tylko w badaniach fizyologów, przeto choć w kilku słowach podam przynajmniej zasadę tego galwanometru. [hasła pokrewne: penicylamina, penicylamina igłowa, skurcz tężcowy ]

Comments (0)

[..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: dentysta bielsko biała[…]

Nic nie piszą o potasie

[..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu skuteczne odchudzanie[…]

U mnie przyczyną raka jest amnestocyna

Article marked with the noticed of: alkomaty[…]

Fajna historia

Powiązane tematy z artykułem: penicylamina skurcz tężcowy szpital piaseczno mickiewicza