Pobudliwość rozmaitych nerwów i rozmaitych miejsc tego samego nerwu

Wszystkie te doświadczenia przeważnie były dokonywane na nerwach ruchowych, jakkolwiek istnieją także spostrzeżenia i na nerwach dośrodkowych, jak np. doświadczenia Eekhardta, w których autor za pomocą chemicznych podrażnień nerwów dośrodkowych lub korzonków tylnych wywoływał odruchy. Działanie na nerwy dośrodkowe nieco bliżej zbadał Sieczenow i wykazał, że wodnik potasu, sodu, zgęszczone kwasy i rozczyny soli obojętnych tylko...

Galwanometr

Punktem zasadniczym przy zbudowaniu tego galwanometru był znany fakt, gdy przez metaliczny przewodnik, napięty w postaci struny pomiędzy dwoma biegunami silnego magnesu, płynie prąd, to przewodnik ten zależnie od kierunku prądu ulega odchyleniu w drugą strone i pewnych granicach odchylenie to jest proporcjonalne do siły, Po zbadaniu teoretycznem warunków czułości takiego układu Einthoven zbudował swój galwanometr, gdzie dwa duże elektr...

Czas na leczenie i śmiertelność w trakcie obowiązkowej pomocy doraźnej dla sepsy ad

Chociaż protokoły mogły być dostosowane do potrzeb każdego szpitala, wszystkie protokoły musiały zawierać 3-godzinny pakiet obejmujący otrzymanie następującej opieki w ciągu 3 godzin: uzyskanie kultury krwi przed podaniem antybiotyków, pomiar poziomu mleczanu w surowicy, oraz podawanie antybiotyków o szerokim spektrum działania. Protokoły również musiały zawierać 6-godzinny pakiet, polegający na podaniu bolusa 30 ml płynów doż...

Dysfunkcja naczyń wieńcowych i rokowanie w kardiomiopatii rozrostowej ad 7

Jeżeli przez nerw, połączony z galwanometrem za pośrednictwem elektrod nie polaryzujących się, przeprowadzimy prąd od jednego lub kilku stosów, to po każdem zamknięciu prądu galwanicznego prąd własny nerwu ulega zmianie zależnej od kierunku prądu galwanicznego, a mianowicie jeżeli kierunek tego ostatniego jest jednakowy z prądem własnym nerwu, to prąd nerwu wzrasta, jeżeli odwrotny, to maleje. Jeżeli prąd nerwy przedtem skompenso...

Najnowsze zdjęcia w galerii fotonetia:

302#podział kosmetyków , #bruzda sylwiusza , #nfz warszawa przeglądarka , #działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną , #laryngolog mińsk mazowiecki , #zawartość wapnia w produktach , #aktualna lista leków refundowanych , #nfz uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne , #rezonans magnetyczny głowy cena , #forskolin skutki uboczne ,