Kwasy mineralne

Filed Under (Uncategorized) by admin on 09-09-2019

0

Oczywiście więc, że badając nerwy wycięte, musimy się liczyć z tymi faktami i przechowywać je warunkach takich, wśród których ilość wody w nerwach nie mogłaby ulegało zmianie. Warunki takie możemy osiągnąć z jednej strony przez umieszczenie nerwu w otoczeniu nasyconem parą wodną, z drugiej przez umieszczenie w tak zwanych płynach obojętnych. Najlepszymi płynami obojętnymi oczywiście te, które istnieją już w stanie gotowym w ustroju jak np. wszelkie cięższe surowicze, humor aqueus i t. p. Niektórzy jednak autorowie wykazali, że można i sztucznie podobne płyny przygotować. I tak: Kolliker używa w tym celu rozczynu soli kuchennej lub 3 0/0 rozczynu soli glauberskiej, albo też fosforanu sodowego. Harleg podobny obojętny płyn przygotował z cukru i z gumy.  Wszystkie inne płyny zawierające sole zasady lub kwasy mogą wywierać bądź działanie  suszenia nerwów, jeżeli płyny te są dość zgęszczone albo podobne do działania wody przekroplonej, jeżeli są bardzo rozcieńczone. Obok tego działania płyny te mogą wywierać pewien wpływ na nerwy także wskutek obecności tych lub innych ciał chemicznych dzięki ich własnościom chemicznym. Oczywiście, że wpływy te w każdym danym przypadku inaczej się mogą kombinować i wskutek tego doświadczenia nad działaniem ciał chemicznych przedstawiają, jak zauważyliśmy wyżej, nadzwyczajne trudności. Z wpływów chemicznych musimy tu rozpatrzeć przede wszystkiem działanie rozczynów soli obojętnych, następnie zasad i kwasów. Rozczyny soli zależnie od zgęszczenia albo pozostają bez wpływu, też odraził nerw zabijają. Używa np. rozczynu soli kuchennej dopiero przy 4—5 0/0 rozczynie możemy spostrzec podrażnienie nerwów. Jednak najsilniejsze działanie występuje dopiero przy 20—300/0 rozczynie, przy którym możemy otrzymać nawet tężec długotrwały mięśnia. Zanurzenie nerwu po wyjęciu z rozczynu soli do wody przekroplonej tężec ten bardzo szybko usuwa, Tego rodzaju podrażnienie można nawet kilkakrotnie na nerwie powtórzyć. Zasady działają wogóle podobnie jak sole, z tą tylko różnicą, że stopień zgęszczenia dla nich jest znacznie niższy, tak w ługach żrących skurcze możemy otrzymać już przy 80%, działanie to dochodzi do maximum przy 1.80110. Według Kithnego niższą granicą, przy której już wpływ spostrzec możemy, jest 0,1%  Kwasy mineralne, jako bodźce, muszą być używane w znacznie większych zgęszczeniach, tak według Eekhardta kwas azotowy działa tylko w rozczynie 110 a jako wyższa granice zgęszczenia 200/0 kwas zaś siarkowy podrażnia nerw dopiero w rozezynie 600/0. Inne kwasy również mogą wywoływać podrażnienie nerwów, lecz w rozmaitych stopniach zgęszczenia. Sole metali, z wyjątkiem azotany srebrowego, zwykle zabijają nerw bez poprzedniego podrażnienia. Jednak pod tym względem istnieją jeszcze pewne do dziś dnia nie wyjaśnione. Z substancyi organicznych mocznik podrażnia nerw tylko w rozczynach zgęszczonych; podobnież działa cukier i gliceryna. Wyskok wogóle Wywiera bardzo słaby wpływ na nerwy. Jednak już Humholdtowi udawało się niekiedy obserwować. skurcz, a Eckhardt wykazał, że skurcze występują nawet dość często, jeżeli używamy wyskoku zgęszczonego od 80—900/0. Podrażnienia nerwów mogą również wywołać mniej więcej zgęszczone rozczyny żółci lub kwasów żółciowych. [przypisy: mobilne badoo, oligopeptydy, medicenter wołoska ]

Comments (0)

[..] Odniesienie w tekscie do Relaks spa[…]

ja mam niedoczynność na tle Hashimoto

[..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: Chirurgia laserowa[…]

poza błonnikiem należy przyjmowac antyoksydanty

[..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu gabinet logopedyczny[…]

Czy zdjęcia płodu na USG 4D są faktycznie tak dokładne

Powiązane tematy z artykułem: medicenter wołoska mobilne badoo oligopeptydy