Komórki macierzyste krwi obwodowej a szpik kostny od niespokrewnionych dawców AD 9

Filed Under (Uncategorized) by admin on 01-09-2019

0

W naszym badaniu 30% przesiewowych dawców odmówiło poddania się randomizacji, preferując jedno źródło dawkowania w stosunku do drugiego. Dawcy, którzy brali udział w badaniu i zostali losowo przydzieleni do oddawania szpiku kostnego zgłaszali większy dyskomfort wcześnie po donacji, ale objawy po 8 tygodniach były podobne do tych w dawcach komórek macierzystych krwi obwodowej.22 Koszty nabycia są podobne w przypadku leków obwodowych. komórki macierzyste krwi i szpik kostny, zgodnie z planem opłat dla Programu Dawcy Szpiku Narodowego, a zatem koszty przeszczepu nie powinny wpływać na wybór źródła komórek macierzystych.12 Obecne badanie obejmowało pacjentów z białaczką lub przewlekłymi zaburzeniami szpikowymi, z których 78% było leczonych za pomocą mieloablacyjnego trybu leczenia, a wyników nie można uogólniać na inne sytuacje kliniczne. Na przykład, schematy o zmniejszonej intensywności, w tym bardzo niskie dawki, tryb leczenia bez mieloablacji, są obecnie powszechnie stosowane u pacjentów w wieku powyżej 50 lat oraz u osób z poważnymi chorobami współistniejącymi.23 Nie stwierdziliśmy znaczących interakcji między źródłami przeszczepu a intensywność schematu kondycjonowania, ale zakres intensywności był wąski. Reakcje nie mieloablacyjne były niedozwolone, a tylko 22% pacjentów poddano schematowi o zmniejszonej intensywności. Nie-mieloablacyjne i o obniżonej intensywności schematy kondycjonowania zapewniają mniej intensywną immunosupresję, i silniejszy potencjał przeszczepienia związany z przeszczepem komórek macierzystych krwi obwodowej może być korzystny w tej sytuacji.
Nasze wyniki różnią się nieco od wyników badań nad przeszczepieniem od rodzeństwa identycznego z HLA. W niektórych z tych badań użycie komórek macierzystych krwi obwodowej poprawiło przeżycie wśród pacjentów z zaawansowaną chorobą, głównie poprzez zmniejszenie ryzyka nawrotu.24,25 Ta rozbieżność może być spowodowana różnicami w populacjach badawczych. Przewlekła białaczka szpikowa jest chorobą najbardziej wrażliwą na antyliukemię po transplantacji komórek macierzystych krwi obwodowej od rodzeństwa. Pacjenci z przewlekłą białaczką szpikową stanowili tylko 12% naszej populacji badanej, w porównaniu z 40-50% pacjentów w próbach z rodzeństwem, prawdopodobnie dlatego, że imatinib i inne podobne leki zostały zatwierdzone do stosowania w międzyczasie.24-26. możliwe również, że zwiększona śmiertelność z przewlekłej GVHD wśród biorców komórek macierzystych krwi obwodowej od niespokrewnionych dawców, kompensuje korzyści związane z szybszym i silniejszym wszczepieniem, które występuje z komórkami macierzystymi krwi obwodowej, w porównaniu ze szpikiem kostnym.27,28 Biorąc pod uwagę większa dysproporcja genetyczna między niespokrewnionymi dawcami a biorcami, obecne schematy profilaktyki GVHD mogą nie przeciwdziałać w wystarczającym stopniu zwiększonemu ryzyku GVHD związanemu z większą liczbą limfocytów T w komórkach macierzystych krwi obwodowej.
Podsumowując, wskaźniki przeżycia, nawrotu i ostrej GVHD są podobne w przypadku przeszczepów szpiku kostnego i komórek macierzystych krwi obwodowej od niespokrewnionych dawców, ale wszczepienie jest lepsze w przypadku komórek macierzystych krwi obwodowej, a wskaźnik przewlekłej GVHD jest niższy w przypadku kości szpik kostny Oprócz znaczenia tych wyników dla wyboru źródła przeszczepu do transplantacji od niepowiązanych dawców, nasze wyniki sugerują, że istnieje potrzeba opracowania podejścia do transplantacji, które zmniejsza ryzyko niepowodzenia przeszczepu, gdy stosuje się szpik kostny i które zmniejszają ryzyko ostrej i rozległej przewlekłej GVHD, gdy stosuje się źródło komórek macierzystych. Globulina antylimfocytowa okazała się obiecująca w zapobieganiu przewlekłej GVHD o umiarkowanym lub ciężkim nasileniu po transplantacji od niespokrewnionego dawcy. 299,30 Alternatywnie, komórki krwiotwórcze pobrane ze szpiku po leczeniu donorowym czynnikami wzrostu mogą ułatwiać wszczepienie bez zwiększania ryzyka GVHD. randomizowane badania kliniczne porównują to źródło komórek macierzystych z niestymulowanym szpikiem kostnym lub mobilizowanymi komórkami macierzystymi krwi obwodowej u biorców przeszczepów z rodzeństwa identycznego z HLA.
[patrz też: medicenter wołoska, rumień guzowaty zdjęcia, badoo szczecin ]

Comments (0)

[..] Odniesienie w tekscie do zdjęcie panoramiczne gliwice[…]

Mój przyjaciel cierpi na tę alergię

[..] Cytowany fragment: utrata włosów[…]

Badanie rezonansem magnetycznym w szybkim terminie

Powiązane tematy z artykułem: badoo szczecin medicenter wołoska rumień guzowaty zdjęcia