Komórki macierzyste krwi obwodowej a szpik kostny od niespokrewnionych dawców AD 8

Filed Under (Uncategorized) by admin on 01-09-2019

0

Różnica w częstości występowania przewlekłej GVHD po 2 latach wynosiła 12 punktów procentowych (95% CI, 2 do 22). Odsetek pacjentów z przewlekłą przewlekłą GVHD był wyższy w grupie krwi obwodowej niż w grupie szpiku kostnego (48% [95% CI, 42 do 54] vs. 32% [95% CI, 26 do 38], P < 0,001). Wśród pacjentów, którzy żyli 2 lata, 57% pacjentów z grupy krwi obwodowej otrzymywało leczenie immunosupresyjne, w porównaniu z 37% pacjentów z grupy szpiku kostnego (P = 0,03). Przyczyny śmierci
Tabela 2. Tabela 2. Pierwotne przyczyny zgonu wśród pacjentów, którzy przeszli przeszczepy. Nie było znaczącej różnicy między grupami w odsetku zgonów z powodu infekcji lub nawrotu. Zgony przypisywane przewlekłej GVHD występowały częściej w grupie krwi obwodowej, podczas gdy zgony przypisywane niepowodzeniom przeszczepu występowały częściej w grupie szpiku kostnego (p = 0,002) (tabela 2). Ostra i przewlekła GVHD była dominującą przyczyną zgonów niezwiązanych z nawrotem w obu grupach.
Dyskusja
To duże, wieloośrodkowe, randomizowane badanie nie wykazało znaczącej różnicy w przeżyciu między biorcami przeszczepów, którzy otrzymali komórki macierzyste krwi obwodowej a tymi, którzy otrzymali szpik kostny od niespokrewnionych dawców. Wyniki były podobne w przypadku par niezgodnych z HLA, biorców z zaawansowaną chorobą oraz osób w wieku powyżej 40 lat, chociaż badanie to nie było w stanie wykryć potencjalnych różnic w obrębie tych podgrup. Inne wyniki przeszczepów, w tym wskaźniki nawrotów, śmiertelność niezwiązana z nawrotem oraz wskaźniki ostrej GVHD, były również podobne w przypadku obu typów przeszczepów, z tym że przeszczepy komórek macierzystych krwi obwodowej były związane z lepszym przeszczepem i przeszczepami szpiku kostnego z mniejszą liczbą przeszczepów. przewlekła GVHD.
Nasze badanie nie miało mocy, by wesprzeć mocne konkluzje w kilku interesujących kwestiach. Jednak z naszych wyników można wyciągnąć pewne możliwe do sprawdzenia wnioski. Wyniki te pokazują, że chociaż dwa źródła przeszczepu są powiązane z podobnymi wskaźnikami przeżywalności po przeszczepie, specyficzne cechy pacjentów mogą sugerować preferencyjne stosowanie komórek macierzystych krwi obwodowej lub szpiku kostnego. Komórki macierzyste krwi obwodowej mogą być zalecane u pacjentów z podwyższonym ryzykiem niewydolności przeszczepu.18-20 Na przykład pacjenci z chorobami nowotworowymi, którzy nigdy nie przeszli chemioterapii cytotoksycznej, mogą być narażeni na zwiększone ryzyko odrzucenia przeszczepu szpiku kostnego i mogą odnieść korzyści z leczenia obwodowego. -polowe komórki macierzyste.21 Szpik kostny może być zalecany dla wszystkich innych pacjentów, szczególnie tych, którzy są immunosupresyjni z powodu wcześniejszej chemioterapii, ponieważ mają mniejsze ryzyko odrzucenia przeszczepu. U wszystkich pacjentów stosowanie szpiku kostnego zmniejszy ryzyko przewlekłej GVHD.
Preferencja dawcy może również wpływać na wybór źródła komórek macierzystych
[hasła pokrewne: medicenter wołoska, sylveco krem brzozowy z betuliną, laryngolog mińsk mazowiecki ]

Comments (0)

czy taki włókniak może zniknąć samoistnie?

[..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: lipoliza iniekcyjna warszawa[…]

Jako, ze jestem cukrzykiem, kupiłem ten zachwalany olej

Powiązane tematy z artykułem: laryngolog mińsk mazowiecki medicenter wołoska sylveco krem brzozowy z betuliną