Komórki macierzyste krwi obwodowej a szpik kostny od niespokrewnionych dawców AD 7

Filed Under (Uncategorized) by admin on 01-09-2019

0

Śmiertelność niezwiązana z nawrotem była podobna po 2 latach w obu grupach leczenia (szacowana różnica 2 punktów procentowych, 95% CI, -6 do 9, P = 0,66) (ryc. 2C), podobnie jak wskaźnik nawrotu (szacowana różnica punkt procentowy, 95% CI, -7 do 9, P = 0,74) (rysunek 2D). Analiza wrażliwości, która została przeprowadzona przy użyciu wielowymiarowych modeli Coxa z korektą dotyczącą wieku, ryzyka choroby, dopasowania HLA, statusu w odniesieniu do zdolności dyfuzyjnej płuca do tlenku węgla i reżimu kondycjonowania również wykazały podobne wyniki dla całkowitego przeżycia i choroby -wolne przeżycie (odpowiednio P = 0,70 i P = 0,71). Zgodnie z oczekiwaniami, młodszy wiek biorcy, niskie ryzyko choroby i dopasowanie HLA dawcy (osiem z ośmiu alleli HLA w porównaniu z siedmioma z ośmiu) były związane ze zwiększonym przeżyciem, ale zmienne te nie miały interakcji ze źródłem komórek macierzystych (dane nie pokazany). Zgłaszane zdarzenia niepożądane
Częstość zgłoszonych zdarzeń niepożądanych nie różniła się istotnie między dwiema grupami (Tabela S1 w Dodatku uzupełniającym, dostępna pod adresem). Mediana czasu pierwszej hospitalizacji z przeszczepu była o 5 dni krótsza u pacjentów, którzy otrzymywali komórki macierzyste krwi obwodowej niż u osób, które otrzymały szpik kostny (P <0,001), ale mediana liczby dni, w których biorcy przeszczepu byli hospitalizowani podczas pierwszego rok badania był podobny w obu grupach (37 dni w każdej grupie, P = 0,41).
Wszczepienie
Wśród pacjentów losowo przydzielonych do otrzymywania komórek macierzystych krwi obwodowej, w porównaniu z losowo przydzielonymi do przyjmowania szpiku kostnego, mediana czasu do wszczepienia neutrofili była o 5 dni krótsza (P <0,001), a mediana czasu do wszczepienia płytek krwi była o 7 dni krótsza. (P <0,001) (rysunek 2E i 2F). Pierwotna niewydolność przeszczepu wystąpiła u 2% pacjentów losowo przydzielonych do komórek macierzystych krwi obwodowej i 6% osób losowo przydzielonych do przyjmowania szpiku kostnego; wtórna niewydolność przeszczepu wystąpiła odpowiednio u 1% i 3% pacjentów. Całkowita częstość niewydolności przeszczepu wynosiła 3% (95% CI, do 5) w grupie krwi obwodowej i 9% (95% CI, 6 do 13) w grupie szpiku kostnego (P = 0,002). Różnica między grupami w częstości wszystkich niepowodzeń przeszczepów wynosiła 7 punktów procentowych (95% CI, 2 do 11, P = 0,002).
Ostra i przewlekła GVHD
Częstość występowania ostrej GVHD w stopniach od II do IV (Figura 2G) i częstość występowania chorób stopnia III lub IV (dane nie pokazane) były podobne w obu grupach. Częstość występowania przewlekłej GVHD po 2 latach była istotnie wyższa w grupie krwi obwodowej niż w grupie szpiku kostnego (53% [95% CI, 45 do 61] vs. 41% [95% CI, 34 do 48], P = 0,01 za pomocą stratyfikowanego testu log-rank) (rysunek 2H)
[podobne: bruzda sylwiusza, oligopeptydy, dieta świętej hildegardy ]

Comments (0)

[..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: brzydki zapach z ust[…]

Niespełna rok temu wykryto u mnie nadciśnienie

[..] Cytowany fragment: dieta pudełkowa wrocław[…]

Moja corka2latka ma wraz zapalenie oskrzeli czy podczas tej choroby można ją kąpać

Powiązane tematy z artykułem: bruzda sylwiusza dieta świętej hildegardy oligopeptydy