Komórki macierzyste krwi obwodowej a szpik kostny od niespokrewnionych dawców AD 6

Filed Under (Uncategorized) by admin on 01-09-2019

0

Dwunastu pacjentów (4%) losowo przydzielonych do grupy szpiku kostnego otrzymało komórki macierzyste krwi obwodowej ze względu na obawy, że pobranie szpiku kostnego opóźni przeszczep (sześciu pacjentów) lub z powodu preferencji dawcy (czterech) lub lekarza (dwóch ). Jeden pacjent (<1%) losowo przydzielony do grupy krwi obwodowej otrzymał szpik kostny z powodu preferencji dawcy. Ogółem, 98% pacjentów otrzymało schemat leczenia i profilaktykę GVHD wybraną przed randomizacją przez lekarza prowadzącego transplantację. Analiza Intention-to-Treat
Rysunek 1. Rysunek 1. Przeżycie po Randomizacji w analizie Intention-to-Treat. Wartość P pochodzi z dwumianowego porównania warstwowego w punkcie 2-letnim. Wartość P z testu stratyfikacji logarytmicznej również nie była istotna. W sumie 75 pacjentów w każdej grupie żyło w wieku 36 miesięcy.
Pierwszorzędowym punktem końcowym była całkowita przeżywalność po 2 latach według analizy zamiaru leczenia. Dwuletnia ogólna przeżywalność w grupie krwi obwodowej wynosiła 51% (95% przedział ufności [CI], 45 do 57), w porównaniu z 46% (95% CI, 40 do 52) w grupie szpiku kostnego ( stosunek stratyfikacji, 1,20, 95% CI, 0,85 do 1,70, P = 0,29) (Figura 1). Absolutna różnica w całkowitym przeżyciu po 2 latach wyniosła 5 punktów procentowych (95% CI, -3 do 14).
Przetrwanie i nawrót po transplantacji
Ryc. 2. Ryc. 2. Wyniki po transplantacji, według badania. Panel A pokazuje stopień przeżycia całkowitego, a panel B wskaźnik przeżycia wolnego od choroby. Panel C pokazuje częstość występowania śmierci niezwiązanej z nawrotem. Panel D pokazuje częstość nawrotów. Panel E pokazuje częstość wszczepiania neutrofili (> 500 neutrofili na milimetr sześcienny), a panel F częstość wszczepiania płytek krwi (> 20 000 płytek krwi na milimetr sześcienny, bez przetoczenia płytek krwi w ciągu poprzednich 7 dni). Panel G pokazuje częstość występowania ostrej choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (GVHD) w klasach od II do IV, a w panelu H – w przewlekłej GVHD. Wartości P dla różnic między grupami w całkowitym przeżyciu (panel A) i przeżyciu bez choroby (panel B) pochodzą z dwumianowego porównania w dwuletnim okresie; Wartości P z stratyfikowanych testów logarytmicznych przeżycia i przeżycia wolnego od choroby również nie były znaczące. Wszystkie inne przedstawione wartości P pochodzą z warstwowych testów logarytmicznych.
Poniższe analizy zostały ograniczone do pacjentów, którzy otrzymali przeszczep. Szybkość całkowitego przeżycia po 2 latach od przeszczepienia nie różniła się istotnie w punktowych porównaniach między grupą losowo przydzieloną do krwi obwodowej a grupą przydzieloną do przyjmowania szpiku kostnego (szacowana różnica 4 punktów procentowych, 95% CI, -4 do 13 ; P = 0,33) (Figura 2A); podobnie jak stopa przeżycia bez choroby po 2 latach (szacowana różnica 3 punktów procentowych, 95% CI, -5 do 12, P = 0,38) (wykres 2B)
[patrz też: bruzda sylwiusza, medicare mińsk mazowiecki, szpital piaseczno mickiewicza ]

Comments (0)

[..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: chrapanie[…]

Trzeba tylko pamiętać, że w aptekach są suplementy

[..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: brzydki zapach z ust[…]

jak byłam ostatnio na wakacjach to strasznie bolał mnei brzuch

Powiązane tematy z artykułem: bruzda sylwiusza medicare mińsk mazowiecki szpital piaseczno mickiewicza