Jednobiegunowe działanie prądów indukcyjnych

Filed Under (Uncategorized) by admin on 11-09-2019

0

Dotychczas we wszystkich doświadczeniach, w których do podrażnienia używaliśmy prądów stałych lub indukcyjnych, nerw lub mięsień odgrywał rolę przewodnika zamykającego dwa końce łańcucha, w którym prąd przebiegał. Widzieliśmy, że przytem zachodzą zmiany w okolicy bieguna jednego i drugiego i że zmiany te przyczyną nie tylko powstającej różnicy pobudliwości w dwóch miejscach nerwu, ale zarazem i przyczyną stanu czynnego. który zawsze wychodzi miejsca podniesionej pobudliwości. Jednak w doświadczeniach swych Du Bois-Reymond spostrzegł, że nerw może być podrażniony i w inny sposób, mianowicie za pomocą tylko jednego bieguna, szezególnie, jeżeli mamy prądy indukcyjne. Najłatwiej doświadczenie to możemy przeprowadzić, jeżeli nerw połączymy z jednym biegunem cewki indukcyjnej i przewodniku tym umieścimy także klucz, za pomocą którego możemy go (przewodnik) zamykać lub otwierać, drugi zaś biegun cewki indukcyjnej odprowadzamy wprost do ziemi. Jeżeli teraz w cewce pierwszej będziemy przerywali prąd, to chociaż cewka druga nie jest zamknięta i prądy w niej nie powstają, jednakże przy każdem zamknięciu klucza w przewodniku łączącym jeden biegun cewki z nerwem otrzymamy podrażnienie nerwu i skurcz mięśnia, jeżeli działamy na nerw ruchowy.Możemy połączenie to ustawić też odwrotnie, t. j. łącznik idący od jednego bieguna cewki indukcyjnej przeprowadzić do nerwu, a od mięśnia lub nerwu w pewnej odległości odprowadzić go do ziemi. Il Również i teraz przy każdem zamknięciu klucza, jeżeli w cewce pierwszej prąd zostaje przerywany, a odległość cewki indukcyjnej jest nieznaczną, otrzymamy skurcz, a nawet w tym przypadku skurcz powstaje daleko łatwiej, aniżeli w pierwszym. Dalsze badania tego zjawiska wykazały, że nie jest rzeczą konieczną nawet bezpośrednie połączenie cewki indukcyjnej z nerwami lub preparatem- nerwo-mięśniowym, lecz, że można podrażnić nerw z równym skutkiem i bez takiego połączenia, jeżeli tylko oba bieguny cewki indukcyjnej są umieszczone w bliskiej odległości od siebie i jeżeli jeden z nich kończy się w przewodniku o wielkiej powierzchni, jakimi są np. duża butelka lejdejska, kondensator lub wprost ustawione na szklanej podstawie metaliczne naczynie, np. gazometr i t, p. Jeżeli nerw połączymy z Innym przewodnikiem, który nie zostaje w żadnym związku z przewodnikami prądu indukcyjnego, lecz kończy się również w drugiej butelce lejdejskiej lub w drugim gazometrze, znajdującymi się w bliskiej odległości od podobnych przedmiotów, połączonych z jednym z biegunów cewki indukcyjnej, to przy każdem zamknięciu tego łącznika podczas przerywania prądu w cewce pierwotnej. otrzymujemy skurcz mięśnia. Doświadczenie to można jeszcze w ten sposób wykonać, że zamiast drugiego przewodnika o znacznej powierzchni sam badacz, znajdujące się w bliskiej odległości od przewodnika, złączonego z jednym z biegunów cewki indukcyjnej, dotyka się wilgotnym palcem nerwu lub drutu, który połączony jest z nerwem. [hasła pokrewne: mobilne badoo, oligopeptydy, medicenter wołoska ]

 

Comments (0)

lekarz u którego się leczę nie chce obniżyć mi dawki leku

[..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: ortodonta bielsko[…]

Ja mam stwierdzona nadczynność ale objawy niedoczynność tarczycy

[..] Cytowany fragment: psychoterapeuta lublin[…]

Ja tam swoje wiem

Powiązane tematy z artykułem: medicenter wołoska mobilne badoo oligopeptydy