Glecaprewir-Pibrentaswir przez 8 lub 12 tygodni w zakażeniu HCV Genotypem 1 lub 3

Filed Under (Uncategorized) by admin on 01-09-2019

0

Glecaprewir i pibrentaswir są bezpośrednio działającymi środkami przeciwwirusowymi o aktywności pangenotypicznej i wysoką barierą dla oporności. Oceniliśmy skuteczność i bezpieczeństwo 8-tygodniowych i 12-tygodniowych kursów leczenia 300 mg glekaprewirem i 120 mg pibrentaswiru u pacjentów bez marskości wątroby, którzy mieli zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV) lub 3. Metody
Przeprowadziliśmy dwie fazy 3, randomizowane, otwarte, wieloośrodkowe próby. Pacjenci z zakażeniem genotypem byli losowo przydzielani w stosunku 1: do otrzymywania raz dziennie parekrepirawiru glecaprewiru przez 8 lub 12 tygodni. Pacjenci z zakażeniem genotypem 3 byli losowo przydzielani w stosunku 2: 1, aby otrzymywać 12 tygodni leczenia pekropirawirem glecaprewiru lub sofosbuwir-daklataswir. Dodatkowi pacjenci z zakażeniem genotypem 3 zostali następnie włączeni i niezalandowo przydzieleni do otrzymywania 8 tygodni leczenia za pomocą pibrentaswiru glecaprewiru. Pierwszorzędowym punktem końcowym był odsetek utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej 12 tygodni po zakończeniu leczenia.
Wyniki
Łącznie leczono 1208 pacjentów. Częstość utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej po 12 tygodniach wśród pacjentów zakażonych genotypem wynosiła 99,1% (95% przedział ufności [CI], 98 do 100) w grupie 8-tygodniowej i 99,7% (95% CI, 99 do 100) w 12-tygodniowa grupa. Pacjenci zakażeni genotypem 3 leczeni przez 12 tygodni mieli częstość utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej w 12 tygodniu 95% (95% CI, 93 do 98; 222 z 233 pacjentów) z pibrentawirawem glecaprewiru i 97% (95% CI, 93 do 99,9; 111 na 115) za pomocą sofosbuwiru-daklataswiru; 8 tygodni leczenia pibrentaswirem glecaprewiru wykazało 95% (95% CI, 91 do 98; 149 ze 157 pacjentów). Działania niepożądane doprowadziły do przerwania leczenia u nie więcej niż 1% pacjentów w dowolnej grupie leczonej.
Wnioski
Jednorazowe leczenie pibrentaswirem glecaprewiru przez 8 tygodni lub 12 tygodni osiągało wysokie odsetki utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej u pacjentów z zakażeniem HCV genotypem lub 3, którzy nie mieli marskości. (Finansowane przez AbbVie, numery ENDURANCE-1 i ENDURANCE-3 ClinicalTrials.gov, NCT02604017 i NCT02640157.)
[więcej w: risendros, medicare mińsk mazowiecki, glukometr ixell ]

Comments (0)

[..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: animal flex warszawa[…]

Chcialoby sie w to wierzyc

[..] Cytowany fragment: Odszkodowanie za wypadek śmiertelny[…]

Uprawiam delikatnie sport

Powiązane tematy z artykułem: glukometr ixell medicare mińsk mazowiecki risendros