Energia bodźca elektryeznego

Filed Under (Uncategorized) by admin on 08-09-2019

0

Jednak ten sam autor wskazuje pewne zjawiska, nie zupełnie zgodne z tą regułą. Jeżeli bowiem stopniowo zwiększając silę podniety, otrzymamy największy skurcz a następnie będziemy siłę podniety jeszcze dalej zwiększali, to przy pewnej nowej sile, po kilku jednostajnych skurczach, otrzymamy ponownie zwiększenie skurczów, jakby nowe maximum. Prócz tego, przy zastosowaniu krótkotrwałych prądów np. indukcyjnych, możemy zauważyć, że mimo zwiększania siły prądów skurcz może stopniowo się zmniejszać, a nawet zupełnie znikać; następnie wobec dalszego zwiększania skurcz ponownie się wzmaga i dochodzi do wyższego stopnia, aniżeli skurcz otrzymany jako pierwsze maximum. Zjawiska te na podstawie doświadczeń Wiedeńskiego wypadałoby uważać jako następstwo pewnej właściwości samej protoplazmy mięsnej. Wszystkie te jednak spostrzeżenia muszą być zaopatrzone znakiem zapytania wobec zastosowania kondensatora, który jedynie pozwala dokładnie zbadać stosunek stanu czynnego do podniety. Jeżeli tedy będziemy powiększali podnietę 0 1/10000 2/10000 ergi i przy tem oznaczali wysokość skurczu, zobaczymy, że ta ostatnia przyrasta nie jednostajnie lecz z początku powoli, potem coraz szybciej, potem znowu wolniej, aż w końcu dochodzimy do pewnego maximum, przy którem, pomimo dalszego jednostajnego wzrostu podniety, przyrosty skurczu zupełnie ustają : krzywe skurczu, pomimo dalszego wzrostu podniety, zostają ciągle na tej samej wysokości maksymalnej. Jeżeli połączymy ze sobą najwyższe punkty krzywych skurczu, to otrzymamy krzywą przyrostów skurczu, która najdokładniej tę właściwość uwidocznia. Krzywa taka składa się właściwie z dwóch części : z początku jest zwróconą wklęsłością ku górze, następnie zmienia kierunek i zwraca się wklęsłości ku dołowi. Jeżeli najmniejszą energię rozbrojenia kendensatora będziemy uważali za próg pobudliwości nerwu, to tę energię, która daje maximum skurczu przy danem obciążeniu, możemy nazwać kresem pobudliwości; dalszy bowiem przyrost energii podniety, Chociażbyśmy zwiększali ją bardzo znacznie, nie jest już w stanie wywołać większego skurczu. Stosując podniety wyższe od kresu pobudliwości, nigdy nie zauważa się ani znikania skurczu, ani nawet zmniejszania się, jeżeli tylko nerw i mięsień nie ulega znużeniu, które może wystąpić na przyklad po długich i wielokrotnych próbach z tym samym preparatem. Możność Wyrażenia w jednostkach energii bodźca elektrycznego, jeżeli używamy do podrażnienia rozbrojenia kondensatora, pozwala nam nie tylko porównać energię podniety z wysokoskurczu, lecz określić także stosunek pomiędzy podnietą podczas skurczu a pracą, wyrażając obie w tych samych jednostkek; np. w ergach. [przypisy: dieta świętej hildegardy, lerivon opinie, sylveco krem brzozowy z betuliną ]

Comments (0)

Moja babcia miała raka płuca

[..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: kreatyna[…]

rak płuca to nie oszukujmy się wyrok

Powiązane tematy z artykułem: dieta świętej hildegardy lerivon opinie sylveco krem brzozowy z betuliną