Elektryczność

Filed Under (Uncategorized) by admin on 10-09-2019

0

We wszystkich tych przypadkach, jeżeli odległość cewki drugiej od pierwszej jest dość nieznaczna, tak, że prąd indukcyjny, który mógłby powstać przy zamknięciu obu biegunów cewki indukcyjnej, byłby znacznej siły, otrzymamy stan czynny nerwu. Ostatnia kombinacya doświadczenia poucza, Że mamy tu do czynienia wprost ze zjawiskiem influencyi, wskutek bowiem pewnej wysokości potencyonału elektryczność na przewodniku o znacznej powierzchni, połączonym z biegunem przyrządu indukcyjnego, oddziaływa na drugi przewodnik, który znajduje się w pewnej od niego odległości i wywołuje w nim wskutek influencyi zmiany w rozmieszczeniu elektryczności statycznej. Zmiana ta z kolei wskutek połączenia z nerwem oddziaływa także na nerw.

Widzimy więc, że elektryczność nie tylko w postaci prądu może działać na nerw jako bodziec, ale również wszelkie zmiany w natężeniu elektryczności w samym nerwie mogą być przyczyną stanu czynnego. Ze w tych doświadczeniach rzeczywiście mamy do czynienia z influencyą, można się bardzo łatwo przekonać, używając zamiast nerwu wprost telefonu. Najprostszy sposób doświadczenia jest następujący : Oba bieguny cewki indukcyjnej odprowadzamy do zwykłego klucza du Bois-Reymonda, który zostaje otwarty; prąd stały stale się przerywa w cewce pierwotnej ; odległość cewki drugiej od pierwszej musi być względnie dość nieznaczna; jeden z asystentów przykłada telefon do ucha, drugi zaś stojąc obok badacza dotyka wilgotnym palcem jednego z biegunów klucza du Bois-Reymonda, przytem w telefonie żaden dźwięk nie powstaje. Jeżeli następnie sam badacz zapomoeą wilgotnego palca dotyka jednego z biegunów telefonu, w telefonie powstaje ton, odpowiadający ilości przerw cewce pierwotnej. Ton w telefonie jest tem silniejszy przy jednej i tej samej odległości cewek, im badacz sam znajduje się bliżej asystenta, który dotyka klucza du Bois Reymonda, W miarę odsuwania się badacza od asystenta, ton w telefonie słabnie, a w pewnej odleglosci zupełnie znika. Zastosowanie telefonu do badania tego zjawiska daje możność z jednej strony oceniać stopień wahań w napięciu elektryczności, wśród pewnych warunków, z drugiej świadczy, że rzeczywiście mamy tu do czynienia tylko z influencyą, ponieważ podobnie jak i wszystkie zjawiska influencyi zjawisko to słabnie w miarę wzrastania odległości od pierwotnego źródła [hasła pokrewne: mobilne badoo, oligopeptydy, medicenter wołoska ]

W gruncie przeczy i przy jednobiegunowe podrażnieniu mamy do czynienia z ruchem elektryczności, który powstaje w przewodnikach wskutek przenoszenia się elektryczności dodatniej lub ujemnej. Oczywiście, że przez każdy przekrój przewodnika, którego pewną część stanowi także w opisanych doświadczeniach nerw, musi przepływać pewna ilość elektryczności; ilość ta jest tem większa, im większą pojemność elektryczną przedstawia organ połączony z nerwem. Dlatego też łatwiej wywołać skutek drażniąc jednym biegunem, gdy nerw jest połączony z łapką, niż, gdy z samym tylko mięśniem, a jeszcze łatwiej, gdy z całą żabą. W rzeczywistości więc zjawisko jednobiegunowego działania prądu niczem się nie różni od działania prądów stałych, indukcyjnych lub rozbrojeń kondensatora przy zupełnem zamknięciu łańcucha.

Comments (0)

nie trzeba katować się restrykcyjnymi detoksami

[..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu endodoncja[…]

trzeba brać tego odpowiednio dużo i stosować zbilansowaną dietę

Powiązane tematy z artykułem: medicenter wołoska mobilne badoo oligopeptydy