Działanie innych wpływów na nerwy

Filed Under (Uncategorized) by admin on 10-09-2019

0

Prócz elektryczności, jak to już mówiliśmy wyżej, na nerwy może działać cały szereg innych wpływów, jak np. termiczne, mechaniczne i chemiczne. Wpływy termiczne. Zmiany jak widzieliśmy w ustępie o przewodnictwie nerwów, pływają przede wszystkiem na szybkość przewodzenia stanu czynnego oraz na pobudliwość nerwów; nadto jeżeli zmiany w ciepłocie otaczającej występują bardzo szybko, to mogą one także wywołać stan czynny nerwów nerwy ruchowe żaby np. wywołuj} skurcz mięśni przy nagłem podniesieniu temperatury do 380. Podobnież skurcz mięśni występuje wśród nagłego obniżenia temperatury nerwów do 00 lub niżej : —30, —30. Jeżeli zmiany w temperaturze występują bardzo powoli, to można stwierdzić tylko wzrastanie lub obniżanie się pobudliwości, lecz do podrażnienia nerwów przy tem zwykle nie dochodzi. Podobnie więc jak pod wpływem działania prądów elektrycznych, stan czynny nerwów mogą wywołać tylko nagle zmiany w temperaturze, i skurcz mięśni jest tem silniejszy,im na więcej przestrzeni nerwu zmiany te działają. Oziębione poniżej zera nerwy zamarzają, lecz po odgrzaniu na powrót odzyskują, swoje własności fizyologiczne : pobudliwość i przewodzenie. Fakt ten był niejednokrotnie zużytkowany do wywoływania czasowej przerwy w przewodzeniu t. j. czasowego przecięcia nerwu, nie tylko u zwierząt niższych, ale nawet ciepłokrwistych. [przypisy: mobilne badoo, oligopeptydy, medicenter wołoska ]

W celu zbadania wpływów temperatury można się posługiwać albo płynem zupełnie obojętnym względem nerwów, jak n. p. rtęcią lub w których nerwy się zanurzają, albo też rurkami o podwójnych ściankach, przez które po umieszczeniu nerwu w środku przeprowadza się ciecz oziębioną lub ogrzaną. Badania wpływów termicznych na nerwy ludzkie przedstawiają znaczne utrudnienie, jednakże wielokrotnie były przedsiębrane szczególnie nad nerwami czuciowymi. Doświadczenia tego rodzaju (Edwarda Webera) wykazały, że nerwy czuciowe również mogą być podrażnione wskutek zmian temperatury, tak np. po zanurzeniu łokcia do zimnej wody nasamprzód uczuwa się ból, następnie wskutek obniżonej pobudliwości występuje zupełne znieczulenie, które nie tylko obejmuje miejsce zanurzone w wodzie, ale nawet  objawia się na całej przestrzeni rozgałęzienia nerwu łokciowego.

Liczne doświadczenia na zwierzętach i spostrzeżenia na ludziach wykazały, że wszelkie mechaniczne działania na nerwy ruchowe, jak np. wstrząsanie, uderzenie, ucisk, naciąganie i t. p. wywołują skurcz mięśni, działania na nerwy dośrodkowe, — odruchy, rozmaitej kategoryi czucia i ból. Fakta te stwierdza również cały szereg przypadków z zakresu patologii, tak np. ucisk nerwu w bliznach bywa nieraz punktem wyjścia nerwobólów lub mimowolnych skurczów w pewnym okresie i porażenia odpowiednich mięśni w następujących okresach. W doświadczeniach fizyologicznych podrażnień mechanicznych używamy często w celu przeprowadzenia badań kontrolnych, mianowicie w tych przypadkach, gdzie istnieje podejrzenie, że zjawiska są następstwem rozgałęzienia—prądów elektrycznych, albo podrażnień jednobiegunowych. Ażeby nerw podrażnić mechanicznie, używamy osobnych przyrządów, które wogóle nazywamy tetanomotorami.

Comments (0)

[..] Odniesienie w tekscie do aparaty damon[…]

Początkowo wykonaliśmy test na alergie i nic nie wyszło

[..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: dieta pudełkowa wrocław[…]

czy taki włókniak może zniknąć samoistnie?

[..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu leczenie raka[…]

nadciśnienie i cholestrol mozna opanować za pomocą taxivitalu

Powiązane tematy z artykułem: medicenter wołoska mobilne badoo oligopeptydy